Класиране за социални стипендии – зимен семестър 2021/2022 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Галина Янчева Жекова История Четвърти 1803010738 110.00
2 Надежда Георгиева Георгиева  География и икономика  Първи 2103013895 110.00
3 Николай Милчев Николов География Първи 2103011383 110.00
4 Цанка Иванова Пенчева География и икономика Първи 2103014316 110.00


Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Анка Красимирова Николова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1905010878 110.00
2 Веселин Георгиев Георгиев Социална педагогика Четвърти 1805012235 110.00
3 Дана Иванова Петкова Социална педагогика Четвърти 1805011596 110.00
4 Ива Василева Василева Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2105011660 110.00
5 Ивона Станиславова Георгиева Прещучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005011651 110.00
6 Ина Аспарухова Драголова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005013005 110.00
7 Катя Димитрова Николова Предучилищна и начално училищна педагогика Втори 2005012942 110.00
8 Магдалена Стефанова Цвяткова Предучилищна педагогика и логопедия  Втори 2005013141 110.00
9 Мариета Асенова Маринова Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2105011871 110.00
10 Радослав Стефанов Стефанов Педагогика на обучението по музика Първи 2105010914 110.00
11 Ралица Бориславова Атанасова Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2105011674 110.00
12 Ралица Тонева Лалева Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1905010330 110.00
13 Симона Руменова Ангелова Социална педагогика Трети 1905011392 110.00
14 Симона Цветанова Нешкова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010984 110.00
15 Явор Георгиев Георгиев Педагогика на обучението по физическо възпитание Трети 1905011147 110.00


Стопански факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Александър Севдалинов Дуков Социални дейности Втори 2006010058  110.00
2 Октай Ерджан Кямил Финанси Втори 2006011280 110.00
3 Памела Емилова Нанкова Маркетинг Втори 2006010710 110.00
4 Радостин Атанасов Сидеров Предприемачество в социалната сфера Втори 2006013181 110.00
5 Томислав Бориславов Попов Публична администрация Втори 2006011322 110.00


Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Гергана Атанасова Василева Компютърни науки Четвърти 1809010586 110.00
2 Даниел Живков Костадинов Компютърни науки Първи 2109010677 110.00
3 Милена Илиева Стоянова Информатика. Корпоративни мрежови среди Първи 2109013940 110.00
4 Никита Ангелова Латева Информационно брокерство и дигитални медии Втори 2009010673 110.00


Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Антон Веселинов Джуров Изящни изкуства - Скулптура Четвърти 1804011631 110.00
2 Сияна Илко Василева Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2004011390 110.00
3 Стоян Пламенов Георгиев Педагогика на обучението по изобразително изкуство Трети 1904012754 110.00


Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Александър Йорданов Петров Приложна лингвистика (два чужди езика)  Четвърти 1702010078 110.00
2 Анджела Наку Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 1902010356 110.00
3 Валерия Валериева Григорова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2002010531 110.00
4 Ванеса Даниелова Димитрова Връзки с обществеността Трети 1902010856 110.00
5 Елпида Ставрос Монемвасиоти  Приложна Лингвиста. Два чужди езика и международни отношения Втори 2002010779 110.00
6 Иван Делянов Рибарски Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2102010941 110.00
7 Ивета Георгиева Георгиева  Българска филология  Четвърти 1802010359 110.00
8 Йоанна Йорданова Недялкова Българска филология Трети 1902010841 110.00
9 Йоанна Нанкова Йорданова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002010558 110.00
10 Магдалена Николаева Енева Приложна лингвистика два чужди езика (английски и гръцки) Четвърти 1802010488 110.00
11 Милена Димитрова Якимова Русистика Първи 2102011865 110.00
12 Петя Бориславова Тодорова Английска филология Първи 2102011445 110.00
13 Петя Иванова Спасова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2102010578 110.00
14 Полина Станимирова Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802010535 110.00
15 Преслава Милкова Биринджиева Английска филология Четвърти 1802010375 110.00


Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Вестислав Светославов Иларионов  Психология  Първи 2107011723 110.00
2 Катрин Радостинова Райчева  Философия Трети 1907011740 110.00
3 Теодора Венелинова Танева Психология  Втори 2007011320 110.00
4 Траяна Павлова Костадинова Психология Трети 1907010861 110.00


Юридически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Виолета Йорданова Маринова Право Пети 1708030042 110.00
2 Галин Димитров Ганчев Право Пети 1608030068 110.00
3 Ивайло Галинов Йовчев Право Трети 1908011518 110.00
4 Ивалина Альошева Александрова  Право Втори 2008013078 110.00
5 Ирена Кирилова Стоянова  Право Пети 1708030065 110.00
6 Петя Евгениева Петкова  Право Втори 2008011645 110.00
7 Радостин Димитров Ганчев Право Пети 1608030069 110.00
8 Сияна Йорданова Цончева Право Пети 1708030068 110.00
9 Стефан Русев Георгиев Право Пети 1608030282  110.00
10 Христина Тотева Бояджиева Право Пети 1708030118 110.00
11 Християн Генадиев Тончев Право Пети 1608030011 110.00


Педагогически колеж гр. Плевен

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Анелия Иванова Иванова Начална училищна педагогика и английски език Втори 2020011175 110.00
2 Валерия Валентинова Михайлова Начално училищна педагогика и английски език Първи 2120011612 110.00
3 Ваня Венциславова Величкова  Начална училищна педагогика  Втори 2020011148 110.00
4 Виктория Петкова Петкова Предучилищна педагогика с английски език Втори 2020011158 110.00
5 Галя Милкова Великова Предучилищна педагогика с английски език Трети 1920011733 110.00
6 Даниела Бориславова Евтова Предучилищна Педагогика и английски език Първи 2120011172 110.00
7 Десислава Валериева Димитрова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2120011165 110.00
8 Диляна Димитрова Гелева Начална училищна педагогика и английски език Втори 2020011172 110.00
9 Евелина Наскова Съботинова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2120011386 110.00
10 Екатерина Мариусова Николова Предучилищна педагогика и английски език Трети 1920011435 110.00
11 Елена Димитрова Георгиева Начална училищна педагогика с английски език  Втори 2020011171 110.00
12 Ели Върбанова Пашова Начална училищна педагогика  Трети 1920011497 110.00
13 Елия Христова Цанова Предучилищна педагогика и английски език Трети 1920012052 110.00
14 Ивета Спасимирова Кръстева Предучилищна педагогика и английски език Първи 2120011164 110.00
15 Изабела Бориславова Дафинова Начална училищна педагогика и английски език Първи 2120011512 110.00
16 Инна Венелинова Любенова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2120011162 110.00
17 Катя Лилянова Лилова Начална училищна педагогика и английски език Втори 2020011323 110.00
18 Любимка Красимирова Петрова  Предучилищна педагогика с английски език  Втори 2020011157 110.00
19 Мария Венциславова Георгиева Начална училищна педагогика. Втори 2020011146 110.00
20 Мария Тодорова Стойканова  Начална училищна педагогика и английски език  Трети 1920011148 110.00
21 Михаела Петева Лишкова Начална училищна педагогика и английски език Първи 2120011427 110.00
22 Натали Георгиева Ятанска Начална училищна педагогика  Втори 2020011147 110.00
23 Николинка Валентинова Петкова Начална училищна педагогика и английски език Трети 1920011231 110.00
24 Петя Василева Богданова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2120011588 110.00
25 Петя Янкова Костова Предучилищна педагогика и английски език  Първи 2120011159 110.00
26 Пламена Пламенова Огнянова Начална училищна педагогика и английски език Трети 1520020032 110.00
27 Пламена Цветанова Павлова  Предучилищна педагогика и английски език Трети 1920011197 110.00
28 Поля Емилова Тодорова Начална училищна педагагогика Първи 2120011338 110.00
29 Роза Андрианова Узунова  Начална Училищна Педагогика  Втори 2020011277 110.00
30 Светомира Красимирова Тодорова Предучилищна педагогика и английски език Втори 2020011241 110.00
31 Силвия Илиева Илиева  Начална училищна педагогика и английски език  Първи 2120011486 110.00
32 Силвия Малинова Илиева Предучилищна педагогика и английски език Първи 2120011636 110.00
33 Станислава Сашева Радоловска Предучилищна педагогика и английски език Трети 1920011043 110.00
34 Христина Валентинова Иванова Начална училищна педагогика и английски език Трети 1920011228 110.00
35 Цветозара Ивайлова Станева Начална училищна педагогика и английски език Трети 1920011042 110.00
36 Юлия Валериева Бонева Предучилищна педагогика  и английски език Трети 1920011049 110.00


Филиал в гр. Враца

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Албена Габриелова Писина  Предучилищна и начална училищна педагогика  Пети 1921011380 110.00
2 Ани Ангелова Борисова-Христова Социална педагогика  Трети 1921011002 110.00
3 Анита Асенова Иванова Педагогика на обучението по география и информационни технологии Първи 2121010213 110.00
4 Анита Захариева Пешева Социална педагогика Втори 2021010306 110.00
5 Анита Росенова Ангелова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1921010992 110.00
6 Анна Руменова Кунчева Начална училищна педагогика с чужд език Четвърти 1821011123 110.00
7 Бетина Иванова Милчева Начакна училищна педагогика и чужд език Трети 1921011217 110.00
8 Биляна Валентинова Бошнакова Социална педагогика Четвърти 1821011897 110.00
9 Благородка Ангелова Илиева Педагогика на обучението по български език и история Първи 2121011281 110.00
10 Борислава Ангелова Колева История и философия Четвърти 1821013430 110.00
11 Борислава Жориева Георгиева  Социална педагогика  Четвърти 1821011137 110.00
12 Борислава Пламенова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021010722 110.00
13 Валентина Ваньова Маринова Предучилищна и начално училищна педагогика Втори 2021012751 110.00
14 Ванеса Анжелова Драмалиева Предучилищна и начално училищна педагогика Първи 2121010372 110.00
15 Ванесса Тониславова Томова  Социална педагогика  Втори 2021010988 110.00
16 Василена Георгиева Янкулова Педагогика на обучението по български език и история  Трети 1921011699 110.00
17 Вера Венелинова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021010470 110.00
18 Вера Евгениева Петрова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1821011899 110.00
19 Вероника Богомилова Методиева Начална училищна педагогика и специална  Първи 2121010290 110.00
20 Весела Сашева Първанова Начална училищна педагогика и специална педагогика  Втори 2021011421 110.00
21 Веселина Захариева Красимирова Социална педагогика Втори 2021010305 110.00
22 Веселина Пламенова Веселинова Педагогика на обучението по Български език и география Втори 2021010308 110.00
23 Веселка Здравкова Иванова  Социална педагогика  Четвърти 1821011354 110.00
24 Веселка Лозанова Ввлкова Предучилищна педагогика и чужд език Първи 2121011219 110.00
25 Веселка Цветелинова Петровска Социална Педагогика Втори 2021010519 110.00
26 Владислава  Кирилова Христова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 1921011620 110.00
27 Владислава Венциславова Владимирова  Педагогика на обучението по български език и география  Първи 2121011041 110.00
28 Габриела Евалин Георгиева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1921011194 110.00
29 Габриела Емилова Младенова Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 2021011849 110.00
30 Габриела Петрова Димитрова Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2121011794 110.00
31 Галя Каменова Иванова Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1821011395 110.00
32 Гергана Стоянова Манова Педагогика на обучението по история и философия Трети 1921013492 110.00
33 Глория Цветанова Костадинова Педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1821011164 110.00
34 Глория Юлианова Благоева  Педагогика на обучението по български език и информационни технологии  Първи 2121010219 110.00
35 Грациела Христова Джанабетска  педагогика на обучение по география и информационни технологии Втори 2021011056 110.00
36 Даниела Рафаилова Григорова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2121011876 110.00
37 Деница Мирославова Иванова Социална педагогика  Четвърти 1821011503 110.00
38 Десислава Валентинова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021011410 110.00
39 Диана Цветкова Макавеева Педагогика на обучението по български език и география Трети 1921010816 110.00
40 Димана Ивова Христова Начална училищна педагогика с чужд език Четвърти 1821011117 110.00
41 Елеонора Валентинова Андреева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021010917 110.00
42 Емилия Захариева Пешева Социална педагогика Втори 2021010307 110.00
43 Зинаида Людмилова Красимирова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1821013346 110.00
44 Зорница Илиева Цекова Педагогика на обучението по история и философия  Втори 2021013056 110.00
45 Ива Венциславова Грозданова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921010819 110.00
46 Ива Илиева Димитрова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2121011347 110.00
47 Иван Светославов Иванов Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2021012802 110.00
48 Ивета Иванова Борисова Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2121011739 110.00
49 Илонка Пламенова Христова  Педагогика на обучението по български език и география Първи 2121011600 110.00
50 Ирена Костадинова Костадинова  Педагогика на обучението по история и философия  Трети 1921013268 110.00
51 Ирена Пенкова Крумова Социална педагогика Втори 2021012652 110.00
52 Ирена Филипова Минчева Педагогика на обучението по български език и история Втори 2021011564 110.00
53 Йоанна Христова Йорданова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2021010928 110.00
54 Камелия Руменова Стоянова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 2021013020 110.00
55 Камелия Станимирова Миленова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 2021011283 110.00
56 Кармен Кирилова Каменова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2121011596 110.00
57 Катерина Христова Райкова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021011854 110.00
58 Кристина Станиславова Иванова Педагогика на обучението по история и философия  Четвърти 1821011379 110.00
59 Лидия Антониева Калчева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011561 110.00
60 Лора Красимирова Любомирова  Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2021011416 110.00
61 Мариана Веселинова Тошева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021011467 110.00
62 Мариела Иванова Цанкова предучилищна педагогика с чужд език Втори 2021010333 110.00
63 Мариела Цветанова Пулкин Социална педагогика Четвърти 1821011321 110.00
64 Марина Сашкова Йорданова Педагогика на обучението по история и философия Трети 1921013382 110.00
65 Маринела Валентинова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921011005 110.00
66 Мария Бранимирова Петрова Социална педагогика Първи 2121010641 110.00
67 Мария Ивова Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2021011633 110.00
68 Марияна Миткова Василева Педагогика на обучението по Български език и Информационни технологии Първи 2121013472 110.00
69 Мартина Иванова Петкова  Начална училищна педагогика с чужд език  Първи 2121010393 110.00
70 Мелани Кирова Малинова Педагогика на обучението по история и информационни технологии  Първи 2121013224 110.00
71 Милена Иванова Ганева Педагогика по Български език и Информационни технологии Втори 2021012810 110.00
72 Михаела Евгениева Нечовска Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1821011328 110.00
73 Михаела Цветанова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921013051 110.00
74 Незабравка Венкова Гечева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1921010883 110.00
75 Никалъс Калоянов Николаев Педагогика по география и информационни технологии Първи 2121011098 110.00
76 Никол Венциславова Василева Социална педагогика Пети 1921011003 110.00
77 Нина Детелинова Котова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1821013079 110.00
78 Нина Николаева Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1621010014 110.00
79 Нина Сашкова Иванова Педагогика на обучението по: Български език и История Първи 2121011896 110.00
80 Нина Цветанова Стоянова Начална училищна педагогика специална педагогика  Трети 1921011506 110.00
81 Петя Ваньова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921011153 110.00
82 Петя Дилянова Николова  Педагогика на обучението по български език и география Първи 2121011188 110.00
83 Петя Иванова Александрова Социална педагогика Четвърти 1821011131 110.00
84 Полина Елзина Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011701 110.00
85 Поля Славчева Илиева  Начална училищна педагогика и Специална педагогика Втори 2021012619 110.00
86 Радостина Ангелова Василева Педагогика на обучението по история и философия Трети 1921013460 110.00
87 Ралица Найденова Младенова Педагогика на обучението по български език и география Втори 2021010810 110.00
88 Росица Бисерова Димитрова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2021011374 110.00
89 Силвия Тонева Трифонова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021011695 110.00
90 Силивия Емилова Георгиева  Начална училищна педагогика и специална педагогика  Трети 1921010863 110.00
91 Симона Бориславова Симеонова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Втори 2021013037 110.00
92 Симона Владимирова Невлева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2021011303 110.00
93 Сияна Алексиева Русева Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 1921011291 110.00
94 София Веселинова Андонова Начална училищна педагогика с чужд език Първи 2121010836 110.00
95 Стела Ивайлова Иванова Социална педагогика Втори 2021011773 110.00
96 Теадита Илиева Данаилова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2121010389 110.00
97 Теодор Валентинов Петков Педагогика на обучението по история и философия Втори 2021011557 110.00
98 Теодора Николаева Маринова Педагодика на обучението по История и Информационни технологии Трети 1921011007 110.00
99 Фани Людмилова Александрова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2021010476 110.00
100 Цвета Галинова Цекова  Педагогика на обучението по история и философия  Трети 1921013190 110.00
101 Цветелина Веселинова Съркьова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1921010882 110.00
102 Цветелина Димитрова Ценова Социална педагогика  Трети 1921011658 110.00
103 Цветелина Милчева Емилова Педагогика на обучението по български език и история  Трети 1921011001 110.00
104 Юлита Атанасова Иванова Педагогика на обучението по история и философия Трети 1921013484 110.00

СПОДЕЛИ В