20 години специалност “Графичен дизайн и визуални комуникации”

Изложба “20 години специалност “Графичен дизайн и визуални комуникации” 

Специалност “Графичен дизайн и визуални комуникации” във Факултет по Изобразително изкуство към ВТУ чества 20 години от основаването си. По този повод в изложбени зали „Рафаел Михайлов“ – Велико Търново е открита изложба, която да представи творчеството на преподавателите от специалността. През годините на своето съществуване, като част от преподавателския състав са творци с изявена професионална кариера. Това са проф. Никола Николов, проф. д-р Светослав Косев, доц. Пеньо Пенев, доц. Огнян Ламбев, доц. д-р Красимира Друмева, гл. ас. д-р Атанас Марков, гл. ас. д-р Йордан Йорданов, гл. ас. д-р Биляна Цанова, ас. д-р Радимира Йорданова, ас. д-р Симеон Желев, ас. Христо Иванов и ас. Борислав Петров. Целта на събитието е да направи ретроспекция на творчеството авторите, които с амбиция и страст към изкуството и дизайна, работят за отстояването и популяризирането сред обществото на непреходни естетически стойности. Благодарение на тези усилия специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации“ през годините на своето съществуване се наложи, като престижна образователна институция. Доказателство за това е нарастващият интерес от страна на кандидатстуденти и успешната практика на обучение. Новата специалност „Интерактивен дизайн и компютърни игри“ открита към същата катедра на Факултет по Изобразително изкуство, надгражда амбицията за развитие и адаптация на учебните програми към нуждите на пазара на труда. Стремежът на всички преподаватели е въвеждане на иновационни практики съобразно изискванията на новия век и оптимизиране на учебният процес. 

Откриването на изложбата беше ознаменувано от речта на проф. д-р Радослав Радев. Неговото вдъхновяващо слово облече в думи представените художествени произведения. Той представи авторите и изтъкна значението на графичния дизайн и визуалната комуникация във все по-глобализиращото се общество. Ето малка част от неговото изказване:

„Тази изложба показва, че графичният дизайн е новата писмена система, която е отворена към другите изкуства като скъсява дистанцията със зрителя и го подтиква към съучастие. Той еднакво добре посещава миналото, за да даде живот на пиктограмата, да отвори шрифтовата характеристики на отделната азбука, така че буквите да не са слуги на думата, а да зазвучат като себе си, чудесно се вплита в настоящото и раздвижва статичността на интериора, за да го пренесе в мащаба на общуването. И ако в повечето сфери има криза на комуникацията, то творбите на графичния дизайн с лекота диалогизират, тъй като лесно се прикачват към съзнанието подобно на слънчев лъч в храм. Стилът отново заема своето достойно място, композицията е отворена към изненадата във възприятието, страхът от литературност е изчезнал, защото художниците са се научили еднакво добре да мълчат и да споделят чрез линията и цветовете. Така се сливат сюжет и композиция. Струва ми се обаче, че именно графичният дизайн отвори човешкото лице на технологиите, укроти скоростта им, за да могат художниците да останат верни на хрумването, този щастлив миг, в който се срещат интуицията, сетивността и мисленето.

Много от представените творби са награждавани на утвърдени национални и международни форуми, което прави изложбата специална в нейната отвореност към света на изкуството. С  такава традиция и с такива художници в специалността „Графичен дизайн и визуални комуникации“ се е случила магията. Чува се глас от приказките:„Царят е гол!“ Отвръща глас от Факултета по изобразителни изкуства: „Голи са само народите, които не ползват графичния дизайн“. Честита изложба!“

Изложбата се реализира с помощта на Община Велико Търново и е част от културния календар на Старопрестолната столица.

Доц. д-р Красимира Борисова Друмева

Ръководител катедра „Графичен дизайн и визуални комуникации”

ВТУ”Св. св.Кирил и Методий”, гр.Велико Търново

СПОДЕЛИ В