Провеждане на държавния практикоприложен изпит за специалност „Ресурсен учител“, прием октомври 2020 г. (задочна форма и НП „Мотивирани учители“)

Държавният практикоприложен изпит на специализантите от програмите „Ресурсен учител“ и „Ресурсен учител“ (за НП „Мотивирани учители“) ще се проведе онлайн на 05.11.2021 година от 9.00 часа. Информация за виртуалната класна стая ще получите на служебните си имейли, с които сте регистрирани. За въпроси, моля, обръщайте се към гл. ас. д-р Петя Марчева-Йошовска, тел.: 0878 836414

СПОДЕЛИ В