Юбилейна международна научно-практическа конференция „Образованието – класичност и модерност“ (140 години педагогическо образование във Враца)

Уважаеми, участници в Юбилейна международна научно-практическа конференция „ОБРАЗОВАНИЕТО: КЛАСИЧНОСТ И МОДЕРНОСТ“ (140 години педагогическо образование във Враца)!

Предоставяме на Вашето внимание линковете, чрез които може да се включите в откриването на конференцията и заседанията на секциите.

Линк към откриването


Линк към I секция

  • Модератор: доц. д-р Светлана Ангелова
  • Технически секретар: преп. Лариса Грунчева

Линк към II секция

  • Модератор: гл. ас. д-р Емил Спасов
  • Технически секретар: гл. ас. д-р Мариан Ангелов

Линк към III секция

  • Модератор: проф. дн Христо Манолакев
  • Технически секретар: ас. д-р Анна Целова

Линк към IV секция

  • Модератор: гл. ас. д-р Елица Александрова
  • Технически секретар: гл. ас. д-р Мила Гълъбова
СПОДЕЛИ В