Класиране за стипендии на общо основание – зимен семестър 2021/2022 г.

Класирани по успех

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Велислава Анатолиева Великова Археология Трети 1903010582 6.00 125.00
2 Георги Недков Недев Регионално развитие и геоикономика Трети 1903010295 6.00 125.00
3 Донислав Валентинов Вълков  Педагогика на обучението по история и география  Втори 2003011218 6.00 125.00
4 Иван Станимиров Станков История Четвърти 1803010496 6.00 125.00
5 Никола Мирославов Николов История Трети 1903010874 6.00 125.00
6 Преслав Пламенов Пейчев Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1803010384 6.00 125.00
7 Савина Красимирова Трифонова  Регионално развитие и геоикономика  Трети 1903011204 6.00 125.00
8 Симеон Ангелов Ангелов Археология Втори 2003010634 6.00 125.00
9 Ася Огнянова Костадинова Културен туризъм Трети 1903010897 5.94 110.00
10 Виктория Захариева Тодорова Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1803010471 5.94 110.00
11 Ивайло Манолов Димитров Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1803010225 5.94 110.00
12 Теодор Красимиров Николов Културен туризъм Втори 2003010569 5.94 110.00
13 Калоян Динев Динев  История  Четвърти 1803010487 5.93 110.00
14 Христо Стоев Костов  История  Трети 1903010725 5.93 110.00
15 Мария Георгиева Жечева Педагогика на обучението по история и чужд език Втори 2003010557 5.90 110.00
16 Ангелина Миленова Лазарова Педагогика на обучението по история и чужд език Трети 1903011336 5.88 110.00
17 Добрил Иванов Тошев  Културен туризъм  Втори 2003010744 5.88 110.00
18 Ирен Генадиева Русева История  Четвърти 1903014693 5.86 110.00
19 Красимир Йорданов Дердов Културен туризъм Четвърти 1803010254 5.85 110.00
20 Цветомира Колева Колева Археология Четвърти 1803014086 5.81 110.00
21 Емилиян Юлиянов Димитров Педагогика на обучението по история и чужд език Трети 1903012984 5.79 110.00
22 Мария Петрова Петрова География Четвърти 1803011187 5.78 110.00
23 Виктор Драгомиров Дянков География Втори 2003011499 5.67 110.00
24 Елена Николаева Николова География Втори 2003010923 5.67 110.00
25 Ивета Минкова Мочева Регионално развитие и геоикономика Четвърти 1803011207 5.67 110.00
26 Драгомир Славчев Иванов Педагогика на обучението по история и география Трети 1903010876 5.65 110.00
27 Явор Йорданов Христов Педагогика на обучението по история и информационни технологии Втори 2003010998 5.63 110.00
28 Виктор Трифонов Василев Педагогика на обучението по история и география Втори 2003010795 5.59 110.00
29 Ива Иванова Георгиева  Педагогика на обучението по история и география  Трети 1903011117 5.59 110.00
30 Ивона Светозарова Куртева  Педагогика на обучението по история и география  Четвърти 1803010883 5.59 110.00
31 Десислава Здравкова Здравкова Културен туризъм Трети 1903010626 5.53 110.00
32 Кристиана Петрова Конакчиева Културен туризъм Трети 1903010536 5.53 110.00
33 Ивайло Йовчев Димитров Педагогика на обучението по история и чужд език  Втори 2003010824 5.50 110.00
34 Кристиана Пламенова Петрова Археология Четвърти 1803010428 5.50 110.00
35 Драгослав Бориславов Симеонов География Втори 2003010804 5.47 110.00
36 Стефан Стойчев Вълканов История Трети 1903011543 5.47 110.00
37 Виктория Мирославова Митева  Регионално развитие и геоикономика Трети 1903010314 5.44 110.00
38 Петя Иванова Петрова Културен туризъм Втори 2003013709 5.44 110.00
39 Ива Марио Съева  Педагогика на обучението по история и география  Трети 1903013499 5.41 110.00
40 Илиян Илиян Илиев История Трети 1903011542 5.40 110.00

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Валя Мариянова Минчева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905010556 6.00 125.00
2 Виктория Руменова Алексова  Социална педагогика Трети 1905011731 6.00 125.00
3 Ивайло Калоянов Илиев Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905010460 6.00 125.00
4 Ирена Боянова Трайкова Педагогика на обучението по музика  Трети 1905013008 6.00 125.00
5 Йоана Цонева Ковачева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011337 6.00 125.00
6 Мария Младенова Кирова Социална педагогика Четвърти 1805010398 6.00 125.00
7 Мирослава Дончева Дончева  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011178 6.00 125.00
8 Светлана Янкова Великова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011108 6.00 125.00
9 Стефани Ясенова Пенкова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905010563 6.00 125.00
10 Теди Мирославова Денчева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005010900 6.00 125.00
11 Теодора Севдалинова Бориславова Педагогика на обучението по музика Четвърти 1805010771 6.00 125.00
12 Християна Асенова Асенова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005012811 6.00 125.00
13 Габриела Николаева Иванова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005011220 5.95 110.00
14 Глория Асенова Асенова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005012815 5.95 110.00
15 Ивет Мартинова Иванова Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 2005010743 5.95 110.00
16 Ипек Синан Рушидова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1805010799 5.95 110.00
17 Кристина Станиславова Станкова начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905010554 5.95 110.00
18 Авги Лазаро Лайлакиду Социална педагогика  Трети 1905010544 5.94 110.00
19 Александър Росенов Козлев Педагогика на обучението по музика  Трети 1905013413 5.94 110.00
20 Ирина Руменова Атанасова  Педагогика на обучението по музика  Втори 2005011005 5.94 110.00
21 Кристиана Красимирова Николова Социална педагогика Четвърти 1805011947 5.94 110.00
22 Наталия Николаева Цвяткова Социална педагогика Четвърти 1805011849 5.94 110.00
23 Мария Евгениева Андреева Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2005011612 5.91 110.00
24 Екатерина Петрова Недялкова  Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1905010342 5.90 110.00
25 Кристина Валериева Цонева  Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905010369 5.90 110.00
26 Анна-София Емилова Недкова  Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005010660 5.89 110.00
27 Станимира Димитрова Мартинова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005011669 5.89 110.00
28 Анна Валериева Цветкова Социална педагогика Трети 1905011446 5.88 110.00
29 Кремена Ангелова Дуганова Социална педагогика Четвърти 1805011602 5.88 110.00
30 Маринела Маринова Дочева  Педагогика на обучението по музика Трети 1905010392 5.88 110.00
31 Светослава Найденова Тодорова Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1905011168 5.86 110.00
32 Ралица Величкова Цветанова Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1805010553 5.85 110.00
33 Мария Цветанова Ибова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005011048 5.84 110.00
34 Богомила Иванова Иванова  Социална педагогика  Втори 2005011873 5.83 110.00
35 Божидара Любенова Бонева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905010424 5.83 110.00
36 Даниела Генчева Чонкова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2005011750 5.82 110.00
37 Иван Тошков Тодоров Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1805011500 5.82 110.00
38 Невяна Славкова Славова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2005010550 5.82 110.00
39 Ралица Георгиева Минкова Педагогика на обучението по музика Трети 1905010900 5.82 110.00
40 Теодора Пламенова Божкова Педагогика на обучението по музика  Трети 1905013394 5.82 110.00
41 Ася Атанасова Атанасова Социална педагогика Трети 1905012420 5.81 110.00
42 Радислава Трифонова Цонева  Социална педагогика  Четвърти 1805011466 5.81 110.00
43 Роси Боянова Тодорова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005011068 5.79 110.00
44 Павел Пламенов Кръстев Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905011333 5.76 110.00
45 Цветалия Николаева Недялкова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905012587 5.76 110.00
46 Вилимира Пламенова Райкова Предучилищна педагогика и английски език Четвърти 1805010916 5.75 110.00
47 Николета Пламенова Петкова  Предучилищна педагогика и чужд език  Четвърти 1705020027 5.75 110.00
48 Александър Драгомиров Данов Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005010720 5.74 110.00
49 Габриела Владимирова Лефтерова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011062 5.74 110.00
50 Габриела Георгиева Недева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010678 5.74 110.00
51 Зорница Здравкова Гюмечева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005010907 5.74 110.00
52 Зорница Димова Костова Педагогика на обучението по физическо възпитание  Трети 1905012141 5.73 110.00
53 Мария Петрова Банова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1805011497 5.73 110.00
54 Михаела Стефанова Тодорова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2005011310 5.73 110.00
55 Виктория Константинова Ангелова Педагогика на обучението по музика Втори 2005013648 5.72 110.00
56 Мариана Иванова Митева Начална педагогика и английски език Трети 1905011196 5.71 110.00
57 Ралица Ивайлова Викторова Начална училищна педагогика с английски език Трети 1905011248 5.71 110.00
58 Николета Бончева Петкова Предучилищна педагогика с чужд език Втори 2005011266 5.70 110.00
59 Петя Дафинова Христова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 1905011067 5.70 110.00
60 Антонина Пламенова Иванова  Предучилищна педагогика и логопедия  Втори 2005010940 5.68 110.00
61 Емилия Николаева Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010624 5.68 110.00
62 Памела Анатолиева Капитанова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2005010700 5.68 110.00
63 Цветомила Велимирова Янкова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805010753 5.68 110.00
64 Людмил Деянов Кавлаков Педагогика на обучението по музика Втори 2005010655 5.67 110.00
65 Гергана Стефова Пейчовска  Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2005012827 5.64 110.00
66 Павлета Господинова Колева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805010860 5.64 110.00
67 Сияна Ростиславова Дончева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011424 5.64 110.00
68 Ана-Мария Петрова Томова  Предучилищна педагогика и логопедия  Трети 1905010953 5.63 110.00
69 Антония Ивайлова Димитрова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005011286 5.63 110.00
70 Кристина Бисерова Секиранова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1905010509 5.62 110.00
71 Марина Антонова Донева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905011058 5.62 110.00
72 Магдалена Георгиева Георгиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2005011018 5.61 110.00
73 Ралица Ивелинова Димова Педагогика на обучението по музика Втори 2005010107 5.61 110.00
74 Николай Даниелов Станев  Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2005011815 5.60 110.00
75 Преслав Станимиров Пенев Педагогика на обучението по физическо възпитание  Трети 1905011300 5.60 110.00
76 Силвена Маринова Колева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005011832 5.58 110.00
77 Цветелина Ивайлова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010686 5.58 110.00
78 Валерия Иванова Йорданова Социална педагогика  Втори 2005011494 5.56 110.00
79 Марияна Димитрова Тахчиева Педагогика на обучението по музика Четвърти 1805010847 5.56 110.00
80 Велислав Каменов Цанков Педагогика на обучението по физическо възпитание  Втори 2005011343 5.53 110.00
81 Милена Росенова Конова Педагогика на обучението по история и география Втори 2003010585 5.53 110.00
82 Стоянка Иванова Ангелова Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2105013262 5.53 110.00
83 Поля Димитрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011372 5.52 110.00
84 Роселина Росенова Христова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905011166 5.52 110.00
85 Теодора Тихомирова Тодорова  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011495 5.52 110.00
86 Ванеса Иванова Дочева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2005010830 5.50 110.00
87 Ивелина Андреанова Атанасова Социална педагогика Трети 1905010516 5.50 110.00
88 Йоанна Мирославова Василева Социална педагогика Трети 1905011755 5.50 110.00
89 Кристияна Бисерова Николова  Начална училищна педагогика и чужд език  Четвърти 1805010972 5.50 110.00
90 Елис Хасанова Мустафова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1905011378 5.48 110.00
91 Виктория Димитрова Дадова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010625 5.47 110.00
92 Калин Желязков Димитров Педагогика на обучението по физическо възпитание  Трети 1905011785 5.47 110.00
93 Миа Иванова Момъкова Педагогика на обучението по физическо възпитание  Трети 1905010766 5.47 110.00
94 Роксана Цветомирова Цонева  Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005013139 5.47 110.00
95 Петя Хинчева Влаева  Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1905012895 5.46 110.00
96 Десислава Костадинова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011274 5.45 110.00
97 Нурие Ахмед Палоолу Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1805010881 5.45 110.00
98 Добринка Руменова Горчовска Социална педагогика Втори 2005010688 5.44 110.00
99 Елеонора Лъчезарова Лозанова Предучилищна педагогика и логопедия  Трети 1905010345 5.44 110.00
100 Ивона Любомирова Христонева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1805011221 5.44 110.00
101 Милена Минчева Минчева Предучилищна педагогика и логопедия  Трети 1905010255 5.44 110.00
102 Полина Стелиянова Димитрова Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1905010743 5.44 110.00
103 Светла Миладинова Минкова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1905011069 5.43 110.00
104 Дария Гълабинова Мирчева  Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2105013247 5.42 110.00
105 Десислава Николаева Рахнева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010909 5.42 110.00
106 Ивелина Радославова Райкова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2005010719 5.42 110.00
107 Хрисимила Валентинова Камбурова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005012871 5.42 110.00
108 Симона Валентинова Колева  Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1905010690 5.41 110.00
109 Ваня Христова Семова педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт Трети 1905011124 5.40 110.00
110 Даниел Пламенов Георгиев Педагогика на обучението по физическо възпитание  Втори 2005010628 5.40 110.00
111 Десислава Искренова Илиева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905010750 5.39 110.00
112 Виктория Павлинова Гатева  Предучилищна педагогика и логопедия  Трети 1905011872 5.37 110.00
113 Траяна Йорданова Никифорова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011694 5.35 110.00
114 Габриел Цветелинов Каракашев Педагогика на обучението по физическо възпитание Трети 1905011413 5.33 110.00
115 Данита Иванова Попова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005011726 5.32 110.00
116 Моника Венциславова Христова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010732 5.32 110.00
117 Ивелина Михайлова Пенчева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905010464 5.30 110.00
118 Борислава Бориславова Богоева  Педагогика на обучението по физическо възпитание  Втори 2005010646 5.27 110.00
119 Стефани Валентинова Стоянова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1805010754 5.27 110.00
120 Янка Йорданова Димитрова Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1905010715 5.26 110.00
121 Симона Мариянова Маринова Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1805011283 5.24 110.00
122 Маринела Красимирова Калчева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011455 5.23 110.00
123 Неслихан Мустафова Ереджебова  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011198 5.23 110.00
124 Павлина Костадинова Лазарова Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1905010220 5.22 110.00
125 Петя Генчева Ганева Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1905011742 5.22 110.00
126 Василена Сашева Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010629 5.21 110.00
127 Гергана Ивелинова Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2005011357 5.21 110.00
128 Мариел Симеонов Иванов Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005011532 5.21 110.00
129 Мария Костова Кашмерова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010762 5.21 110.00

Православен богословски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Анна Бориславова Захариева Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Трети 1901010396 5.94 110.00
2 Росен Пламенов Нечов Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Трети 1901011120 5.94 110.00
3 Катя Христова Стойчева Църковни изкуства- иконопис, стенопис, дърворезба  Втори 2001011586 5.88 110.00
4 Иван Събев Събев Теология Втори 2001013236 5.82 110.00
5 Ирина Славеева Начева Църковни изкуства- иконопис, стенопис, дърворезба Четвърти 1801011579 5.72 110.00
6 Мирослав Емилов Иванов Теология Втори 2001013059 5.65 110.00

Стопански факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Боряна Димитрова Ботева Публична администрация Четвърти 1806011845 6.00 125.00
2 Цветелина Свиленова Кулова Публична администрация Четвърти 1806010607 6.00 125.00
3 Венелина Билянова Колева Международни икономически отношения Трети 1906011152 5.93 110.00
4 Павел Ивайлов Пъшев Публична администрация  Трети 1906011556 5.93 110.00
5 Петър Драгомиров Драганов Международни икономически отношения Трети 1906010663 5.93 110.00
6 Александрина Миленова Серафимова Публична администрация Четвърти 1806010758 5.92 110.00
7 Стефан Диянов Илиев Стопанско управление Четвърти 1806010615 5.92 110.00
8 Христиана Атанасова Атанасова Маркетинг Трети 1906011154 5.92 110.00
9 Анна Жаклин Илчева Финанси Втори 2006010737 5.91 110.00
10 Деница Иванова Петкова Счетоводство и контрол Втори 2006011425 5.91 110.00
11 Стиляна Спасова Ралчевска Стопанско управление Трети 1906011130 5.86 110.00
12 Севил Кадир Нуриева Публична администрация Четвърти 1806011234 5.83 110.00
13 Магдалина Бисерова Цветанова Финанси Втори 2006012733 5.82 110.00
14 Катрин Каменова Сабелова Международни икономически отношения Трети 1906014696 5.80 110.00
15 Мария Петрова Иванова Международни икономически отношения Трети 1906011662 5.80 110.00
16 Мартина Стоянова Айрянова Счетоводство и контрол Четвърти 1806011020 5.79 110.00
17 Кристианна Николаева Николаева Публична администрация Втори 2006011326 5.75 110.00
18 Петър Петров Ненков Финанси  Четвърти 1806011610 5.75 110.00
19 Моника Руменова Борисова Международни икономически отношения Четвърти 1806010289 5.73 110.00
20 Цветелина Десиславова Василева Международни икономически отношения  Втори 2006011394 5.73 110.00
21 Виктория Пламенова Вангелова Международни икономически отношения Четвърти 1806010866 5.67 110.00
22 Изабела Георгиева Георгиева Международни икономически отношения Трети 1906011709 5.67 110.00
23 Мейда Илджанова Фикриева Финанси Трети 1906010362 5.67 110.00
24 Надежда Любомирова Бенкова Маркетинг Втори 2006012012 5.64 110.00
25 Радинела Георгиева Георгиева Маркетинг Четвърти 1806010884 5.64 110.00
26 Алиса Ивова Чилова Финанси Четвърти 1806011981 5.58 110.00
27 Денислава Огнянова Начева Публична администрация Четвърти 1806011771 5.58 110.00
28 Катя Николаева Иванова Финанси Четвърти 1806011747 5.58 110.00
29 Моника Иванова Богданова Стопанско управление Четвърти 1806010683 5.58 110.00
30 Хрисимира Стефанова Стефанова Финанси Четвърти 1806010832 5.58 110.00
31 Никол Венциславова Борисова Стопанско управление Трети 1906010359 5.57 110.00
32 Зийнеб Ахмед Хамид Социални дейности Трети 1906011622 5.56 110.00
33 Изабела Христова Иванова  Международни икономически отношения Втори 2006010829 5.55 110.00
34 Инджи Иззет Карамустафа Финанси Втори 2006012725 5.55 110.00
35 Маргарита Георгиева Панчева Международни икономически отношения Трети 1906013500 5.53 110.00
36 Александра Ивова Радославова Счетоводство и контрол Четвърти 1906013470 5.50 110.00
37 Борислав Кирилов Златанов Стопанско управление Трети 1906011627 5.50 110.00
38 Стефани Лъчезарова Делчева Стопанско управление Трети 1906012202 5.50 110.00
39 Адриан Сохейлов Мотахар Маркетинг Трети 1906010537 5.46 110.00
40 Петър Росев Томов Счетоводство и контрол Трети 1906010388 5.46 110.00
41 Десислава Красимирова Димитрова Международни икономически отношения Втори 2006011781 5.45 110.00
42 Десислава Росенова Жекова Маркетинг Втори 2006011254 5.45 110.00
43 Ивет Иванова Йорданова Международни икономически отношения Втори 2006011022 5.45 110.00
44 Наталия Георгиева Винева  Маркетинг  Втори 2006011247 5.45 110.00
45 Сияна Петкова Димитрова Международни икономически отношения Втори 2006010636 5.45 110.00
46 Петя-Анастасия Петрова Цветанова Предприемачество в социалната сфера Трети 1906011074 5.44 110.00
47 Красимира Душкова Душкова Счетоводство и контрол Четвърти 1806011431 5.43 110.00
48 Тони Пламенов Тодоров  Финанси Трети 1906011141 5.42 110.00
49 Беатрис Пламенова Цанкова  Международни икономически отношения  Четвърти 1806010465 5.40 110.00
50 Валерия Красимирова Вълчева Маркетинг Трети 1906011241 5.38 110.00
51 Елеонора Димитрова Георгиева  Социални дейности  Втори 2006011782 5.38 110.00
52 Деспина-Зои Руменова Димитрова  Счетоводство и контрол  Втори 2006010597 5.36 110.00
53 Рафаела Миленова Василева Счетоводство и контрол Втори 2006011256 5.36 110.00
54 Пламена Милкова Павлова Финанси Трети 1906011832 5.33 110.00
55 Цветелина Димитрова Топалова Международни икономически отношения  Четвърти 1806010092 5.33 110.00
56 Десислава Динкова Атанасова Счетоводство и контрол  Трети 1906011546 5.31 110.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Йоанна Радкова Ценкова Информационно брокерство и дигитални медии Трети 1909010565 6.00 125.00
2 Александър Юриев Капра Компютърни науки Четвърти 1809010655 6.00 125.00
3 Ани Колева Пендашева Софтуерно инженерство Четвърти 1809010657 6.00 125.00
4 Деница Бориславова Босева Информационно брокерство и дигитални медии Четвърти 1809011189 6.00 125.00
5 Кристина Василева Николова Софтуерно инженерство Четвърти 1809010559 6.00 125.00
6 Михаела Герасимова Бенчева Софтуерно инженерство Трети 1909010393 6.00 125.00
7 Михаела Мирославова Димитрова  Информационно брокерство и дигитални медии  Четвърти 1809010507 6.00 125.00
8 Радостин Тодоров Тодоров Софтуерно инженерство Четвърти 1809011208 6.00 125.00
9 Християн Диянов Димитров Софтуерно инженерство Трети 1909010625 6.00 125.00
10 Цветелина Мирославова Енчева Информационно брокерство и дигитални медии Четвърти 1809010614 6.00 125.00
11 Габриел Веселинов Петков Софтуерно инженерство Трети 1909010562 5.93 110.00
12 Пламенна Викторова Петрова Софтуерно инженерство Трети 1909011132 5.93 110.00
13 Валентина Миткова Маринова Софтуерно инженерство Четвърти 1809010863 5.92 110.00
14 Иван Павлинов Илиев Компютърни науки Четвърти 1809010654 5.91 110.00
15 Михаел Красимиров Николов Компютърни науки Четвърти 1809010399 5.91 110.00
16 Светослава Ивова Минкова Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2009010667 5.87 110.00
17 Стефан Стойков Бояджиев Софтуерно инженерство Четвърти 1809011456 5.85 110.00
18 Преслава Георгиева Дацова Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2009010905 5.80 110.00
19 Симеон Добринов Къндев Софтуерно инженерство Четвърти 1809010445 5.77 110.00
20 Стоян Иванов Стоянов Софтуерно инженерство  Четвърти 1809010142 5.77 110.00
21 Веселин Мирославов Денчев Софтуерно инженерство Втори 2009011464 5.75 110.00
22 Дария Иванова Иванова Софтуерно инженерство Втори 2009011741 5.75 110.00
23 Петьо Светославов Статев Софтуерно инженерство Втори 2009011881 5.75 110.00
24 Янка Петрова Доменикова Софтуерно инженерство Втори 2009011275 5.75 110.00
25 Валентин Маринов Колев Софтуерно инженерство  Трети 1909010411 5.73 110.00
26 Деян Йорданов Начев Компютърни науки Четвърти 1809011233 5.73 110.00
27 Камелия Мирослвавова Маринова Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1909010046 5.73 110.00
28 Мартин Тихомиров Тодоров Софтуерно инженерство Трети 1909011223 5.73 110.00
29 Никол Емилова Илиева Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1809010533 5.73 110.00
30 Надер Ахмед Махмуд-Ясин-Ауадала Софтуерно инженерство Четвърти 1809011617 5.69 110.00
31 Владислав Панайотов Панайотов Софтуерно инженерство Втори 2009010691 5.67 110.00
32 Десислава Генадиева Николова Софтуерно инженерство Втори 2009010617 5.67 110.00
33 Петър Кънчев Тодоров Софтуерно инженерство Трети 1909010172 5.67 110.00
34 Теодора Стоянова Тодорова Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2009011364 5.67 110.00
35 Христослав Лъчезаров Захариев Софтуерно инженерство Трети 1909011457 5.67 110.00
36 Антон Галинов Михайлов Софтуерно инженерство Четвърти 1809011386 5.62 110.00
37 Ния Миленова Чамурджиева Софтуерно инженерство  Четвърти 1809011749 5.62 110.00
38 Христо Панайотов Мирчев Софтуерно инженерство Четвърти 1809011288 5.62 110.00
39 Мартин Миленов Калонкин Софтуерно инженерство Трети 1909011513 5.60 110.00
40 Мартин Николаев Недев Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1809010504 5.60 110.00
41 Набила Мохамадбакер Сарвари Софтуерно инженерство  Трети 1909011451 5.60 110.00
42 Николай Пламенов Николаев Софтуерно инженерство Втори 2009011658 5.58 110.00
43 Петьо Свиленов Петков Софтуерно инженерство Втори 2009011738 5.58 110.00
44 Станислав Тодоров Станчев Софтуерно инженерство Втори 2009010549 5.58 110.00
45 Борислав Александров Трайчев Софтуерно инженерство Четвърти 1809011448 5.54 110.00
46 Пламена Даниелова Дойнова  Информатика Втори 2009010610 5.54 110.00
47 Александър Николов Пеев Софтуерно инженерство Трети 1909010547 5.53 110.00
48 Боряна Калинова Боянова Софтуерно инженерство Втори 2009011363 5.50 110.00
49 Ивета Ивайлова Владова Информационно брокерство и дигитални медии Четвърти 1809014160 5.50 110.00
50 Паола Антонова Георгиева  Педагогика на обучението по математика и информатика  Трети 1909011691 5.50 110.00
51 Даниел Илиев Илиев Софтуерно инженерство  Трети 1909011203 5.47 110.00
52 Даниела Валентинова Найденова Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 1909010854 5.44 110.00
53 Мирела Николаева Костова Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 1909010571 5.44 110.00
54 Теодора Петрова Гангова Информационно брокерство и дигитални медии Втори 2009011587 5.43 110.00
55 Емилиян Мартинов Тананеев Софтуерно инженерство Втори 2009011510 5.42 110.00
56 Деница Стефкова Димова Информатика Трети 1909011771 5.40 110.00
57 Дженифър Таеба Сарвари Софтуерно инженерство Трети 1909011729 5.40 110.00
58 Евсин Шенолов Хасанов Софтуерно инженерство Трети 1909010370 5.40 110.00
59 Станислав Валентинов Темелков Софтуерно инженерство Трети 1909010749 5.40 110.00
60 Венцислав Георгиев Георгиев Компютърни науки Трети 1909011651 5.27 110.00

Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Виктория Красимирова Колева Педагогика на обучението по изобразително изкуство Втори 2004010318 6.00 125.00
2 Мария Пламенова Белчева Изящни изкуства-Стенопис Трети 1904011096 6.00 125.00
3 Лилия Красимирова Кунева Изящни изкуства-Графичен дизайн и визуални комуникации  Трети 1904011129 5.96 110.00
4 Eкатерина - Мария Миткос Изящни изкуства - Стенопис Трети 1904011531 5.95 110.00
5 Мая Емилиянова Йорданова Изящни изкуства - Графика Трети 1904011296 5.95 110.00
6 Теодора Константинова Маринова Изящни изкуства - Живопис Трети 1904011189 5.94 110.00
7 Сиана Пламенова Хаджиандонова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Трети 1904011095 5.92 110.00
8 Дарена Християнова Захариева Изящни изкуства- Графика  Трети 1904011091 5.89 110.00
9 Антоанета Петкова Тонева  Педагогика на обучението по изобразително изкуство Трети 1904010499 5.88 110.00
10 Биляна Емилова Димитрова  Изящни изкуства-Графичен дизайн и визуални комуникации  Трети 2004012928 5.88 110.00
11 Алина Веселинова Пенчева Изящни изкуства - Рисуване и интермедия Четвърти 1804011598 5.83 110.00
12 Габриела Димитрова Димова Визуални изследвания  Втори 2004011905 5.83 110.00
13 Радостин Любенов Янев  Изящни изкуства-Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1804011469 5.74 110.00
14 Цветослава Христова Цветкова Изящни изкуства - Стенопис Трети 1904010507 5.73 110.00
15 Преслава Емилова Тодорова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2004011716 5.71 110.00
16 Ергюл Ердинч Ахмедова Изящни изкуства - Стенопис Втори 2004011089 5.69 110.00
17 Катерина Бориславова Чакърова Изящни изкуства - Скулптура Четвърти 1804010929 5.68 110.00
18 Габриела Даниелова Иванова Педагогика на обучението по изобразително изкуство  Втори 2004011236 5.67 110.00
19 Силвия Николаева Николова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2004011327 5.65 110.00
20 Кристияна Руменова Митева  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Трети 1904011089 5.63 110.00
21 Ванеса Любомирова Бъчварова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2004011456 5.59 110.00
22 Павел Янков Павлов Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации  Четвърти 1804011593 5.56 110.00
23 Теодора Ивайлова Маринова  Педагогика на обучението по изобразително изкуство  Четвърти 1804011509 5.55 110.00
24 Боряна Делянова Генкова Интерактивен дизайн и компютърни игри Втори 2004011314 5.53 110.00
25 Яница Валентинова Димитрова Педагогика на обучението по изобразително изкуство Втори 2004013175 5.50 110.00
26 Зорница Стефанова Василева Педагогика на обучението по изобразително изкуство Трети 1904011876 5.46 110.00
27 Пресияна Иванова Иванова Изящни изкуства-Графичен дизайн и визуални комуникации  Трети 1904011249 5.46 110.00
28 Виктория Николаева Халваджиева Изящни изкуства - Графика Втори 2004010931 5.44 110.00
29 Мария Даниелова Иванова  Педагогика на обучението по изобразително изкуство  Втори 2004013043 5.44 110.00
30 Габриела Иванова Иванова Изящни изкуства - Рисуване и интермедия Трети 1904011355 5.41 110.00
31 Валентин Диянов Денков Интерактивен дизайн и компютърни игри Втори 2004012035 5.35 110.00
32 Виктор Георгиев Георгиев Интерактивен дизайн и компютърни игри Втори 2004011330 5.35 110.00
33 Дилян Пламенов Ангелов  Изящни изкуства - Скулптура Четвърти 1804011289 5.32 110.00
34 Христо Диянов Йосифов Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2004011294 5.24 110.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Андон Николаев Иванов Педагогика на обучението по български език и история  Трети 1902011090 6.00 125.00
2 Даниела Ивова Николова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002011126 6.00 125.00
3 Денислава Даниелова Тодорова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902013495 6.00 125.00
4 Искра Анатолиева Калбанова  Връзки с обществеността Четвърти 1802010726 6.00 125.00
5 Мария Ивова Иванова Журналистика Четвърти 1802010674 6.00 125.00
6 Панко Иванов Монев Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902010492 6.00 125.00
7 Преслав Даниел Иванов Английска филология  Втори 2002011377 6.00 125.00
8 Таня Стилиянова Станкова Приложна лингвистика. Два чужди езика и с международни отношения Втори 2002011232 6.00 125.00
9 Георги Людмилов Йорданов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 1902010511 5.94 110.00
10 Дуйгу Кенан Айри  Английска филология  Втори 2002011670 5.91 110.00
11 Миглена Анатолиева Атанасова   Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002011946 5.90 110.00
12 Силвия Георгиева Георгиева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002011805 5.90 110.00
13 Моника Николаева Енчева  Балканистика  Четвърти 1802010920 5.88 110.00
14 Русанка Димова Бонева Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902012949 5.88 110.00
15 Симеон Стефанов Хаджидимитров Германистика  Трети 1902012205 5.88 110.00
16 Анелия Неделчева Савова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902010772 5.87 110.00
17 Тина Христова Митева  Българска филология  Втори 2002010525 5.85 110.00
18 Радослава Георгиева Качорина Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011724 5.84 110.00
19 Симона Петрова Парушева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010037 5.84 110.00
20 Ивана Виткова Тодорова  Английска филология  Втори 2002011579 5.82 110.00
21 Таня Николаева Колева Английска филология Четвърти 1802010853 5.81 110.00
22 Белослава Емилова Димова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902010501 5.80 110.00
23 Венера Станимирова Недялкова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002011332 5.80 110.00
24 Виктория Евгениева Генева Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002011924 5.80 110.00
25 Ивайла Веселинова Петкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002010724 5.80 110.00
26 Лилия Йорданова Йорданова Журналистика Трети 1902012691 5.80 110.00
27 Мария Боянова Обретенова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002011593 5.80 110.00
28 Николета Йорданова Масалджийска Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002011898 5.80 110.00
29 Пламена Петева Петкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2002010484 5.80 110.00
30 Симона Цветелинова Стефанова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902010748 5.80 110.00
31 Таня Димитрова Петрова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2002011304 5.80 110.00
32 Теодора Цветкова Лалова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002011711 5.80 110.00
33 Валентина Константинова Димова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011291 5.79 110.00
34 Василена Петрова Дочева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Четвърти 1802011008 5.79 110.00
35 Владимир Галинов Петров Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011490 5.79 110.00
36 Даниела Любомирова Филипова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011439 5.79 110.00
37 Харика Айдън Ахмедова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011216 5.79 110.00
38 Димана Живкова Пенева Английска филология  Трети 1902010681 5.77 110.00
39 Надя Венциславова Стефанова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Четвърти 1802010438 5.74 110.00
40 Николай Емилов Николов   Приложна лингвистика (два чужди езика)  Четвърти 1802011290 5.74 110.00
41 Мария Христова Христова Английска филология Втори 2002010587 5.73 110.00
42 Ива Пламенова Петрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1902010534 5.72 110.00
43 Деница Николаева Цанева Педагогика на обучението по български език и история Трети 1902010423 5.71 110.00
44 Нора Мирославова Калчева Приложна лингвистика (два чужди езика)  Трети 1902010649 5.71 110.00
45 Ростислав Бориславов Румянов Педагогика на обучението по български език и история Трети 1902011127 5.71 110.00
46 Шинлу Гуо Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902010634 5.71 110.00
47 Ани Георгиева Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002010764 5.70 110.00
48 Димо Петков Троански Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2002011576 5.70 110.00
49 Йоана Мариянова Евгениева Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002011346 5.70 110.00
50 Йордан Стоянов Стоянов Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм  Втори 2002010658 5.70 110.00
51 Мариела Тихомирова Атанасова Приложна лингвистика с два чужди езика  международен туризъм  Втори 2002011580 5.70 110.00
52 Марин Труфчев Труфчев Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002011281 5.70 110.00
53 Михаела Костадинова Сусанова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002010690 5.70 110.00
54 Роберта Радославова Костадинова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002010619 5.70 110.00
55 София Пламенова Нинова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002011244 5.70 110.00
56 Цветелина Стоянова Дончева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002010878 5.70 110.00
57 Десислава Пламенова Георгиева Английска филология Четвърти 1802011468 5.69 110.00
58 Звезделин Венциславов Василев Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1902010437 5.69 110.00
59 Лора Дианова Драгова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1902011295 5.69 110.00
60 Нели Евгениева Стоянова Английска филология Четвърти 1802011257 5.69 110.00
61 Тюлин Гаданфер Салим Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1902012198 5.69 110.00
62 Деян Светославов Топалов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1802011954 5.68 110.00
63 Ивелина Тодорова Тодорова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1802011732 5.68 110.00
64 Петя Минкова Ганкова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1802011266 5.67 110.00
65 Симона Емилова Гайдарова Българска филология Четвърти 1902012783 5.67 110.00
66 Теодора Тодорова Кремова Журналистика Трети 1902011326 5.67 110.00
67 Даниел Пламенов Пеев Педагогика на обучението по български език и география Втори 2002010061 5.65 110.00
68 Даница Миленова Илиева Приложна лингвистика (два чужди езика)  Трети 1902013444 5.65 110.00
69 Девина Радостинова Василева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802010757 5.65 110.00
70 Деница Тонева Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902011087 5.65 110.00
71 Ванеса Венциславова Тодорова Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии  Четвърти 1802010404 5.63 110.00
72 Нелина Ивова Запрянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 1902010352 5.63 110.00
73 Стефан Иванов Иванов Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011546 5.63 110.00
74 Виктория Искренова Атанасова Английска Филология Трети 1902011303 5.62 110.00
75 Виктория Петкова Пткова  Журналистика  Втори 2002012830 5.62 110.00
76 Сибел Махмудова Ахмедова Английска филология Трети 1902010901 5.62 110.00
77 Смиляна Руменова Смилянова Българска филология Трети 1902010336 5.62 110.00
78 Ралица Йорданова Иванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Трети 1902010297 5.61 110.00
79 Сава-Калина Анжелова Ангелова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 1902012404 5.61 110.00
80 Габриела Валентинова Ангелова Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002010733 5.60 110.00
81 Елена Бориславова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 2002015382 5.60 110.00
82 Есил Светлинова Чернева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002011075 5.60 110.00
83 Йоана Николаева Бастиянова  Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902011123 5.60 110.00
84 Йоана Николаева Първанова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002010536 5.60 110.00
85 Йоана Тихомирова Цолова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902012227 5.60 110.00
86 Люба Стефанова Манолева  Приложна лингвистика с два чужди езика (английски, японски) и международен туризъм Втори 2002011533 5.60 110.00
87 Мартина Станимирова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2002010590 5.60 110.00
88 Мирела Любомирова Върбанова Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002010674 5.60 110.00
89 Симона Пенчева Колева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2002011226 5.60 110.00
90 Станислава Добрева Станчева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2002011999 5.60 110.00
91 Теодор Мирославов Вълев Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002011797 5.60 110.00
92 Цветина Стоянова Стойчева Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002015393 5.60 110.00
93 Несрин Джошкун Сабри Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1802011338 5.59 110.00
94 Тервел Димитров Серафимов Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902010217 5.59 110.00
95 Даниела Венциславова Боболова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1802010852 5.58 110.00
96 Весела Георгиева Петкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 1902011113 5.56 110.00
97 Ива Димитрова Бързева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1902011890 5.56 110.00
98 Петя Дамянова Стефанова Английска филология Втори 2002011288 5.55 110.00
99 Евита Тони Велинова Английска филология Трети 1902011293 5.54 110.00
100 Лора Стефанова Спасова Английска филология  Трети 1902010674 5.54 110.00
101 Християна Бойкова Бойчева Английска филология Трети 1902012470 5.54 110.00
102 Валерия Валериева Георгиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1802011323 5.53 110.00
103 Виктория Тихомирова Тодорова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010110 5.53 110.00
104 Силвия Мирославова Ризанова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010115 5.53 110.00
105 Симона Стефанова Стойкова  Приложна лингвистика (два чужди езика)  Трети 1902010334 5.53 110.00
106 Айсел Нехатова Кечеджиева Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1802010721 5.50 110.00
107 Габриела Стефанова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002011480 5.50 110.00
108 Елис Алев Асланова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002010987 5.50 110.00
109 Кристина Христинова Добрева Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002011608 5.50 110.00
110 Пламена Йорданова Великова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2002011596 5.50 110.00
111 Теодора Евгениева Пеева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 1902011727 5.50 110.00
112 Арзу Бейханова Мехмедова  Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Трети 1902011616 5.47 110.00
113 Богина Неделчева Савова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902010770 5.47 110.00
114 Георги Христов Василев Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010016 5.47 110.00
115 Емилиян Захариев Замфиров Педагогика на обучението по български език и чужд език Четвърти 1802011570 5.47 110.00
116 Петър Петров Анчев  Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011442 5.47 110.00
117 Стилиана Ивелинова Андреева  Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1802010897 5.47 110.00
118 Стилияна Жекова Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902011805 5.47 110.00
119 Теодора Христова Станева  Приложна лингвистика  (два чужди езика) Четвърти 1802011313 5.47 110.00
120 Доброслава Детелинова Тодорова Английска филология  Трети 1902010510 5.46 110.00
121 Иван Ивов Тончев Английска филология Трети 1902010763 5.46 110.00
122 Йоанна Иванова Димитрова Английска филология Трети 1902010564 5.46 110.00
123 Виктория Петрова Великова Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Втори 2002010883 5.45 110.00
124 Мелиса Албертова Бутрева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1802010423 5.42 110.00
125 Калина Пламенова Иванова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1802014492 5.41 110.00
126 Стела Евгениева Христова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1802010888 5.41 110.00
127 Елица Анатолиева Ангелова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд с информационни технологии. Втори 2002012067 5.40 110.00
128 Николета Николаева Димитрова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Втори 2002012853 5.40 110.00
129 Серафима Миленова Симеонова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии  Трети 1902010791 5.40 110.00
130 Стиляна Дилянова Дедева Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002010311 5.40 110.00
131 Еда Севджанова Халибова Английска филология Четвърти 1802012630 5.39 110.00
132 Слав Йорданов Славов  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1902010299 5.39 110.00
133 Габриела Данаилова Петрова Българска филология Трети 1902010532 5.38 110.00
134 Ева Ивелинова Иванова Журналистика Втори 2002011995 5.38 110.00
135 Пламена Дианова Димитрова Английска Филология Четвърти 1802010690 5.38 110.00
136 Радослава Валериева Николова Английска филология Трети 1802010934 5.38 110.00
137 Славена Диянова Димитрова Връзки с обществеността Втори 2002012850 5.38 110.00
138 Християна Алдинова Григорова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии  Четвърти 1802011666 5.37 110.00
139 Елена Ивайлова Кръстева Английска филология Втори 2002014089 5.36 110.00
140 Александра Николаева Василева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1902012418 5.35 110.00
141 Гергана Иванова Марева Педагогика на обучението по български език и география Втори 2002011674 5.35 110.00
142 Гергана Красимирова Мангова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1902011328 5.35 110.00
143 Йоана Станиславова Борисова Приложна лингвистика (два чужди езика)  Трети 1902010659 5.35 110.00
144 Кристина Минчева Драго Английска филология Четвърти 1802013286 5.33 110.00
145 Памела Живкова Петрова  Приложна лингвистика. Български и английски език и информационни технологии  Трети 1902011256 5.33 110.00
146 Александра Бориславова Димитрова Английска филология Четвърти 1802010374 5.31 110.00
147 Деница Георгиева Господинова Английска филология Четвърти 2002013045 5.31 110.00
148 Ива Георгиева Симеонова Английска филология Трети 1902010585 5.31 110.00
149 Михаела Росенова Вескова  Английска филология Четвърти 1802010442 5.31 110.00
150 Ния Атанасова Георгиева  Връзки с обществеността  Втори 2002011270 5.31 110.00
151 Християна Александрова Пеева Българска филология Трети 1902010331 5.31 110.00
152 Велислава Стефанова Станева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002011335 5.30 110.00
153 Весела Христова Христова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Втори 2002011740 5.30 110.00
154 Детелина Стефанова Лъчезарова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002010780 5.30 110.00
155 Нели Цветанова Михайлова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002011215 5.30 110.00
156 Цветелина Славова Сашева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002010304 5.30 110.00

Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Айшен Йълмаз Кязим Психология Четвърти 1807011536 6.00 125.00
2 Благовеста Йорданова Димитрова Психология Четвърти 1807011227 6.00 125.00
3 Димитър Драганов Драганов Психология Четвърти 1807011467 6.00 125.00
4 Емине Мусова Мустафова Психология Четвърти 1807010634 6.00 125.00
5 Иван Николаев Енчев Философия Трети 1907013423 6.00 125.00
6 Искрена Пламенова Петкова Психология Трети 1907010358 6.00 125.00
7 Магдалена Пламенова Петрова  Психология  Трети 1907012057 6.00 125.00
8 Мария-Луиза Юлианова Дурева  Политология  Четвърти 1807010869 6.00 125.00
9 Наталина Миленова Пиронска  Политология  Четвърти 1807010870 6.00 125.00
10 Николай Константинов Киров Психология Четвърти 1807014496 6.00 125.00
11 Христина Иванова Димова Психология Четвърти 1807011687 6.00 125.00
12 Цветелина Иванова Данчева Философия Трети 1907011846 6.00 125.00
13 Яна Цецкова Цекова Психология Четвърти 1807011236 6.00 125.00
14 Даяна Добринова Борисова Психология Втори 2007011515 5.92 110.00
15 Теодора Стоянова Ангелова Психология Четвърти 1807011850 5.92 110.00
16 Деница Асенова Димитрова Психология Трети 1907011675 5.91 110.00
17 Джулия Орлинова Василева Психология Втори 1907012370 5.91 110.00
18 Мартин Стоянов Стоянов Психология Трети 1907011681 5.91 110.00
19 Серай Нурхан Фикри Психология Трети 1907011098 5.91 110.00
20 Филип Красимиров Конов Философия Втори 2007010064 5.91 110.00
21 Екатерина Георгиева Петрова Философия Трети 1907010755 5.90 110.00
22 Жаклин Миленова Митева Философия Трети 1907011811 5.90 110.00
23 Радослав Христов Христов Психология Втори 2007011620 5.85 110.00
24 Таня Петкова Катранджиева Психология Четвърти 1807011645 5.85 110.00
25 Анита Добромирова Иванова Психология Трети 1907011205 5.82 110.00
26 Нехсат Сезгин Хасан  Философия  Втори 2007011293 5.82 110.00
27 Петко Маринов Турлаков Психология Трети 1907011645 5.82 110.00
28 Кристияна Николаева Йорданова Психология Четвърти 1807011303 5.77 110.00
29 Любослава Любмирова Василева  Психология  Втори 2007012400 5.77 110.00
30 Хава Сабриева Мустафова Психология Втори 2007011757 5.77 110.00
31 Божидара Ангелова Ангелова Психология Трети 1907011481 5.73 110.00
32 Доротея Кирилова Йорданова Философия Втори 2007011960 5.73 110.00
33 Осман Неджми Осман Психология Трети 1907011688 5.73 110.00
34 Свилена Станева Кръстева Психология Трети 1907012385 5.73 110.00

Юридически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Хасан Сезгин Хасан Право Пети 1608030057 6.00 125.00
2 Габриела Бойкова Илиева Право Пети 1608030003 6.00 125.00
3 Габриела Дианова Петрова Паво Четвърти 1808011460 6.00 125.00
4 Кристиян Красимиров Петков Право Трети 1908011097 6.00 125.00
5 Маринела Богомилова Байчева Право Четвърти 1808010558 6.00 125.00
6 Мария Иванова Николова Право Втори 2008011616 6.00 125.00
7 Стела Георгиева Георгиева Право Трети 1908011306 6.00 125.00
8 Стела Рашкова Недкова Право Четвърти 1808011492 6.00 125.00
9 Венциана Илианова Маркова Право Трети 1908011126 5.92 110.00
10 Павлин Колев Стоянов Право Трети 1908011246 5.92 110.00
11 Пламена Пламенова Пенкова Право Трети 1908011122 5.92 110.00
12 Радослава Славова Иванова Право Втори 2008011501 5.92 110.00
13 Николай Пасков Андонов  Право Четвърти 1808011347 5.89 110.00
14 Теодора Пламенова Десева Право Пети 1608030060 5.88 110.00
15 Афизе Мехмедова Сабриева Право Четвърти 1808011865 5.83 110.00
16 Виктория Веселинова Иванова Право Четвърти 1808013385 5.82 110.00
17 Иван Пламенов Петков Право Трети 1908011192 5.82 110.00
18 Бирсен Ахмет Дурмаз Право Втори 2008012838 5.79 110.00
19 Росица Бориславова Босева Право Четвърти 1808011188 5.78 110.00
20 Адриана Павлова Петкова Право Пети 1708030051 5.75 110.00
21 Василен Петьов Василев Право Втори 2008011634 5.75 110.00
22 Моника Лалева Станчева Право Пети 1608030072 5.75 110.00
23 Славена Георгиева Хотинова Право Втори 2008011238 5.75 110.00
24 Славена Найденова Моллова Право Пети 1608030009 5.75 110.00
25 Богомил Димитров Маргаритов Право Втори 2008011498 5.73 110.00
26 Димо Радостинов Русев Право Трети 1908011066 5.73 110.00
27 Кристина Димитрова Стоилова  Право  Трети 1908012837 5.70 110.00
28 Александър Михаилов Михалев Право Втори 2008011423 5.69 110.00
29 Мари-София Сергеева Стефанова Право Втори 2008011408 5.69 110.00
30 Димитър Димитров Кръстев Право Трети 1908011059 5.67 110.00
31 Гергана Веселинова Василева Право Трети 1908010765 5.64 110.00
32 Десислава Данаилова Цолова Право Четвърти 1808011444 5.64 110.00
33 Ралица Анкова Петрова Право Четвърти 1808011921 5.64 110.00
34 Микаела Михайлова Михайлова Право Втори 2008010622 5.62 110.00
35 Памела Димитрова Димитрова Право Трети 1908011229 5.60 110.00
36 Адрияна Евгениева Ненчева Право Четвърти 1808012973 5.56 110.00
37 Стефани Петрова Йорданова Право Трети 1908010470 5.56 110.00
38 Стийв Рози Право Втори 2008011573 5.55 110.00
39 Християн Маринов Хинков Право Трети 1908010380 5.55 110.00
40 Васил Мирославов Стефанов Право Трети 1908010298 5.50 110.00
41 Галина Тихомирова Георгиева  Право Пети 1708030066 5.50 110.00
42 Десислава Димитрова Гуглева Право Трети 1908011064 5.50 110.00
43 Захари Янев Петков Право Трети 1908011106 5.50 110.00
44 Михаела Пламенова Петрова Право Пети 1608030007 5.50 110.00
45 Патриция Николаева Колева Право Трети 1908010938 5.50 110.00
46 Фани Димитрова Гуглева Право Трети 1908011061 5.50 110.00
47 Яница Георгиева Томова Право Втори 2008011214 5.50 110.00

Педагогически колеж гр. Плевен

№ по ред Име, презиме, фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Ирина Валентинова Тодорова Начална училищна педагогика Трети 1920011035 6.00 125.00
2 Лусине Миграновна Казанчян Начална училищна педагогика Трети 1920011033 6.00 125.00
3 Соня Тодорова Дунева Начална училищна педагогика и английски език Трети 1920011041 6.00 125.00
4 Селенай Илханова Пашаджикова Начална училищна педагогика Трети 1920011304 6.00 125.00
5 Геновева Павлова Ненова Начална училищна педагогика Трети 2020012674 6.00 125.00
6 Десислава Огнянова Пешева Предучилищна педагогика и английски език Пети 1920011044 5.94 110.00
7 Христина Иванова Йосифова Предучилищна педагогика и английски език Трети 1920011050 5.94 110.00
8 Йоанна Николаева Присадашка Начална училищна педагогика Трети 1920011717 5.94 110.00
9 Ивелина Петьова Тоновска Начална училищна педагогика и английски език Трети 1920011092 5.94 110.00
10 Десислава Благоева Димитрова Начална училищна педагогика и английски език Трети 1920011199 5.88 110.00
11 Елза Мирчева Петкова  Предучилищна педагогика и английски език Втори 2020011772 5.88 110.00
12 Мария Георгиева Ракова Предучилищна педгогика и английски език Втори 2020011291 5.88 110.00
13 Петя Николаева Петкова  Начална училищна педагогика  Втори 2020011151 5.88 110.00
14 Виктория Владимирова Вълова Предучилищна педагогика и английски език Трети 1920011046 5.81 110.00
15 Преслава Николаева Кузманчовска Начална училищна педагогика Трети 1920011402 5.81 110.00
16 Доротея Тихомирова Димитрова Начална училищна педагогика Трети 1920011388 5.81 110.00
17 Александра Петрова Стилиянова Начална училищна педагогика и английски език Трети 1920011201 5.81 110.00
18 Валентина Кирилова Неделева Начална училищна педагогика Трети 1920011350 5.75 110.00
19 Елеонора Валентинова Христова Предучилищна педагогика и английски език Трети 1920011343 5.75 110.00
20 Светлана Маринова Дерекова Начална училищна педагогика и английски език Трети 1920011183 5.69 110.00
21 Християнна Тикова Цонкова Предучилищна педагогика и английски език Трети 19200111443 5.63 110.00
22 Радослава Иванова Тодорова Начална училищна педагогика и английски език Втори 2020011176 5.63 110.00
23 Ваня Анатолиева Антонова Предучилищна педагогика и английски език Пети 1920011195 5.63 110.00
24 Евгения Венелинова Георгиева Предучилищна педагогика и английски език Трети 1920011674 5.50 110.00
25 Биляна Георгиева Гаврилова Начална училищна педагогика и английски език Втори 2020011178 5.50 110.00
26 Нели Валентинова Нинарска Предучилищна педагогика и английски език Втори 2020011165 5.50 110.00
27 Аделина Росенова Данчева Предучилищна педагогика и английски език Трети 1920011449 5.50 110.00
28 Десислава Евгениева Генчева Предучилищна педагогика и английски език Трети 1920011045 5.44 110.00
29 Соня Иванова Димитрова Начална училищна педагогика и Английски език  Пети 1920011040 5.44 110.00
30 Анелия Георгиева Симеонова Предучилищна педагогика и английски език Трети 1920011213 5.44 110.00

Филиал в гр. Враца

№ по ред Име, презиме, фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Глория Бисерова Генадиева Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1821011101 5.95 110.00
2 Ина Пламенова Спасова  Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 1921011104 5.90 110.00
3 Илинка Радомирова Илиева Социална педагогика Четвърти 1821011812 5.88 110.00
4 Лилия Петрова Чапкънска Социална педагогика Трети 1921011093 5.88 110.00
5 Цветелина Трайкова Миланова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 1921011119 5.85 110.00
6 Диляна Кристинова Деновска Начална и предучилищна педагогика Трети 1921011324 5.83 110.00
7 Мария Николаева Радина-Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921011454 5.83 110.00
8 Румяна Руменова Борисова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011820 5.82 110.00
9 Ваня Калинчева Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011327 5.82 110.00
10 Върбинка Методиева Иванова Социална педагогика Четвърти 1821011127 5.81 110.00
11 Ивана Светлинова Трифонова Предучилищна педагогика и чужд език  Четвърти 1821011822 5.80 110.00
12 Марта Мартинова Бояджиева Педагогика на обучението по история и философия Втори 2021010993 5.76 110.00
13 Диана Давидова Иванова Социална педагогика Четвърти 1821011595 5.75 110.00
14 Емили Ивайлова Емилянова Начална училищна педагогика и Специална педагогика Трети 1921010930 5.75 110.00
15 Гергана Красимирова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921010886 5.74 110.00
16 Павлина Габриелова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2021010843 5.74 110.00
17 Никол Станиславова Николова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1921011354 5.74 110.00
18 Петя Александрова Лозанова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1821011143 5.72 110.00
19 Радослава Георгиева Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 2021013434 5.70 110.00
20 Антоанета Венциславова Антонова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921010847 5.70 110.00
21 Мирослава Сашкова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921010884 5.70 110.00
22 Светлана Ивайлова Петрова Социална педагогика Четвърти 1821011895 5.69 110.00
23 Нина Цветославова Петрова Социална педагогика Трети 1921011006 5.69 110.00
24 Елеонора Любомирова Благоева  Предучилищна и начална училища педагогика  Четвърти 1821011247 5.68 110.00
25 Йоанна Иванова Точевска Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011765 5.64 110.00
26 Стенимира Петрова Стефанова "Начална училищна педагогика и чужд език" Трети 1921010828 5.62 110.00
27 Мелани Бранимирова Йорданова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1821011152 5.61 110.00
28 Биляна Илкова Василева Преучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921011135 5.61 110.00
29 Ивет Божидарова Ненкова Педагогика на обучението по български език и история Втори 2021010316 5.59 110.00
30 Петя Димитрова Павлова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1921010867 5.57 110.00
31 Гълъбина Бориславова Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1921010889 5.57 110.00
32 Велик Димитров Клюнков Педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1821011156 5.56 110.00
33 Цветомир Валентинов Василев Социална Педагогика Четвърти 1821011128 5.56 110.00
34 Соня Габриелова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2021010841 5.53 110.00
35 Вилиана Иванова Найденова Начална училищна педагогика с чужд език Трети 1921011384 5.52 110.00
36 Ивелин Петров Иванов  Социална педагогика Втори 2021011478 5.50 110.00
37 Бойка Иванова Иванова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 1921011734 5.50 110.00
38 Мариана Цветомирова Маринова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1921012355 5.50 110.00
39 Биляна Людмилова Дамянова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011498 5.50 110.00
40 Марина Христова Якимова Предучилищна педагогика с чужд език Трети 1921011626 5.50 110.00
41 Иван Тодоров Тодоров Педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1821011155 5.44 110.00
42 Албена Красимирова Ангелова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1905011519 5.43 110.00
43 Деница Людмилова Миткова "Предучилищна и начална училищна педагогика" Трети 1921011440 5.43 110.00
44 Йоанна Николаева Любенова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005012769 5.42 110.00
45 Димитрана Петрова Първанова-Ананиева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011322 5.41 110.00
46 Галина Димитрова Великова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 2021010334 5.39 110.00
47 Цветомир Анатолиев Петров Социална педагогика Трети 1921011079 5.38 110.00
48 Гергана Иванова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1921011486 5.38 110.00
49 Вяра Ивайлова Белобродска Социална педагогика Четвърти 1821012128 5.38 110.00
50 Ивона Бойкова Мицилкова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921011522 5.35 110.00
51 Сузана Валериева Младенова Педагогика на обучението по история и философия  Трети 1921010837 5.35 110.00
52 Денислава Божидарова Димитрова Педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1921013329 5.33 110.00
53 Нелина Валериева Боянова Начална училищна педагогика с чужд език Трети 1921011657 5.33 110.00
54 Даниела Ивайлова Цветанова Педагогика на обучението по Български език и география Четвърти 1821011149 5.33 110.00
55 Тошка Бориславова Венциславова Предучилищна педагогика и чужд език  Трети 1921010993 5.33 110.00
56 Боряна Пламенова Борисова Социална педагогика Четвърти 1821011135 5.31 110.00
57 Петя Димитрова Трифонова Социална педагогика Четвърти 1821011133 5.31 110.00
58 Стефани Федя Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921011174 5.30 110.00
59 Цветослава Пламенова Григорова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1921010840 5.29 110.00
60 Доника Красимирова Каменова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2021011497 5.26 110.00
61 Мая Сашова Николова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021011643 5.26 110.00
62 Рая Милтонова Симеонова  Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1921010994 5.25 110.00
63 Ивета Матеева Иванова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1821011110 5.23 110.00
64 Веселка Миткова Борисова Начална училищна педагогика с английски език Четвърти 1821011783 5.23 110.00
65 Мая Валериева Петкова Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1821011547 5.23 110.00
66 Флоранс Росенова Златарова  Предучилищна педагогика и чужд език  Четвърти 1821011624 5.20 110.00
67 Любомир Стойков Любомиров Социална педагогика Трети 1921011431 5.19 110.00
68 Стела Николаева Дочева Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1921011419 5.17 110.00
69 Валентин Тихомиров Валентинов Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1921011423 5.14 110.00
70 Весимира Димитрова Димитрова Предучилищна педагогика с чужд език Втори 2021011136 5.13 110.00
71 Мариела Иванова Димитрова Предучилищна педагогика с чужд език Трети 1921010990 5.08 110.00
72 Ася Димитрова Александрова  Педагогика на обучението български език и география  Втори 2021011830 5.06 110.00
73 Таня Пламенова Тодорова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1921011553 5.05 110.00
74 Деница Гошова Вълкова Социална педагогика Втори 2021011828 5.00 110.00
75 Катя Владимирова Ценова  Педагогика на обучението по български език и история  Втори 2021010847 5.00 110.00
76 Рая Тихомирова Тодорова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2021011067 4.95 110.00
77 Цветелина Пламенова Петкова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1821011146 4.94 110.00
78 Константин Ивайлов Тодоров Педагогика на обучението по история и философия  Втори 2021010312 4.94 110.00
79 Петя Иванова Петкова Социална педагогика Четвърти 1821011276 4.94 110.00
80 Цветослава Антониева Ангелова  Педагогика на обучението по български език и география Втори 2021010876 4.94 110.00
81 Камелия Христова Балевска  Начална училищна педагогика и специална педагогика  Втори 2021011000 4.94 110.00
82 Петя Красимирова Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921011239 4.91 110.00
83 Таня Асенова Шибилева  Предучилищна  и начална училищна педагогика  Трети 1921011155 4.91 110.00
84 Исабел Пламенова Стоянова Начална училищна педагогика и специална педагогика  Втори 2021011822 4.89 110.00
85 Петя Иванова Иванова Предучилищна начална училищна педагогика Втори 2021011699 4.84 110.00
86 Петя Илиева Цветанова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2021011437 4.84 110.00
87 Петко Славов Иванов Социална педагогика  Втори 2021010330 4.83 110.00
88 Тереза Василева Василева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2021011308 4.83 110.00
89 Галя Валентинова Борисова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1921010991 4.79 110.00
90 Памела Живкова Антова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1921011489 4.78 110.00
91 Гергана Красимирова Въльовска  Педагогика на обучението по български език и география  Четвърти 1821013443 4.78 110.00
92 Цветомила Светлин Петкова Начална училищна педагогика и чужд език  Четвърти 1821011784 4.77 110.00
93 Цветелина Илианова Йорданова Педагогика на обучението по български език и география Втори 2021010815 4.76 110.00
94 Биляна Бориславова Бузатова Педагогика на обучението по Български език и география Трети 1921011473 4.76 110.00
95 Виктория Георгиева Янкулова Педагогика на обучението по български език и история Втори 2021014058 4.76 110.00
96 Теменужка Милчева Миткова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1921012396 4.76 110.00
97 Цветелина Петрова Недкова  Педагогика на обучението по български език и история Трети 1921012443 4.71 110.00
98 Кристен Нончева Красимирова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Втори 2021013054 4.67 110.00
99 Мартин Ивов Кънов Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1921011366 4.67 110.00
100 Снежана Николаева Карамелска  Български език и География  Трети 1921011222 4.65 110.00
101 Емили Георгиева Лазарова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021011572 4.63 110.00
102 Кристина Николаева Конова  Педагогика на обучението по история и информационни технологии Трети 1921011636 4.61 110.00
103 Ася Венерова Асенова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2021010379 4.37 110.00
104 Цветослава Николаева Младенова Педагогика на обучението по български език и история Втори 2021011775 4.29 110.00
Класирани по успех и доход

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Десислав Цветанов Добрев Педагогика на обучението по география и информационни технологии Втори 2003012081 9.99 110.00
2 Ян Андреев Андреев Педагогика на обучението по история и география Трети 1903010909 8.15 110.00
3 Йоанна Пламенова Пенчева География Трети 1903010670 7.23 110.00
4 Михаил Станимиров Бакрев Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1803010492 7.13 110.00
5 Дарина Славейкова Тодорова Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1803010695 7.01 110.00
6 Тодор Георгиев Марков Педагогика на обучението по история и география  Четвърти 1803010620 6.85 110.00
7 Теодосий Веселинов Харитов Педагогика на обучението по история и география Трети 1903011356 6.57 110.00
8 Маргарита Георгиева Никова Културен туризъм Втори 2003011331 6.56 110.00
9 Даниел Стойков Пандурски Педагогика на обучението по география и информационни технологии Втори 2003010821 6.55 110.00
10 Рени Иванова Моллова Културен туризъм Трети 1903012844 6.55 110.00
11 Владимир Петров Веселинов  История  Четвърти 1803010882 6.42 110.00
12 Христо Колев Христов География Четвърти 1903012615 6.42 110.00
13 Десислава Христова Йорданова  Културен туризъм  Втори 2003011061 6.31 110.00
14 Васил Христов Цонков История Четвърти 1803010925 6.25 110.00
15 Теодора Йорданова Савова Културен туризъм  Втори 2003011043 5.51 110.00

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Йоана Емилиянова Христова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805010430 9.68 110.00
2 Кристина Димитрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005012948 9.46 110.00
3 Николета Иванова Петрова Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2005010808 8.54 110.00
4 Ива Людмилова Янчева Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1905010560 8.08 110.00
5 Петя Христова Спирова  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011256 7.73 110.00
6 Валентина Каменова Макавеева Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1905011414 7.49 110.00
7 Антоанета Росенова Антонова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011581 7.18 110.00
8 Марина Стефанова Маринова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1805011785 7.13 110.00
9 Габриела Ангелова Чолакова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805010913 7.10 110.00
10 Мелани Галин Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011399 7.06 110.00
11 Пламена Атанасова Самарджиева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011194 7.04 110.00
12 Радостина Огнянова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011351 7.03 110.00
13 Марияна Василева Василева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1805011268 6.90 110.00
14 Венислава Петрова Нанова Социална педагогика  Четвърти 1805010739 6.90 110.00
15 Стела Руменова Георгиева Социална педагогика Трети 1905011288 6.80 110.00
16 Люсиана Пламенова Куртева  Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1805010643 6.73 110.00
17 Ванеса Петрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011680 6.69 110.00
18 Станислава Иванова Банкова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1805010412 6.67 110.00
19 Пламена Досева Стойкова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011327 6.59 110.00
20 Маргарита Атанасова Радева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2005011065 6.56 110.00
21 Соня Ивова Хараламбева  Педагогика на обучението по физическо възпитание  Четвърти 1805011202 6.52 110.00
22 Виктор Милиянов Попов Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2005011626 6.45 110.00
23 Теодора Златева Златева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011514 6.43 110.00
24 Ирена Георгиева Любенова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011512 6.42 110.00
25 Айгюл Ахмед Рашидова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011275 6.33 110.00
26 Иван Свиленов Николов Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1805011201 6.27 110.00
27 Ивелин Красимиров Кръстев Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2005011976 6.17 110.00
28 Милена Димитрова Минева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011480 6.01 110.00
29 Лорина Стоянова Драганова  Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1805010923 5.83 110.00
30 Росица Илиева Атанасова Социална педагогика Втори 2005011804 5.65 110.00

Православен богословски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Катерина Трифонова Мирчева Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Четвърти 1801011535 7.97 110.00

Стопански факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Емил Владков Кръстев Финанси Четвърти 1806011033 10.44 110.00
2 Марта Стоичкова Стоичкова Публична администрация Втори 2006012073 8.40 110.00
3 Габриела Милчева Комитска Стопанско управление  Втори 2006011749 8.25 110.00
4 Даниела Пенчева Иванова Счетоводство и контрол Трети 1906011508 7.95 110.00
5 Нела Христова Анастасова Стопанско управление Втори 2006011555 7.95 110.00
6 Мима Христова Анастасова Финанси Трети 1906011399 7.78 110.00
7 Симона Пламенова Вачкова Социални дейности  Трети 1906011340 7.71 110.00
8 Виктория Миленова Бижева Предприемачество в социалната сфера Втори 2006011038 7.59 110.00
9 Габриела Иванова Мойнова Финанси Трети 1906010480 7.38 110.00
10 Михаела Петрова Костова Счетоводство и контрол  Четвърти 1806010776 7.29 110.00
11 Десислава Кирилова Димитрова Публична администрация Четвърти 1806011390 7.28 110.00
12 Виктория Димитрова Василева  Счетоводство и контрол  Втори 2006010530 7.06 110.00
13 Габриел Пламенов Атанасов Социални дейности  Втори 2006011373 7.02 110.00
14 Андрей Михайлов Ганчев  Международни икономически отношения  Четвърти 1806010539 6.90 110.00
15 Лидия Стефанова Христова Счетоводство и контрол Четвърти 1806010486 6.80 110.00
16 Еманоела Емилова Николаева Финанси Трети 1906010927 6.59 110.00
17 Борислава Бисерова Лазарова Финанси Трети 1906010800 6.56 110.00
18 Елена Ганчева Ганчева Стопанско управление Четвърти 1806010682 6.53 110.00
19 Даниел Митков Димитров Международни икономически отношения  Четвърти 1806011654 6.52 110.00
20 Георги Стефанов Христов Маркетинг Четвърти 1806010489 6.45 110.00
21 Хрисиана Емилиянова Вангелова Публична  администрация Втори 2006012018 6.36 110.00
22 Ивелин Стефанов Лавчиев Международни икономически отношения  Четвърти 1806010700 6.19 110.00
23 Памела Пенчева Христова Социални дейности Втори 2006011655 6.15 110.00
24 Дерия Хасанова Гонгиева Стопанско управление Четвърти 1806011965 6.13 110.00
25 Марина Стефанова Николова  Счетоводство и контрол  Втори 2006012763 6.09 110.00
26 Мартин Благовестов Петров Международни икономически отношения  Трети 1906010660 6.04 110.00
27 Яна-Мария Данаилова Григорова Маркетинг Четвърти 1806010401 5.96 110.00
28 Радина Росенова Дончева  Стопанско управление  Втори 2006012047 5.93 110.00
29 Денис Шибилев Манов Предприемачество в социалната сфера Втори 2006012947 5.84 110.00
30 Момчил Асенов Асенов Публична администрация Четвърти 1806013471 5.55 110.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Мариела Силвиева Атанасова Информационно брокерство и дигитални медии Втори 2009013156 7.21 110.00
2 Бейко Георгиев Иванов Софтуерно инженерство Четвърти 1809012100 7.08 110.00
3 Радослав Цанков Цанков Софтуерно инженерство Втори 2009011415 6.24 110.00
4 Антоанета Димчова Цветанова Компютърни науки Трети 1909010521 5.95 110.00
5 Петя Стоянова Големанова Софтуерно инженерство Втори 2009011452 5.81 110.00
6 Тодор Стефанов Георгиев  Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2009010626 5.58 110.00
7 Цветомир Велинов Тодоров Информатика Втори 2009011299 5.50 110.00

Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Алекс Христианова Панова Изящни изкуства-Стенопис Трети 1904010685 8.18 110.00
2 Анета Петромирова Филипова Педагогика на обучението по изобразително изкуство Четвърти 1804010760 7.31 110.00
3 Жанет Иванова Топалова Изящни изкуства-Живопис Трети 1904010325 7.26 110.00
4 Беатрис Елинова Балевска Изящни изкуства - Стенопис Трети 1904011165 7.15 110.00
5 Надя Иванова Кирова Визуални изследвания Втори 2004011901 7.14 110.00
6 Галина Деянова Янакиева Педагогика ха обучението по изобразително изкуство Четвърти 1804011578 7.12 110.00
7 Милица Ивайлова Бурова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Трети 1904011253 6.87 110.00
8 Симона Станиславова Йорданова Изящни изкуства - Стенопис Четвърти 1804010623 6.82 110.00
9 Мартин Миленов Малинов Изящни изкуства - Живопис Трети 1904011161 6.48 110.00
10 Марина Драгомирова Панова  Педагогика на обучението по изобразително изкуство Втори 2004011888 6.04 110.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Нелин Юксел Найдин  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002010941 13.11 110.00
2 Никол Георгиева Симеонова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм  Четвърти 1802011304 12.32 110.00
3 Нанси Пламенова Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011278 7.84 110.00
4 Антония Иванова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011478 7.79 110.00
5 Алеся Ивайлова Димитрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1802012331 7.57 110.00
6 Ванеса Андреева Андреева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1802012009 7.50 110.00
7 Габриела Димитрова Димитрова  Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002010986 7.36 110.00
8 Цвета Миленова Донковска  Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 1902011748 7.31 110.00
9 Ебру Сами Исмаилова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2002012735 7.14 110.00
10 Петя Дианова Стефанова Връзки с обществеността Четвърти 1802013580 7.14 110.00
11 Дефне Талиб Тепик Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Четвърти 1802011483 7.11 110.00
12 Емили Ангелова Илиева Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и китайски) и международен туризъм  Четвърти 1802011425 7.10 110.00
13 Айше Мехмедова Бичкова Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 1902011463 6.96 110.00
14 Нелита Венелинова Жекова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002011774 6.96 110.00
15 Мира Ангелова Петрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 2002012863 6.77 110.00
16 Гергана Веселинова Дачкова Английска филология Трети 1902010467 6.71 110.00
17 Мартина Венелинова Вачкова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Четвърти 1802011211 6.71 110.00
18 Радинислава Димитрова Караиванова Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 2002011212 6.69 110.00
19 Женя Иванова Великова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2002010924 6.68 110.00
20 Деница Недялкова Христозова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011493 6.64 110.00
21 Моника Георгиева Йорданова Българска филология Четвърти 1802010603 6.63 110.00
22 Мелис Зекимюрен Шакир Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1902010364 6.59 110.00
23 Цветомир Станиславов Думанов Педагогика на обучението по български език и чужд език Четвърти 1802010536 6.57 110.00
24 Тоника Венелинова Томова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1802010891 6.55 110.00
25 Александра Георгиева Койчева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии. Четвърти 1802010503 6.54 110.00
26 Габриела Стоилова Грозданова Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 2002011538 6.53 110.00
27 Полина Евгениева Любенова Английска филология Четвърти 1802011428 6.53 110.00
28 Емона Иванова Стоилова Българска филология Втори 2002010848 6.52 110.00
29 Деяна Бисерова Ангелова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2002011249 6.52 110.00
30 Гергана Пламенова Караиванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002010864 6.51 110.00
31 Гергана Антонова Пандова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011007 6.47 110.00
32 Петя Даниелова Дончева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации. Четвърти 1802010421 6.47 110.00
33 Берна Талиб Тепик   Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Четвърти 1802011486 6.46 110.00
34 Боряна Ивова Иванова Английска филология Втори 2002011508 6.46 110.00
35 Вяра Велиславова Петрова Приложна лингвистика (два чужди езика)  Трети 1902011736 6.45 110.00
36 Савина Димова Ботевска Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Четвърти 1802010800 6.45 110.00
37 Ива Георгиева Недкова Педагогика на обучението по български език и чужд език  Четвърти 1802010377 6.45 110.00
38 Ванеса Лъчезарова Терзиева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002012781 6.42 110.00
39 Даниела Михайлова Михова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902011257 6.42 110.00
40 Добромира Ивайлова Димитрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002010607 6.37 110.00
41 Доника Велинова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1802010429 6.37 110.00
42 Стефан Петров Христов Журналистика Втори 2002011233 6.36 110.00
43 Кети Красимирова Тодорова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1802010537 6.32 110.00
44 Цветан Павлинов Панев Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002011525 6.31 110.00
45 Звездина Валентинова Стоилова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1802010672 6.30 110.00
46 Мартина Цветанова Евтимова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1902011540 6.24 110.00
47 Виктория Петкова Иванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002012007 6.16 110.00
48 Кристина Миленова Николаева Приложна лингвистика (два чужди езика)  Трети 1902010848 6.13 110.00
49 Пламена Недкова Терзийска Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1902011637 6.13 110.00
50 Стефани Мирославова Аргирова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения. Втори 2002010551 6.08 110.00
51 Беатрис Мирославова Аргирова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002010555 6.08 110.00
52 Виктория Георгиева Стоянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения.  Втори 2002011987 6.04 110.00
53 Никола Ивайлов Маринов Приложна лингвистика с английски, немски език и ИТ Четвърти 1802010555 5.91 110.00
54 Стефан Христов Христов Английска филология Четвърти 1802010551 5.89 110.00
55 Николина Нейчева Гюмюшева Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Втори 2002011732 5.86 110.00
56 Иван Станиславов Иванов Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010015 5.68 110.00
57 Александра Георгиева Димитрова Българска филология Четвърти 1802011421 5.64 110.00
58 Екатерина Емилова Спасичкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Втори 2002010861 5.36 110.00

Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Здравко Димитров Митев Психология Втори 2007011213 10.15 110.00
2 Яна Здравкова Йорданова Психология Четвърти 1807012071 9.30 110.00
3 Александра Селимова Фехимова Философия  Трети 1907011623 8.49 110.00
4 Златина Самуилова Петкова  Психология  Четвърти 1807011967 8.12 110.00
5 Алекс Архангелов Петров Психология Четвърти 1807011585 7.74 110.00
6 Кристина Пламенова Петракиева Психология Четвърти 1807011548 7.29 110.00
7 Кристиан Георгиев Колев Психология Четвърти 1807011141 7.29 110.00
8 Хасбиналя Мехмедова Мехмедова Философия Четвърти 1807010684 7.18 110.00
9 София Янкова Петрова Психология Четвърти 1807011269 7.09 110.00
10 Живка Станиславова Тодорова Психология Втори 2007010723 7.00 110.00
11 Иван Пламенов Георгиев  Психология Втори 2007013073 6.98 110.00
12 Пламена Милкова Манасиева  Психология  Трети 1907010399 6.82 110.00
13 Пламен Роберт Георгиев Психология Трети 1907011139 6.72 110.00
14 Паоло Радославов Райков Психология Втори 2007012062 6.64 110.00
15 Венета Иванова Нейкова психология Четвърти 1807011690 6.64 110.00
16 Радостин Петров Петров Психология Трети 1907011226 6.54 110.00
17 Кристиян Владимиров Цанков Психология Трети 1907011407 6.15 110.00
18 Радина Павлова Рачева Психология Втори 2007012026 5.82 110.00

Юридически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Светослав Ивайлов Ангелов Право Пети 1608030253 8.51 110.00
2 Анифе Муратова Чолакова  Право  Трети 1908011464 8.13 110.00
3 Гергана Валентинова Стоянова Право Пети 1608030043 7.93 110.00
4 Петранка Александрова Желева  Право Втори 2008011609 7.83 110.00
5 Мирослав Мирославов Игнатов Право Трети 1908010636 7.43 110.00
6 Сиана Атанасова Симеонова Право Пети 1708030041 7.29 110.00
7 Калина Събчева Данкова Право Пети 1708030181 7.19 110.00
8 Саша Веселинова Димова Право Пети 1708030112 7.17 110.00
9 Денислав Иванов Минев Право Пети 1708030031 7.10 110.00
10 Йоана Георгиева Янкулова Право Пети 1608030031 6.99 110.00
11 Теди Петрова Мадемова Право Пети 1608030022 6.94 110.00
12 Моника Илиянова Леонова Право Четвърти 1808010402 6.90 110.00
13 Феркан Касим Шериф Право Четвърти 1808011772 6.85 110.00
14 Любослав Драгомиров Дичев Право Пети 1608030037 6.83 110.00
15 Камелия Димитрова Димитрова Право Пети 1608030079 6.82 110.00
16 Савина Димчева Анастасова Право Пети 1608030042 6.77 110.00
17 Симеон Николаев Пехливанов Право Пети 1608030095 6.57 110.00
18 Симона Маринова Николова Право Пети 1608030117 6.49 110.00
19 Станислав Боянов Савянов Право Пети 1608030045 6.45 110.00
20 Радослава Павлова Колева Право Пети 1708030104 6.42 110.00
21 Миглена Георгиева Здравкова Право Пети 1608030050 6.36 110.00
22 Иванина Цветозарова Маджарова Право Пети 1708030015 6.32 110.00
23 Християна Данаилова Раева Право Пети 1708030117 6.32 110.00
24 Ивана Ангелова Бълдъркова Право Втори 2008011671 6.31 110.00
25 Александър Стефанов Цонев Право Четвърти 1808011238 6.28 110.00
26 Васил Димитров Робчев Право Втори 2008011268 6.28 110.00
27 Мирела Павлова Христова  Право Пети 1708030029 6.28 110.00
28 Лили Христова Йотова Право Трети 1908010551 6.24 110.00
29 Иван Петров Иванов Право Пети 1708030055 6.18 110.00
30 Марияна Пламенова Петкова Право Втори 2008011259 6.16 110.00
31 Михаела Красимирова Димова Право Пети 1608030062 6.14 110.00
32 Мартин Антонов Антонов Право Пети 1608030055 6.10 110.00
33 Мари-Жанет Ивелинова Иванова Право Пети 1708030060 6.08 110.00
34 Ширин Исмаил Юсеин Право Пети 1708030054 6.03 110.00
35 Кристия Ангелова Ташева Право Трети 1908011679 5.91 110.00
36 Красимира Мирославова Иванова Право Трети 1908011640 5.90 110.00
37 Надежда Николова Петрова Право Пети 1608030023 5.90 110.00
38 Мирослава Маркова Маркова Право Пети 1608030092 5.89 110.00
39 Деница Красимирова Недкова Право  Пети 1608030093 5.84 110.00

Педагогически колеж гр. Плевен

№ по ред Име, презиме, фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Мая Йорданова Пушкова Предучилищна педагогика и английски език Втори 2020012076 27.05 110.00
2 Милена Цветомирова Георгиева Предучилищна педагогика с английски език Втори 2020011168 8.56 110.00
3 Наталия Цветанова Нетова Начална училищна педагогика Втори 2020011582 6.97 110.00
4 Цветелина Илиянова Цветанова Предучилищна педагогика и английски език Втори 2020011160 6.44 110.00
5 Цветина Бисерова Димитринова Начална училищна педагогика Втори 2020011847 5.96 110.00

Филиал в гр. Враца

№ по ред Име, презиме, фамилия Специалност Курс ПИН Бал Сума
1 Йоана Иванова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2021010522 27.07 110.00
2 Мина Колева Петрова Предучилищна и Начална Училищна Педагогика Втори 2021011664 7.33 110.00
3 Евелин Викторова Томова Предучилищна педагогика и чужд език  Трети 1921011269 7.24 110.00
4 Надя Велизарова Асенова Педагогика на обучението по история и философия  Трети 1921011698 7.19 110.00
5 Теодора Димитрова Алексиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 1921011793 7.17 110.00
6 Марияна Милчова Илиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021010468 7.06 110.00
7 Венислава Иванова Алексиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2021011944 6.74 110.00
8 Цветелина Цветанова Любомирова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021011581 6.65 110.00
9 Ани Спасова Дамянова История и Философия Трети 1921011794 6.33 110.00
10 Геновева Ивова Иванова Педагогика на обучението по история и философия Трети 1921013402 6.32 110.00
11 Росица Маринова Кулинска Педагогика на обучението по история и философия  Трети 1921011743 6.24 110.00
12 Мария Младенова Борисова-Иванова Предучилищна и Начална училищна педагогика Втори 2021011545 6.02 110.00
13 Ивелина Добринова Ямукова-Ангелова Начална Училищна Педагогика и Специална Педагогика Втори 2021011345 5.93 110.00

СПОДЕЛИ В