Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2020/2021 година

Преподавател

Дата

Час

Зала

Специалност

КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ“

проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев 09.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
проф. д.н. Стела Малчева Дерменджиева 09.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
проф. д-р Румен Христов Янков 07.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Галин Богданов Петров 08.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов 08.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Маринела Николова Агаларева 08.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Николай Симеонов Мончев 04.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Петя Димитрова Събева 07.09.2021 г. 13:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов 10.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
гл. ас. д-р Мариела Иванова Некова 01.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове
гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова-Сапунджиева 10.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове
гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков 07.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова 03.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
гл. ас. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова 01.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове

КАТЕДРА „АРХЕОЛОГИЯ“

доц. д-р Росина Людмилова Костова 03.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Олег Ангелов Александров 09.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Георги Борисов Нехризов 02.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
гл. ас. д-р Михаил Грозданов Христов 09.09.2021 г. 13:00 ч. онлайн За всички курсове
гл. ас. д-р Таня Йорданова Джанфезова 10.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
ст. преп. Диана Димитрова Нешкова 02.09.2021 г. 13:00 ч. онлайн За всички курсове

КАТЕДРА „НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ“

проф. д.и.н. Велико Станчев Лечев 03.09.2021 г. 9:00 ч. онлайн За всички курсове
проф. д.н.к. Маргарита Николова Карамихова 09.09.2021 г. 9:00 ч. онлайн За всички курсове
проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски 10.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
проф. д-р Петко Стефанов Петков 08.09.2021 г. 11:30 – 12:30 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Анка Тодорова Игнатова 01.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Виолета Петрова Георгиева 03.09.2021 г. 03.09.2021 г. онлайн За всички курсове
04.09.2021 г. 10:00 ч. – Теория и методология на историята
04.09.2021 г.
10:30 ч. – Педагогика на наследството, Проектно-базирано обучение
11:00 ч. – Методика на обучението по история
доц. д-р Лора Дончева Григорова 01.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Милен Василев Михов 07.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
гл. ас. д-р Здравко Стоянов Здравков 10.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
гл. ас. д-р Павлин Стоянов Чаушев 08.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
гл. ас. д-р Юлия Йорданова Симеонова 03.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
ас. д-р Антон Дончев Маринов 10.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове

КАТЕДРА „СТАРА И СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ“

проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов 07.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
проф. д-р Димитър Йорданов Димитров 01.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова 08.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове
проф. д-р Пламен Христов Павлов 02.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева 09.09.2021 г. 13:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Живко Живков Жеков 01.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Надежда Найденова Христова 03.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Николай Ангелов Кънев 03.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове
гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев 10.09.2021 г. 09:00 ч. онлайн За всички курсове
гл. ас. д-р Николай Хрисимов Николов 07.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове

КАТЕДРА „НОВА И НАЙ-НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ“

проф. д-р Андрей Димов Андреев 08.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове
проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов 03.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Силвия Николова Александрова 08.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов 03.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове
доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева 08.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове
гл. ас. д-р Светла Христова Глушкова 07.09.2021 г. 10:00 ч. онлайн За всички курсове

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ *

Доц. д-р Йордан Стефанов Баланов 09.09.2021 г. 11:00 ч. – „Въведение в правната регулация на туризма“ онлайн „Културен туризъм“, 4 курс

* Датите за ликвидация, подадени от преподаватели от други факултети, са публикувани на страниците на съответните факултети в меню „Обучение“ => Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2020/2021 г.

СПОДЕЛИ В