Обучение за ползване на новия Web of Science

Бихме искали да предложим на Вашето внимание възможността с началото на учебната година да осигурим обучение за Вашите учени, докторанти и студенти за ползване на новия Web of Science. Нашите Zoom обучителни сесии са на 21 и 27 октомври от 10:30 до 11:30 и от 14:30 до 15:30, поканите за които са както следва:

Topic: Обучение - работа с новия Web of Science

Time: Oct 21, 2021 10:30 AM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89164331332

Meeting ID: 891 6433 1332

One tap mobile

 • +35924925688,,89164331332# Bulgaria
 • +35932571633,,89164331332# Bulgaria

Dial by your location

 • +359 2 492 5688 Bulgaria
 • +359 3 257 1633 Bulgaria

Meeting ID: 891 6433 1332
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdlvsNR1D9

Topic: Обучение - работа с новия Web of Science

Time: Oct 21, 2021 02:30 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85016644008

Meeting ID: 850 1664 4008

One tap mobile

 • +35924925688,,85016644008# Bulgaria
 • +35932571633,,85016644008# Bulgaria

Dial by your location

 • +359 2 492 5688 Bulgaria
 • +359 3 257 1633 Bulgaria

Meeting ID: 850 1664 4008

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kd10BjKb7S


Topic: Обучение - работа с новия Web of Science

Time: Oct 27, 2021 10:30 AM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84760479633

Meeting ID: 847 6047 9633

One tap mobile

 • +35932571633,,84760479633# Bulgaria
 • +35924925688,,84760479633# Bulgaria

Dial by your location

 • +359 3 257 1633 Bulgaria
 • +359 2 492 5688 Bulgaria

Meeting ID: 847 6047 9633

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdv4BjY2Gf

Topic: Обучение - работа с новия Web of Science

Time: Oct 27, 2021 02:30 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81571155844

Meeting ID: 815 7115 5844

One tap mobile

 • +35924925688,,81571155844# Bulgaria
 • +35932571633,,81571155844# Bulgaria

Dial by your location

 • +359 2 492 5688 Bulgaria
 • +359 3 257 1633 Bulgaria

Meeting ID: 815 7115 5844

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcCF10cKU3


Поканата може да видите и във фейсбук страницата на Представителството на Web of Science за България.

СПОДЕЛИ В