Великотърновският университет днес беше домакин на среща, организирана от Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, по въпросите на висшето образование в България

Великотърновският университет днес беше домакин на среща, организирана от Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, по въпросите на висшето образование в България. Участие във форума взеха ректори на висши училища от Северна България, както и г-н Георги Стойчев, представляващ МОН.

Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов откри срещата и приветства всички участници в нея.

„Драго ми е да Ви посрещна във Великотърновския университет! Благодаря на всички, че се отзовахте на тази толкова важна среща по проблемите на висшето образование. Идеята днес е да се чуят повече мнения по Националната карта за висше образование, да направим анализ на проблемите, за да може да ги поставим пред тези, които скоро ще вземат крайните решения. Образованието е консервативна система и проблемите не трябва да бъдат решавани набързо и на парче. За мен, първо, трябва да се чуе мнението на университетите и след това да бъдат взети и правилните управленски решения. Надявам се, че днес ще бъде един много ползотворен ден и ще успеем да се консолидираме по определени теми. Пожелавам на всички лека работа!“, отбеляза в изказването си проф. Хр. Бонджолов.

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на НБС ВОН – КНСБ, в своето приветствие към участниците в дискусията изтъкна:

„Изключително съм удовлетворена да бъда точно в този регион, в който има наситеност не само на университети, а и на приятелство, и на разбирателство, и на положителна енергия. Искам да изкажа голямото си задоволство, че Великотърновският университет в лицето на ректора проф. Христо Бонджолов и ръководството прие веднага идеята за домакинството на тази хубава среща. С тази среща искаме да покажем на колегите и на академичната общност, че цялата северна част на България не е забравена, а напротив – акцентът и всичко хубаво, което ще се случи, ще доведе до най-добрите идеи, които ще дойдат именно оттук. Бързам да кажа, че Картата за висше образование, на първо място, не казва на едни университети да, а на други не. Картата показва състоянието на нашата система. Радвам се и се надявам, че ще се получи една конструктивна дискусия, ще бъдат зададени много въпроси и в крайна сметка ще достигнем до правилните изводи“, каза в приветствието към участниците доц. Вълчева.

Обръщение към участниците отправи и чл.-кор. проф. Христо Белоев, ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“, председател на Асоциацията на университетите в Северна България и заместник-председател на Съвета на ректорите в България.

На срещата бяха разгледани широк кръг въпроси, свързани с процеса на реформи в сферата на висшето образование. Основният акцент на дискусията беше свързан с Националната карта за висше образование и политиките за развитие според потребностите. Втората част на форума беше посветена на методиката  за определяне на изследователските висши училища.

Срещата завърши със заключителна пресконференция, в която взеха участие ректори на висши училища от Северна България, представители на НБС ВОН – КНСБ и г-н Георги Стойчев.

В дискусиите участваха представителите на 17 висши училища от Северна България и София.

Ректорите, които участваха в днешната среща, са: чл.-кор. проф. Христо Белоев, ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“; проф. д.и.н. Георги Колев, ректор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“; проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономическия университет – Варна; проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов; доц. д-р Тодор Радев, ректор на Висшето училище по мениджмънт – Варна; кап. I ранг доц. д-р Недко Димитров, ректор на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“; заместник-ректорите на Великотърновския университет, както и заместник-ректори от други висши училища; председатели и представители на синдикалните организации от НБС ВОН – КНСБ.


СПОДЕЛИ В