Класиране на приетите специализанти в задочна форма на обучение за учебната 2021–2022 година (есенен прием 2021 г.)

Записването на специализантите се извършва от 13.10.2021 г. до 18.10.2021 г. включително (без почивните дни!) в Центъра за квалификация – Учебен корпус 5, Северен вход (откъм хотел „Етър“), ет. 2, каб. В 201, от 8:30 до 16:00 часа (обедна почивка – 12:00–12:30 ч.).

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ВСЕКИ КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТ ПРЕДСТАВЯ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО СИ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ:

 1. Лична карта (за сверяване на данни).
 2. Диплома за завършено висше образование в оригинал (за сверяване), която след записването се връща на специализанта.
 3. Вносна бележка / бордеро за внесена такса за І-ви (зимен) семестър по сметката на ВТУ:
  • Банкова сметка на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:
  • Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
  • Банка: „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК“ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  • IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016
  • BIC: BUINBGSF
  • ПИН: 0799010001 – код за всички специалности в Центъра за квалификация
 4. Снимки – 2 броя (за документи).
 5. Попълнен личен картон, който всеки кандидат-специализант ще получи след обявяване на класирането на имейл адреса, посочен от него в заявлението за кандидатстване.

  * Кандидатствалите по електронен път представят при записване и оригинали на пакета документи, подадени по електронната поща.

Важно! Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на специализанта, а не на внасящия таксата.

Новоприетите специализанти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

 • чрез ПОС терминално устройство на място в Центъра за квалификация;
 • в Бизнес център на Алианц Банк България АД, намиращ се на  ул. „Марно поле“ № 2.

I.

Специалности ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, срок на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

I.1.

Адаптирано физическо възпитание

450,00

I.2.

Здравен мениджмънт

450,00

I.3.

Медиация и разрешаване на конфликти

450,00

I.4.

Международен туризъм

450,00

I.5.

Музеология и музейна квалификация

350,00

I.6.

Педагогическа психология

500,00

I.7.

Подготовка и редактиране на текстове

500,00

I.8.

Психологическо консултиране в детско-юношеската възраст

500,00

I.9.

Ресурсен учител

500,00

I.10.

Стратегическо управление

450,00

I.11.

Туристическа анимация

450,00

I.12.

Учителска правоспособност

550,00

СПОДЕЛИ В