Семинар на тема “Дизайн на дистанционно обучение“

Форумът беше открит от заместник-ректора по учебната дейност доц. д-р Димитър Симеонов, който беше и модератор на събитието.

Експерти от МОН, академични изследователи и преподаватели проведоха онлайн дискусия, чийто фокус падна върху дизайна на дистанционното обучение в контекста на новата наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, влязла в сила от 1 септември 2021 г.

Задълбочени презентации по темата на форума направиха проф. д-р Ангел Смрикаров от Русенския университет и доц. д-р Стоянка Лазарова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Двамата експерти са част от екипа на работна група към Министерството на образованието и науката, подготвила наредбата за дистанционното обучение във висшите училища.

Презентация на доц. д-р Стоянка Лазарова на тема „Педагогически дизайн на електронното обучение“

30.11.2021 г.
СПОДЕЛИ В