Анкета за студенти, преподаватели и служители за събиране на информация за ковид статуса им, потвърден със съответния документ

Уважаеми студенти, преподаватели, служители,

Със заповед № РД-01-890 от 3.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването в периода 4 – 30 ноември 2021 г. са въведени временни противоепидемични мерки, по време на които се преустановява присъственият учебен процес във висшите училища. Дадена е възможност мерките да не се прилагат при наличието на валиден документ за ваксинация, за преболедуване или за изследване за COVID-19. За целта е изпратена анкета до всички студенти, преподаватели и служители за събиране на информация за ковид статуса им, потвърден със съответния документ. След обработване и оценка на резултатите от анкетата ще бъде взето решение за това как да бъде организиран учебният процес след 30 ноември 2021 г., т.е. след изтичане на временните мерки.

От ръководството


СПОДЕЛИ В