Избираеми и факултативни дисциплини за 2021/2022 учебна година, ОКС "магистър", 1 курс

На вниманието на студентите от 1 курс, записани през 2021 година за обучение по магистърски програми във факултет „Математика и информатика”,


СРОКЪТ за заявяване на ИЗБИРАЕМИ и ФАКУЛТАТИВНИ дисциплини за учебната 2021/2022 година е от 1.09.2021 г. до 11.10.2021 г.

За студентите, които не са заявили своя избор в този срок, избираемите и факултативни дисциплини ще бъдат определени служебно.

При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Информация за дисциплините може да получите от учебните програми, публикувани в сайта на ВТУ: http://www.uni-vt.bg/:

/ОБУЧЕНИЕ / Е-СТУДЕНТ / УЧЕБЕН ПЛАН / ДИСЦИПЛИНИ/ 

или чрез консултации със съответните академични наставници (ръководители на програми).

Заявяването на дисциплините се осъществява чрез попълване на електронен формуляр в платформата Microsoft Forms, както следва:

Специалност

Курс, в който се обучават студентите през учебната 2021/2022

Връзка към електронен формуляр за заявяване на избираеми и факултативни дисциплини за учебната 2021/2022 учебна година

Информатика. Компютърна мултимедия, за завършили висше образование в друго професионално направление, редовно обучение, 4 семестъра, (1 и 2 семестър държавна поръчка, 3 и 4 семестър платено обучение)

първи

ТУК

Информатика. Корпоративни мрежови среди, за завършили висше образование в друго професионално направление, редовно обучение, 4 семестъра, (1 и 2 семестър държавна поръчка, 3 и 4 семестър платено обучение)

първи

ТУК

Информатика. Корпоративни мрежови среди, за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, 4 семестъра, (платено обучение), за класираните на 2-ри и 3-ти прием

първи

ТУК

Уеб технологии и разработване на софтуер, за завършили висше образование в същото професионално направление, редовно обучение, 3 семестъра , (2 семестъра държавна поръчка, 1 семестър платено обучение)

първи

ТУК

Уеб технологии и разработване на софтуер, за завършили висше образование в друго професионално направление, редовно обучение, 4 семестъра, (1 и 2 семестър държавна поръчка, 3 и 4 семестър платено обучение)

първи

ТУК

Уеб технологии и разработване на софтуер, за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, 4 семестъра, (платено обучение)

първи

ТУК

Математически структури в информационната сигурност, за завършили висше образование в същото професионално направление, редовно обучение, 3 семестъра , (2 семестъра държавна поръчка, 1 семестър платено обучение), за класираните на 2-ри и 3-ти прием

първи

ТУК

Технологии за обучение по математика и информатика, за завършили висше образование в същото професионално направление, задочно обучение, 2 семестъра , (платено обучение), за класираните на 3-ти прием

първи

ТУК

Математика, информатика и информационни технологии, за завършили висше образование в определени други  професионални направления, редовно обучение, 3 семестъра (2 семестъра държавна поръчка, 1 семестър платено обучение)

първи

ТУК

Математика, информатика и информационни технологии, за завършили висше образование в определени други  професионални направления, задочно обучение, 3 семестъра, (платено обучение)

първи

ТУК

Математика, информатика и информационни технологии, за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, 4 семестъра, (платено обучение)

първи

ТУК

Математика, за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, 3 семестъра,  (платено обучение)

първи

ТУК

Информатика и информационни технологии, за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, 3 семестъра,  (платено обучение)

първи

ТУК

ЕЛЕКТРОННИЯТ ФОРМУЛЯР за заявяване на избираеми и факултативни дисциплини се попълва еднократно и не подлежи на корекции. За това молим студентите предварително да разгледат съдържанието на учебните програми и публикуваната информация за избираемите и факултативните дисциплини, преди да попълнят окончателно електронния си формуляр.

От Деканата
За връзка с нас: fmi@ts.uni-vt.bg, 062 600461, 0884679496

СПОДЕЛИ В