Покана и програма

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”


ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
КАНИ АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2020 ДА ПРИСЪСТВАТ НА ЦЕРЕМОНИЯТА

ПО ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ
НА 18 юни 2021 Г.

Записване за участие в церемонията (трите имена и факултетен номер) може да бъде направено след попълване на формуляра тук най-късно до 15 юни 2021 г.

Завършилите студенти, които са получили дипломите си предварително, могат да участват церемонията през м. юни 2021 г., като се регистрират, попълвайки формуляра тук.

Церемонията ще се проведе при спазване на въведените към тази дата всички противоепидемични мерки. Молим абсолвентите и техните гости да носят задължително лични предпазни средства.

Предварителна програма:

  • 13.30 часа, фоайето на Аулата, Ректорат     - регистрация и получаване на ритуални облекла;
  • 14.00 часа, в двора на Ректорат                     - общи снимки на абсолвентите по специалности;
  • 15.00 часа в Аулата, Ректорат                         - начало на церемонията;
  • 16:00 часа, фоайето на Аулата, Ректорат     - коктейл.

При усложнена епидемична обстановка церемонията ще се проведе в двора на Ректората.

За допълнителни въпроси може да се свържете с нас чрез:

От Деканата


ПРОГРАМА НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ
НА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2020

18 ЮНИ 2021 г., 15.00 часа

Аулата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,

Ректорат, ул. „Теодосий Търновски”, № 2

13:30

Регистрация на абсолвентите

14:00

Снимки на абсолвентите пред паметника на

Светите равноапостоли братята Кирил и Методий

15:00

Откриване на церемонията от доц. д-р Марияна Николова, Декан на факултет „Математика и информатика”

15:05

Приветствие от проф. д-р Христо Бонджолов,

Ректор на Великотърновския университет

15:10

Приветствие от представителите на

ПРАЙМ ХОЛДИНГ ЕАД, гр. Пловдив

15:15

Приветствия от официалните гости

15.25

Приветствие от името на абсолвентите на випуск 2020

Димитър Лъчезаров Георгиев,

специалност „Софтуерно инженерство”

15.30

Церемония по награждаване на отличниците на випуск 2020

15.45

Церемония по връчване дипломите на абсолвентите от випуск 2020

16.15

Коктейл


Събитието се осъществява с любезното съдействие на:

ПРАЙМ ХОЛДИНГ ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ КЪМ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
РЕКТОРА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ


Отличници на випуск 2020

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА степен „БАКАЛАВЪР“

НИКОЛ НИКОЛАЕВА ЦАПРЕВА
СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,97


МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
СПЕЦИАЛНОСТ „ИНФОРМАТИКА”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,96


ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ЗАХАРИЕВ
СПЕЦИАЛНОСТ „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,93


СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
СПЕЦИАЛНОСТ „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,93


РОСЕН ХИНОВ АНГЕЛОВ
СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,65ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА степен „МАГИСТЪР“

МАРИЯ РУМЕНОВА ПАШИНСКА
специалност „МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ”
с отличен успех 6,00


ВЕНЕЛИН ПЕТЕВ ВЕНЕЛИНОВ
специалност „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ. ПРИЛОЖНИ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
 с отличен успех 6,00


КАЛИНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
специалност „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.
КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
с отличен успех 6,00


МАРИЯНА ТОДОРОВА МАРИНОВА-СТОЯНОВА
специалност „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.
КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
с отличен успех 6,00


МИЛА СТОЯНОВА МАРИНОВА
специалност „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.
КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
с отличен успех 6,00


МИЛАНКА ХРИСТОВА БАНКОВА
специалност „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.
КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
с отличен успех 6,00


МОНИКА ВЕЛИЗАРОВА ЯНЕВА
специалност „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.
КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
с отличен успех 6,00


СВЕТЛАНА ИВАНОВА КЮРКЧИЕВА
специалност „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.
КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
с отличен успех 6,00

СПОДЕЛИ В