График за провеждане на ликвидационната изпитна сесия за учебната 2020/2021 година

01.09.2021 г. – 10.09.2021 г.

Преподавател

Дата

Час

Специалност

Дисциплина

Начин на провеждане

Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

cv.georgieva@live.uni-vt.bg

01.09.2021г.

09:00

за всички

за всички

електронно

Доц. д-р Валентин Бакоев

v.bakoev@ts.uni-vt.bg

01.09.2021г.

09;00

КН, ИБДМ

Дискретни структури

електронно

Доц. д-р Любомир Христов

lyubomir.hristov@gmail.com

lubomir.hristov@ts.uni-vt.bg

01.09.2021г.

10:00

За всички

Математически анализ I и II, Математическо оптимиране, Оптимизационни методи, МООД

електронно

Доц. д-р Юлиана Дошкова

j_doshkova@yahoo.com

doskova@ts.uni-vt.bg

01.09.2021г.

10:00

за всички

за всички

електронно

Доц. д-р Тодор Тодоров

todorvt@abv.bg

t.todorov@ts.uni-vt.bg

01.09.2021г.

08:30

за всички

за всички

електронно

Проф. д-р Мирослав Гълъбов

lexcom@abv.bg

m.galabov@ts.uni-vt.bg

01.09.2021г.

10:00

За всички

За всички

електронно

Доц. д-р Златко Върбанов

vtgold@yahoo.com

zl.varbanov@ts.uni-vt.bg

01.09.2021г.

09:00

СИ

„Изграждане на приложни програмни интерфейси (API)“; „Мобилни приложения за Android“; „Шаблони за софтуерен дизайн I част“; „Алгоритми и структури от данни“

електронно

Доц. д-р Иванка Минчева

i.mincheva@ts.uni-vt.bg

02.09.2021г.

13:00

ПОМИ

За всички

електронно

Доц. д-р Златко Върбанов

vtgold@yahoo.com

zl.varbanov@ts.uni-vt.bg

02.09.2021г.

10:30

СИ, ПОБЕИТ, ПОГИТ, ПОИИТ,

“Увод в програмирането”, “Увод в програмирането” ,“C#”

електронно

Доц. д-р Златко Върбанов

vtgold@yahoo.com

zl.varbanov@ts.uni-vt.bg

02.09.2021г.

13:00

И, КН

C#, "Програмиране на C#"

електронно

Доц. д-р Милен Христов

m.hristov@ts.uni-vt.bg

02.09.2021г.

09:00

КН, ИБДМ

„Линейна алгебра“

„Математика“

електронно

Доц. д-р Любомир Христов

lyubomir.hristov@gmail.com

02.09.2021г.

10:00

За всички

“Иконометрия”, “Статистика”

електронно

Доц. д-р Златко Върбанов

vtgold@yahoo.com

zl.varbanov@ts.uni-vt.bg

03.09.2021

09:00

КН, ПОМИ

"Алгоритми и структури от данни"

електронно

Доц. д-р Златко Върбанов

vtgold@yahoo.com

zl.varbanov@ts.uni-vt.bg

03.09.2021

13:00

СИ

"Уеб програмиране с .NET"

електронно

Доц. д-р Доника Вълчева

d.valcheva@ts.uni-vt.bg

02.09.2021г.

10:30

За всички

За всички

електронно

Гл. ас. д-р Теодор Калушков

t.kalushkov@ts.uni-vt.bg

02.09.2021г.

10:00

за всички

за всички

присъствено

Доц. д-р Ивайло Дончев

i.donchev@ts.uni-vt.bg

i.donchev@abv.bg

02.09.2021г.

14:00

за всички

за всички

електронно

проф. д-р Георги Георгиев

g.geoergie@ts.uni-vt.bg

07.09.2021г.

11:00

за всички

за всички

електронно

Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

tiho2000@abv.bg

t.stefanov@ts.uni-vt.bg

02.09.2021г.

13:00

за всички

за всички

електронно

Доц. д-р Мариана Петрова

mm_p@abv.bg

m.petrova@ts.uni-vt.bg

03.09.2021г.

10:00

За всички

За всички

електронно

Доц. д-р Валентин Бакоев

v.bakoev@ts.uni-vt.bg

03.09.2021г.

09:00

За всички

„Алгоритми и структури от данни“, „Алгоритми върху графи“, „Дискретна математика“, „Дискретни структури“

електронно

Проф. д-р Даринка Гълъбова

d.galabova@ts.uni-vt.bg

05.09.2021 г.

10:00

За всички

За всички

електронно

Ас. д-р Десислава Маринова Георгиева

d.georgieva@ts.uni-vt.bg

09.09.2021г.

10:00

За всички

За всички

електронно

Проф. Олег Асенов

olegasenovpc@gmail.com

o.asenov@ts.uni-vt.bg

03.09.2021г.

10:00

За всички

За всички

електронно

Проф. дмн Стефка Буюклиева

stefka@ts.uni-vt.bg

03.09.2021г.

09:00

За всички

За всички

Електронно. Всеки студент се свързва с преподавателя една седмица преди датата на насрочения изпит, за да му

Доц. д-р Ивайло Дончев

i.donchev@abv.bg

i.donchev@ts.uni-vt.bg

03.09.2021г.

09:00

за всички

за всички

електронно

Проф. д-р Милко Такев

Ас. Александър Андонов

a.andonov @ts.uni-vt.bg

02.09.2021г.

09:00

СИ

за всички

електронно

Д-р Венелин Монев

venelinmonev@gmail.com

04.09.2021г.

09:30

за всички

за всички

електронно

Доц. д-р Милен Христов

m.hristov@ts.uni-vt.bg

09.09.2021г.

09:00

КН, И , ПОМИ

„Диференциална геометрия“, „Комплексен анализ“, „Теория на аналитичните функции“

електронно

Проф. д-р Емилия Тодорова

emilia_todorova@yahoo.co.uk

e.todorova@ts.uni-vt.bg

08.09.2021г.

13:00

за всички

за всички

електронно

Доц. д-р Галя Накова,

g.nakova@ts.uni-vt.bg

08.09.2021г.

08:30

И, ПОМИ, Информатика от минали години, всички специалности от „Стопански факултет“.

„Математика“, „Аналитична геометрия“, „Геометрия“,

Електронно. Всеки студент се свързва с преподавателя една седмица преди датата на насрочения изпит, за да му бъде предоставен линк за провеждане на изпита

Гл. ас. д-р Димо Милев

d_mileff@mail.bg

01.09.2021г.

10:00

“Английска филология“

„Компютърна текстообработка“

електронно

01.09.2021г.

12:00

„Българска филология“, „Педагогика на обучението по български език и география“, „Педагогика на обучението по български език и история

„Компютърна текстообработка“

електронно

Гл. ас. д-р Димо Милев

d_mileff@mail.bg

d.milev@ts.uni-vt.bg

02.09.2021г.

12:00

Английски и вт.ч.е. и ИТ

„Сигурност в интернет пространството“

електронно

02.09.2021г.

12:00

Интерактивен дизайн и компютърни игри

Основи на информатиката

електронно

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

p.byalmarkova@ts.uni-vt.bg

08.09.2021 г.

10:00

ПОМИ

"Проектиране и разработване на интерактивни образователни игри"

електронно

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

p.byalmarkova@ts.uni-vt.bg

08.09.2021 г.

12:00

КН, И

„Мултимедийни технологии“, “Компютърни системи в обучението”

електронно

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

p.byalmarkova@ts.uni-vt.bg

08.09.2021 г.

14:00

За всички специалности от Филологически факултет

“Компютърна текстообработка”

електронно

Проф. д-р Димитър Цветков

d.tsvetkov@ts.uni-vt.bg

07.09.2021г.

14:00

за всички

за всички

електронно

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

p.byalmarkova@ts.uni-vt.bg

8.09.2021 г.

12:00

КН, И

„Мултимедийни технологии“

електронно

Доц. д-р Марияна Николова

m.nikolova@ts.uni-vt.bg

08.09.2021г.

10:00 часа 13:00 часа

Начало 10:00 часа за Филологически факултет

Начало 13:00 часа за факултет "Математика и информатика"

Събрание на Microsoft Teams

Присъединете се от вашия компютър или мобилно приложение

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

за всички

електронно

Доц. д-р Емилиян Петков

petkovemiliyan@gmail.com

e.petkov@ts.uni-vt.bg

08.09.2021г.

10:00

за всички

за всички

електронно

Гл. ас. д-р Мирослав Петров

m.petrov@ts.uni-vt.bg

08.09.2021 г

11:00

за всички

за всички

електронно

Проф. д-р Димитър Цветков

d.tsvetkov@ts.uni-vt.bg

09.09.2021г.

14:00

за всички

за всички

електронно

Доц. д-р Галя Накова,

g.nakova@ts.uni-vt.bg

09.09.2021

08:30

СИ, ПОМИ, КН, ПОБЕ- Враца

„ЛААГ“, „Синтетична геометрия“,

„Компютърна математика", „Компютърна математика“

електронно

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

p.byalmarkova@ts.uni-vt.bg

09.09.2021г.

10:00

ПОМИ

“Електронно обучение“, “Мултимедийни образователни технологии”

електронно

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

p.byalmarkova@ts.uni-vt.bg

09.09.2021г.

13:00

ПОБЕИТ- Враца, ПОИИТ - Враца

“Електронно обучение”

електронно

Гл. ас. д-р Милена Стефанова

m_stefanova@abv.bg

m.stefanova@ts.uni-vt.bg

09.09.2021г.

11:00

за всички

за всички

електронно

Проф. д-р Виолета Маринова

v.marinova@abv.bg

v.marinova@ts.uni-vt.bg

10.09.2021г.

13:00

За всички

За всички

електронно

СПОДЕЛИ В