Скръбна вест

СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбока скръб съобщаваме,
че на 20 ноември 2021 г. ни напусна нашият уважаван и скъп колега

проф. д.и.н. Иван Йорданов
(1949 – 2021)


Проф. д.и.н. Иван Йорданов е един от най-известните български учени и световнопризнат специалист в областта на средновековната сфрагистика и нумизматика. Възпитаник е на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, където завършва висшето си образование в специалност „История“ през 1972 г. От 1974 г. работи в Филиала на НАИМ при БАН в гр. Шумен. През 1978 г. защитава кандидатска (докторска) дисертация по история, а от 1993 г. е доктор на историческите науки. През 1988 г. се хабилитира, а през 1996 г. е удостоен с научното звание ст. н. с. I ст. От 2007 г. е професор по История на Византия в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Специализирал е в Центъра по византинистика към Харвардския университет в Dumbarton Oaks (Вашингтон), Heberden Coin Room (Оксфорд) и в Института по византинистика във Виена.

Автор е на огромен брой монографични изследвания, научни студии, статии и съобщения в български и чуждестранни издания. Проф. д.и.н. Иван Йорданов е почетен гражданин на Шумен, а през 2018 г. е удостоен със званието Doctor honoris causa на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Дълги години проф. Йорданов е хоноруван преподавател по средновековна българска и византийска сфрагистика в Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Неговата кончина е огромна загуба както за българската и световната наука, така и за всички, които го познаваха. Мир на праха му!


ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД НЕГОВАТА ПАМЕТ!
от академичния състав на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Траурната церемония ще се състои на 26.11.2021 г. (петък) от 11:00 ч. пред Исторически музей - гр. Велики Преслав.

СПОДЕЛИ В