План за дейностите през 2021 г.

16.04.2021 г.– студентски научен художественотворчески форум „Учителската професия през погледа на студента”, с рубрики „компютърна презентация”, „фотоколаж” и „есе”

13.05.2021г. – Студентски четения

14.05.2021г. – Студентски работилници на тема „Генериране на педагогически идеи”

29–30.10 2021г. – Юбилейна междуранародна научно-практическа конференция „Образованието: класичност и модерност (140 години педагогическо образование в гр. Враца)

СПОДЕЛИ В