Тържествено откриване на академичната 2021/2022 година

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”


Уважаеми колеги,
Тържественото откриване на академичната 2021/2022 година ще бъде отбелязано по различен начин поради обявената във връзка с пандемията извънредна епидемична обстановка. Традиционното празнично честване ще бъде неприсъствено за студентите, преподавателите и служителите.
Церемонията, която ще се проведе пред паметника на светите братя Кирил и Методий в двора на Ректората, ще бъде излъчена на живо във фейсбук страницата на Великотърновския университет – www.facebook.com/univt.


Срещите на деканското ръководство и академичните наставници със студентите от ПЪРВИ курс ще се осъществят както следва:

специалност

дата

час

зала в учебен корпус 4 на ВТУ

Компютърни науки

Информационно брокерство и дигитални медии

28 септември 2021 г. (вторник)

от 14:00 до 14:30

1

Информатика

„Педагогика на обучението по математика“

29 септември 2021 г. (сряда)

от 10:00 до 10:30

101

Софтуерно инженерство

30 септември 2021 г. (четвъртък)

от 10:00 до 10:30

501

На срещите ще бъдат връчени студентските книжки и ще бъде разяснена организацията на учебния процес.

НА ДОБЪР ЧАС НА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ!

ОТКРИВАНЕТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ И САНИТАРЕН КОНТРОЛ. НОСЕНЕТО НА ПРЕДПАЗНА МАСКА ЗА ВСЯКО ЛИЦЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

ДОЦ. Д-Р МАРИЯНА НИКОЛОВА,
ДЕКАН НА ФМИ

СПОДЕЛИ В