Заключителна среща по международен проект

На 29 юни 2021 г. се проведе заключителната среща за представяне на резултатите по международен проект по програма Еразъм+ на тема: „Curriculum for Cultural and Social Diversity in Preschool Education (Учебно съдържание за културно и социално разнообразие в предучилищното образование)“. Проектът бе реализиран в периода 2018-2021 от висши училища и детски градини от четири страни – Словакия, Унгария, Индонезия и България, като в екипа от българска страна участваха Педагогически колеж - Плевен и ДГ „Снежанка“ - Плевен.

Пред представители от РУО - Плевен и над 50 учители от детски градини в област Плевен участниците в екипа по проекта – доц. д-р Емил Бузов и ас. д-р Александър Кръстев от Педагогическия колеж и Гергана Кръстева от ДГ „Снежанка“ – представиха резултатите от съвместните проектни дейности, както и споделиха добри практики на партньорите в областта на предучилищното образование.

Детските учители имаха възможността да се запознаят с предизвикателствата и приоритетите, свързани с културното и социалното разнообразие в предучилищните институции на страните – участнички в проекта, които бяха синтезирани в три тематични направления: Структура и съдържание на предучилищното образование в Словакия, Унгария и Индонезия; Приобщаващо образование – сравнителни аспекти; Добри педагогически практики на партньорските институции в предучилищното образование.

На учителите, участвали в заключителната среща, бяха предоставени разработени и апробирани в практиката методически ресурси, които да им бъдат полезни в педагогическата дейност. Те получиха и сертификати за участие.


СПОДЕЛИ В