Контакти

Връзка с нас:

  • Гр. Велико Търново 5005
  • Учебен корпус 4
  • ул. “Арх. Георги Козаров” № 1
  • Тел.: 0884679496
  • 062/600 461
  • e-mail: kst@ts.uni-vt.bg
СПОДЕЛИ В