Важно съобщение за кандидат-специализантите: Срокът за подаване на документи за обучение в задочна форма се удължава до 15 октомври вкл.

С оглед на големия интерес към образователните програми, предлагани в задочна форма на обучение, и на големия брой постъпващи заявления за кандидатстване, срокът за подаване на документи за обучение в задочна форма се удължава до 15 октомври включително.

Класирането на кандидат-специализантите, подали заявления до 8 октомври 2021 г. вкл., ще бъде обявено на 12.10.2021 г. след 16:30 ч.

Записването на специализантите, кандидатствали до 08.10.2021 г., ще става на място в Центъра за квалификация между 8:30 и 16:00 ч. от 13.10.2021 г. до 18.10.2021 г. (без събота и неделя).

СПОДЕЛИ В