На 11 ноември 2021 г. между МОН и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ беше сключено Споразумение за обучение в изпълнение на Националната програма „Мотивирани учители“

На 11 ноември 2021 г. между Министерството на образованието и науката и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ беше сключено Споразумение за осигуряване на обучение на специализанти в изпълнение на Националната програма „Мотивирани учители“.

За трета поредна година във Великотърновския университет, и в частност в Центъра за квалификация към Университета, ще се обучават участници по Програмата в специалностите Учителска правоспособност и Ресурсен учител – две от водещите образователни програми в Центъра.

Тази учебна година по програмата се обучават 45 участници, като отново най-голяма част от тях ще се обучават за придобиване на допълнителна професионална квалификация учител по английски език и учител по математика – съответно 16 и 17, кандидатите за придобиване на квалификацията ресурсен учител са 5. Останалите новозаписани специализанти ще се обучават за придобиване на учителска правоспособност за учебните предмети информатика и информационни технологии, географияфилософия и технологии и предприемачество.

Така през последните три години 152 участници по Национална програма „Мотивирани учители“ са избрали Великотърновския университет за своето обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация.

С подписването на новото споразумение за пореден път се затвърждава дълготрайното и ефективно сътрудничество между Министерството на образованието и науката и Великотърновския университет в тази област. Както и резултатите от Програмата показват, партньорството е ползотворно и за двете институции, чиято крайна цел е осигуряване на оптимални условия за формирането на компетентни и вдъхновени педагогически специалисти, от които българската образователна система винаги ще има нужда.

СПОДЕЛИ В