Ден на народните будители - 2021

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Наближава Денят на народните будители. Всяка година Великотърновският университет отбелязва тържествено този уникален български празник. Поради усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението  на КОВИД-19, тази година тържеството се отлага.

Когато стане дума за Деня на народните будители, често може да чуем въпроса „Кои са народните будители днес?“. Независимо как ще отговорим, нека помним миналото си и да бъдем достойни за паметта на нашите будители, да се гордеем с тях, за да пребъде България като държавата на духа – тук и навсякъде по света, където има българи!

С окръжно № 17743 от 28 юли 1922 г. Министерството на народното просвещение определя 1 ноември за празник на българските будители, за ден, в който да отдаваме почит „към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура“.

Нека днес да уважим колегите от Великотърновския университет, които дълги години учиха и нас, и нашите студенти не само да знаем и можем, но и да бъдем достойни хора и да работим за авторитета на нашата алма-матер. Те навършиха пенсионна възраст и се оттеглят от активна преподавателска дейност.  Академичният съвет ги удостои с почетни звания и отличия за техните заслуги към Великотърновския университет.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ УДОСТОИ С ЕВТИМИЕВАТА НАГРАДА:

ПРОФ. ДФН  ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ПЕТРОВ-КЕНАНОВ – за неговите високи научни постижения в областта на медиевистиката, за популяризирането на ролята и мястото на Търновската книжовна школа в духовния живот на православния християнски свят, за преподавателската му работа, за активната дейност в Научноизследователския център „Търновска книжовна школа“ като неин дългогодишен ръководител, за издигане и утвърждаване на авторитета на Филологическия факултет и на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

ПРОФ. ДФН ИВАН ХАРАЛАМПИЕВ ИВАНОВ – за неговите високи научни постижения в областта на медиевистиката, за популяризирането на ролята и мястото на Търновската книжовна школа в духовния живот на православния християнски свят, за преподавателската му работа, за активната дейност в Научноизследователския център „Търновска книжовна школа“, за издигане и утвърждаване на авторитета на Филологическия факултет и на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

ПРОФ. ДФН НЕВЯНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА-ПАНАЙОТОВА – за нейните високи научни постижения в областта на медиевистиката, за популяризирането на ролята и мястото на Търновската книжовна школа в духовния живот на православния християнски свят, за преподавателската ? работа, за активната дейност в Научноизследователския център „Търновска книжовна школа“, за издигане и утвърждаване на авторитета на Филологическия факултет и на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

ПРОФ. Д-Р МАРИЯ АНТОНОВА СПАСОВА – за нейните високи научни постижения в областта на медиевистиката, за популяризирането на ролята и мястото на Търновската книжовна школа в духовния живот на православния християнски свят, за преподавателската ? работа, за  активната дейност в Научноизследователския център „Търновска книжовна школа“, за издигане и утвърждаване на авторитета на Филологическия факултет и на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ ПРИСЪДИ:

На ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР ПЕНЧЕВ ПОПОВ почетното звание „ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР НА ВТУ“ за значимия му принос за издигането и утвърждаването на авторитета на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и неговия Исторически факултет, както и за популяризиране на името им като утвърдени академични и научни центрове в България и в чужбина.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ УДОСТОИ С:

ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ „Емеритус професор на ВТУ“ (Professor emeritus) ДОЦ. Д-Р ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА СТЕРИКОВА за нейните научни постижения и всеотдайна преподавателска, управленска и обществена дейност, с които допринася за утвърждаване на авторитета на Филиал – Враца като структурно звено на Великотърновския университет.

ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ „Почетен професор на Православния богословски факултет“ на ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР МАРИНОВ КИРОВ за неговия значим принос за популяризиране, издигане и утвърждаване на името на Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ „Емеритус професор на ВТУ“ (Professor Emeritus) на ПРОФ. Д-Р БЛАГОЙ НИКИТОВ ВИДИН за неговия значим принос за популяризиране, издигане и утвърждаване на името на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕПочетен преподавател на Филологическия факултет“ и „Почетен сребърен медал“ на ДОЦ. Д-Р АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА за нейния значим принос за популяризиране, издигане и утвърждаване на името на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Част от днешните будители са и нашите колеги, които в периода октомври 2020 г. – октомври 2021 г. са придобили научни степени и са заели академични длъжности.

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ПРОФЕСОР 

 1. ПРОФ. Д-Р МИГЛЕНА ЛЮДМИЛОВА ПРАШКОВА
 2. ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ЕНЧЕВ РУСЕВ
 3. ПРОФ. Д-Р ИВАЛИНКА ПЕТКОВА ПЕНЧЕВА
 4. ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
 5. ПРОФ. Д-Р ГАЛЯ ВАСИЛЕВА НАКОВА
 6. ПРОФ. Д-Р МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА

 НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“

 1. ПРОФ. ДН СТЕЛА МАЛЧЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
 2.  Д.И.Н. ИВАН ИВАНОВ ДУМИНИКА

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ

 1. ДОЦ. Д-Р БОРЯНА КОЛЕВА БРАТАНОВА
 2. ДОЦ. Д-Р ПАВЕЛ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
 3. ДОЦ. Д-Р РОСИЦА БОРИСОВА ПЕНКОВА
 4. ДОЦ. Д-Р МАРИЕЛА ПЕТКОВА ТОДОРОВА-КОЛЕВА
 5. ДОЦ. Д-Р ДИЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
 6. ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЙОРДАНОВА
 7. ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕНА ВАНЕВА ПЕНЧЕВА
 8. ДОЦ. Д-Р ЦАНКО ИЛИЕВ СТЕФАНОВ
 9. ДОЦ. Д-Р ЖИВКО ЖИВКОВ ЖЕКОВ
 10. ДОЦ. Д-Р ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА УЗУНОВА
 11. ДОЦ. Д-Р МАНОЛ НИКОЛОВ МАНОЛОВ
 12. ДОЦ. Д-Р АННА МАРИНОВА ИВАНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“

 1. Д-Р АНДРЕЯНА МИНЧЕВА ДОЙКИН
 2.  Д-Р ПОЛИНА СТЕФАНОВА ЦОНКОВА
 3.  Д-Р ГРЕТА ИВАНОВА НИКОЛОВА
 4.  Д-Р ДОНКА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА
 5.  Д-Р АНИТА ХРИСТОВА ВЕЛЕВА
 6.  Д-Р ИВАН АНАСТАСОВ МАРИНСКИ
 7.  Д-Р ИВАН НИКОЛАЕВ СИРАКОВ
 8.  Д-Р ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ
 9.  Д-Р ТЕОДОРА ПЕТКОВА ЙОНКОВА
 10.  Д-Р ИВКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
 11.  Д-Р ХРИСТИНА РУМЕНОВА ФИДОСИЕВА
 12.  Д-Р АНЕЛИЯ ТОНЧЕВА ИВАНОВА
 13.  Д-Р МИЛЕН ПЕТЕВ АЛАГЕНСКИ
 14.  Д-Р ЗОРКА ДИМКОВА РУСИНОВА
 15.  Д-Р БОРИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
 16.  Д-Р ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
 17.  Д-Р ВЕРОНИКА АНТОНОВА БОЗОВА
 18.  Д-Р ИЛМИРА МИРОСЛАВОВА ИЛИЕВА
 19.  Д-Р МАРИЯ СЕВДАЛИНОВА СТЕФАНОВА
 20.  Д-Р ИВЕЛИН ПЕТРОВ САВОВ
 21.  Д-Р ДАНИЕЛ ХАМАН
 22.  Д-Р ХРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕРГОВА
 23.  Д-Р ПЕНЬО ДИМИТРОВ ЛЕБАМОВСКИ
 24.  Д-Р МУСТАФА ФАХРИ ЕМУРЛА
 25.  Д-Р ВЕРОНИКА ШВЕДЕК
 26.  Д-Р ЕВА АНТОНОВА ДИМИТРОВА
 27.  Д-Р ХРИСТИНА КРАСИМИРОВА ТЕЛЕФОНСКА
 28.  Д-Р ЦВЕТЕЛИНА МИРОСЛАВОВА ПЕТРОВА-РУСЕВА
 29.  Д-Р РАДОИЛ ДИМИТРОВ СЕРАФИМОВ
 30.  Д-Р АТАНАС ПАВЛОВ АТАНАСОВ
 31.  Д-Р КАТЕРИНА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА
 32.  Д-Р ЗОИ ДИМИТРИОС ПИТТУ
 33.  Д-Р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА БЕДРОЗОВА
 34.  Д-Р НИКОЛЕТА СТЕФЧОВА ПУЛЕВА
 35.  Д-Р ИЛИНИДА НИКОЛАЕВА МАРКОВА
 36.  Д-Р ИВО ПЕТКОВ БАРЗОВ
 37.  Д-Р ВАНГЕЛИЦА ПЕТРЕ ГАВРИЛОВА
 38.  Д-Р РОСИЦА МИРОСЛАВОВА ЦОНЧЕВА
 39.  Д-Р СОНЯ ТОДОРОВА ДИМОВА
 40.  Д-Р АЛБЕРТ СИБАГАТУЛЛОВИЧ АМИНОВ
 41.  Д-Р РЕНИ НЕНОВА СТОЯНОВА
 42.  Д-Р АЛЕКСАНДЪР РОМАНОВ УЗУНОВ
 43.  Д-Р МИГЛЕНА ИЛИЕВА ДАМЯНОВА-РАДОЙСКА
 44.  Д-Р ЖОРЖЕТА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
 45.  Д-Р АСЕН ИВАНОВ ТЮТЮНДЖИЕВ
 46.  Д-Р ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ КОНДОВ
 47.  Д-Р АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
 48.  Д-Р МАРИО КОНОВ
 49.  Д-Р ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ КИРОВ
 50.  Д-Р АЛЕКСАНДЪР ХАРАЛД ПОПП
 51.  Д-Р ДАРИНА СТОЯНОВА КОЛЕВА
 52.  Д-Р ВАСКА БЕЛЧОВСКА-НЕДЕЛЧЕВА
 53.  Д-Р ТОМЕ ТАСЕВСКИ
 54.  Д-Р СТОЯН ЙОРДАНОВ БЕРБАТОВ
 55.  Д-Р ЕРДИНЧ ИЛХАН РЕМЗИ
 56.  Д-Р ТОДОР ИГНАТОВ ТОДОРОВ
 57.  Д-Р МИРЕНА ПЛАМЕНОВА ВЪЛКОВА
 58.  Д-Р СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
 59.  Д-Р ИВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
 60.  Д-Р ВЛАДИМИР СТРАХИЛОВ ПОПОВ
 61.  Д-Р ХАЙДО ЙОАНИС ЦАРУХА
 62.  Д-Р СВЕТЛОЗАРА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

Церемонията по връчване на грамотите Maxima cum laude, както и на дипломите и сертификатите на удостоените с почетни звания и отличия се отлага, но при първа възможност тя ще бъде организирана.

ХИМН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Текст и музика: Добри Христов

О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сияйни благородни,
вий сте наш’те знамена
нам за вечни времена.

Припев:

Чест и слава, вечна слава
Вам будители народни!
Ваш’та памет вдъхновява
към дела за светли дни. (2)

Горди сме с история славна,
горди сред славянски род.
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот.

Ботев, Левски – великани
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани
род прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест!

СПОДЕЛИ В