Консултации на преподавателите зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

преподавател

ден

час

седмица

Линк в MS Teams / чрез електронна поща / присъствено

проф. дмн Стефка Буюклиева

сряда

16:00-17:30

всяка

Линк в MS Teams: ТУК

проф. д-р Галя Накова

сряда

16:30-18:00

всяка

Линк в MS Teams: ТУК

проф. д-р Даринка Гълъбова

понеделник

09:00-12:00

всяка

d.galabova@ts.uni-vt.bg

доц. д-р Иванка Георгиева

понеделник

14:00-16:00

2,4 седмица

i.mincheva@ts.uni-vt.bg

вторник

14:00-16:00

2,4 седмица

i.mincheva@ts.uni-vt.bg

доц. д-р Валентин Бакоев

////////////////////

///////////////

/////////////////////

v.bakoev@ts.uni-vt.bg

доц. д-р Милен Христов

////////////////////

////////////////////

//////////////////////

m.hristov@ts.uni-vt.bg

гл. ас. д-р Десислава Георгиева

петък

10:00-11:30

всяка

Линк в MS Teams: ТУК

Ас. д-р Жоржета Ангелова

четвъртък

12:30

всяка

Линк в MS Teams: ТУК

СПОДЕЛИ В