V Международен симпозиум „Образование ‘21“

На 19 ноември 2021 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе V Международен симпозиум „Образование ‘21“. Организатори на научния форум са катедра „Нова и най-нова история на България“ и катедра „География“ при Историческия факултет, Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти, Фондация „Проф. Румяна Кушева“ (София) и СУ „Емилиян Станев“ (В. Търново).

Във форума взеха участие 27 преподаватели, изследователи, експерти в областта на образованието и музейни специалисти от 6 държави – България, Русия, Украйна, Република Казахстан, Република Северна Македония и Испания. Свои иновативни идеи представиха учители от Русе, Варна, Тутракан, БНУ „Св. Седмочисленици“ (Барселона, Испания) и Велико Търново (СУ „Емилиян Станев“ и ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“). Част от тях са докторанти в различни факултети и специализанти по програма „Педагогика на наследството“ в ДЕПОКПС.

Участниците във форума бяха поздравени от проф. д.и.н. Милко Палангурски – зам.-ректор по научната дейност във ВТУ, от двама експерти от Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН – Радостина Николова (държавен експерт, история и цивилизации) и Коста Костов (държавен експерт, философия и гражданско образование), от доц. д-р Петя Събева – директор на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти, от доц. д-р Надежда Христова – зам.-декан на Историческия факултет и от д-р Кина Котларска – директор на СУ „Емилиян Станев“.

Водещата тема в научните дискусии тази година бе: „Наследството в съвременната епоха“. Авторите представиха различни аспекти наследството, предизвикателствата пред неговата социализация и възможностите за отговор, които търсят научните работници, музейните специалисти, преподавателите в средните училища и в университетите, образователните експерти и организациите, предлагащи образователни услуги.

Поради сложната епидемична обстановка в страната заседанията на форума се проведоха онлайн чрез платформата MS Teams.

СПОДЕЛИ В