Откриване на академичната 2021-2022 година в Педагогическия колеж

На 27 септември 2021 г. Педагогически колеж - Плевен посрещна своите 72 първокурсници. Тържественото откриване на новата академична година се състоя в двора на колежа в присъствието на преподавателите и студентите от първи курс на трите специалности, по които се провежда обучение в ОКС „професионален бакалавър“ – Начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и английски език и Предучилищна педагогика и английски език.

Председателят на Общото събрание на Педагогическия колеж доц. д-р Пенка Марчева пожела „На добър час!“ на бъдещите детски и начални учители, като ги призова да използват пълноценно всички възможности, за да се изградят като добри педагози. Студентката от трети курс Лусине Казанчян увери своите колеги, че са направили правилния избор да продължат образованието си и че в колежа те ще получат не само необходимите знания и умения, а и подкрепата на преподавателите, които ще ги напътстват и вдъхновяват. В своето приветствие директорът на Педагогическия колеж доц. д-р Емил Бузов изрази увереността си, че мечтата, заради която първокурсниците днес прекрачват прага на образователната институция, само след три години може да бъде реалност и те да са едни успешни учители – новатори. Но за да се случи това, всичко зависи от тях и най-вече от тяхното желание да учат и да се развиват.

Новите студенти, избрали да се обучават в колежа, бяха информирани от своите академични наставници за организацията на учебния процес, техните права и задължения, след което бяха запознати с електронните платформи за обучение, използвани от Великотърновския университет и Педагогическия колеж.

СПОДЕЛИ В