График за провеждане на държавните практикоприложни изпити за специалност „Учителска правоспособност“, прием октомври 2020 г. (задочна форма, дистанционна форма, НП „Мотивирани учители“)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ
специалност „Учителска правоспособност“, прием – октомври 2020 г.


ПРОФИЛ

ДИСТАНЦОННО ОБУЧЕНИЕ

НП „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ДАТА И НАЧАЛЕН ЧАС ЗА ИЗПИТ

Учител по английски език*

19.11.2021 г.,13:00 ч.

20.11.2021 г., 8:00 ч.

21.11.2021 г., 8:00 ч.

20.11.2021 г., 8:00 ч.

21.11.2021 г., 8:00 ч.

21.11.2021 г., 8:00 ч.

26.11.2021 г., 13:00 ч.

Учител по български език и литература

12.11.2021 г., 9.00 ч.

15.11.2021 г., 9.00 ч.

23.11.2021 г., 10.00 ч.

---

12.11.2021 г., 9.00 ч.

15.11.2021 г., 9.00 ч.

23.11.2021 г., 10.00 ч.

Учител по география

24.10.2021 г., 9.00 ч.

7.11.2021 г., 10.00 ч.

15.11.2021 г., 12.00 ч.

15.11.2021 г., 12.00 ч.

15.11.2021 г., 12.00 ч.

Учител по гражданско образование

8.11.2021 г., 9:00 ч.

12.11.2021 г.. 9:00 ч.

8.11.2021 г., 9:00 ч.

12.11.2021 г.. 9:00 ч.

8.11.2021 г., 9:00 ч.

12.11.2021 г.. 9:00 ч.

Учител по изобразително изкуство

10.11.2021 г., 16.00 ч.

---

---

Учител по икономика

19.11.2021 г., 15:30 ч.

21.11.2021 г., 13:00 ч.

---

---

Учител по информатика и информационни технологии*

17.11.2021 г., 13:00 ч.

18.11.2021 г., 13:00 ч.

19.11.2021 г., 13:00 ч.

17.11.2021 г., 13:00 ч.

18.11.2021 г., 13:00 ч.

19.11.2021 г., 13:00 ч.

17.11.2021 г., 13:00 ч.

18.11.2021 г., 13:00 ч.

19.11.2021 г., 13:00 ч.

Учител по история

22.10.2021 г., 9:00 ч.

---

22.10.2021 г., 9:00 ч.

Учител по китайски език

02.11.2021 г., 11:30 ч.

---

---

Учител по математика

13.11.2021 г., 9.00 ч.

14.11.2021 г., 9.00 ч.

28.11.2021 г., 9.00 ч.

20.11.2021 г., 9.00 ч.

21.11.2021 г., 9.00 ч.

20.11.2021 г., 9.00 ч.

21.11.2021 г., 9.00 ч.

Учител по немски език

29.11.2021 г., 10.00 ч.

---

---

Учител по музика

---

---

18.11.2021 г., 15.00 ч.

Учител по предприемачество

18.11.2021 г., 15:30 ч.

---

18.11.2021 г., 15:30 ч.

Учител по религия

27.11.2021 г., 9.00 ч.

27.11.2021 г., 9.00 ч.

---

Учител по руски език

26.11.2021 г., 11:00 ч.

---

26.11.2021 г., 11:00 ч.

Учител по технологии и предприемачество

21.11.2021 г., 8:00 ч.

21.11.2021 г., 8:00 ч

---

Учител по философия

05.11.2021 г., 9:00 ч.

(06.11.2021 г.)

05.11.2021 г., 9:00 ч.

(06.11.2021 г.)

05.11.2021 г., 9:00 ч.

(06.11.2021 г.)

Учител по френски език

23.11.2021 г., 8.00 ч.

---

23.11.2021 г., 8.00 ч.

Учител по физическо възпитание и спорт

---

---

29.11.2021 г., 12.00 ч.

Учител по японски език

02.11.2021 г., 10:30 ч.

---

---

*Информация относно провеждането на ДППИ е предоставена на страницата на учебната дисциплина Стажантска практика в Е-студент (за задочно обучение) и платформата Мудъл (за дистанционно обучение).

СПОДЕЛИ В