Важно съобщение! Информационна среща за специализантите в дистанционна форма на обучение (прием октомври 2021 г.).

Информационна среща
за специализантите от Център за квалификация
прием октомври 2021 в дистанционна форма на обучение

На 13.11.2021г. ще се проведе задължителната за специализантите (в дистанционна форма) информационна среща с екипите, осигуряващи обучението. Срещата ще бъде онлайн във виртуална аудитория (в MS Teams).

Кратки указания за работа с MS Teams - кликнете тук

Програма на информационната среща

Образователна програма

Ден и час

Връзка към виртуална аудитория

АРТТЕРАПИЯ И ТРУДОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЯ,

ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ, КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ,

ПСИХОЛОГИЯ НА ПРЕВАНТИВНАТА РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ,

СУПЕРВИЗИЯ В ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ,

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ,

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

13.11.2021 от 9:00-9:30ч.

с представители на Центъра за дистанционно обучение

 Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

13.11.2021 от 9:30-10:00ч.

с представители на Центъра за дистанционно обучение

 Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

Информационна среща
за специализантите от Център за квалификация
прием октомври 2021 в дистанционна форма на обучение

Програма на информационната среща

Образователна програма

Ръководител/и на програмата

Ден и час

Връзка към виртуална аудитория

УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Проф. Маринела Михова

Доц. Силвия Великова

13.11.2021г. от 10:00 до 11:00ч.

Информационна среща с ръководителите на програмата

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

АРТТЕРАПИЯ И ТРУДОТЕРАПИЯ

Проф. Красимира Колева - Минева

13.11.2021г. от 10:00 до 11:00ч.

Информационна среща с ръководителя на програмата

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

ПСИХОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ

Проф. Велислава Чавдарова

13.11.2021г. от 10:00 до 11:00ч.

Информационна среща с ръководителя на програмата

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ НА ПРЕВАНТИВНАТА

РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ, СУПЕРВИЗИЯ В ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ

Проф. Даниела Тасевска

13.11.2021г. от 10:00 до 11:00ч.

Информационна среща с ръководителя на програмата

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

Доц. Александър Ковачев

13.11.2021г. от 10:00 до 11:00ч.

Информационна среща с ръководителя на програмата

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

Доц. Добрин Добрев

13.11.2021г. от 10:00 до 11:00ч.

Информационна среща с ръководителя на програмата

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

СПОДЕЛИ В