Информационна среща, организирана от МОН за Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

Първата информационна среща на МОН по НП „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ се състоя с Великотърновския университет.
Националната програма бе представена от д-р Ивана Радонова, държавен експерт в дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката.
Представяне на обучението на преподаватели във висшите училища по ИНТЕГРИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛИ (прилагане на ключови компетентности в обучението на учители) направи проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Представяне на обучението на преподаватели във висшите училища по ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ направи проф. д-р Ангел Смрикаров, Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Доц. д-р Димитър Симеонов, зам.-ректор по учебната дейност на ВТУ, приветства участниците в събитието.
СПОДЕЛИ В