Пореден успех за факултет „Математика и информатика“ към Великотърновския университет

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”


Националната агенция за оценяване и акредитация отново повиши оценката си и даде програмна акредитация на:

  • – професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки - оценка 9,10 за:
    • ОКС „бакалавър“ (Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Информационно брокерство и дигитални медии) и
    • ОКС „магистър“ (Информатика. Компютърна мултимедия, Информатика. Информационни системи, Информатика. Защита на информацията, Информатика. Корпоративни мрежови среди, Компютърни науки. Приложни компютърни науки, Уеб технологии и разработване на софтуер, Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт);
  • – докторската програма „Информатика“ - оценка 9,17.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ЦЕЛИЯ АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ, СТУДЕНТИТЕ И ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ФАКУЛТЕТА


ОТ ДЕКАНАТА НА ФМИ

СПОДЕЛИ В