Н. Пр. г-жа Елеонора Валентиновна Митрофанова, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България, посети Великотърновския университет


siteRU-1.07.21.pdf
СПОДЕЛИ В