Общ график за организацията на учебния процес в Центъра за квалификация за учебната 2020–2021 година

ЗАПОВЕД
№ РД-10-1166
гр. Велико Търново, 14.09.2020 година

На основание на чл. 19, ал. 2 от Правилника на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ във връзка с чл. 8, ал. 2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и на чл. 7, т. 6 и чл. 9, ал. 2, т. 5 от Правилника  за устройството и дейността на Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и решение на Академичния съвет (протокол № 9 от 06.07.2020 г., т. 1.2.)

О П Р Е Д Е Л Я М

ОБЩ ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020–2021 Г.:


  1. ПРИЕМ ОКТОМВРИ–НОЕМВРИ 2019 Г.

Втори (летен) семестър

Учебно време

от – до

Изпитна сесия

от – до

09.03.2020 – 30.10.2020 г.

02.11.2020 – 15.11.2020 г.

Държавни изпити

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

Трета сесия

от – до

16.11.2020 – 18.12.2020 г.

15.03.2021–16.04.2021 г.

18.10.2021–30.11.2021 г.

  1. ПРИЕМ ФЕВРУАРИ–МАРТ 2020 Г.

Втори (зимен) семестър

Учебно време

от – до

Коледна ваканция

Изпитни  сесии

редовна сесия

от – до

поправителна сесия

от– до

26.10.2020 – 24.01.2021г.

24.12.2020 – 03.01.2021 г.

25.1.2021–14.02.2021 г.

15.2.2021–28.02.2021 г.

Държавни изпити

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

15.03.2021–16.04.2021 г.

18.10.2021–30.11.2021 г.

  1. ПРИЕМ ОКТОМВРИ–НОЕМВРИ 2020 Г.

Първи (зимен) семестър

Учебно време

от – до

Коледна ваканция

Изпитни  сесии

редовна сесия

от– до

поправителна сесия

от – до

26.10.2020 – 24.1.2021 г.

24.12.2020 – 03.01.2021 г.

25.1.2021–14.02.2021 г.

15.2.2021–28.02.2021 г.

Втори (летен) семестър

Учебно време

от – до

Великденска ваканция

от – до

Изпитни  сесии

редовна сесия

от – до

поправителна сесия

от – до

04.3.2021 – 29.5.2021 г.

30.04.2021 – 4.05.2021 г.

31.05.2021 – 20.06.2021 г.

21.06.2021 – 4.7.2021 г.

Ликвидационна сесия

01.09.2021 – 10.09.2021г.

Държавни изпити

Първа сесия

от – до

18.10.2021–30.11.2021 г.

  1. ПРИЕМ ФЕВРУАРИ–МАРТ 2021 Г.

Първи (летен) семестър

Учебно време

от – до

Великденска ваканция

от – до

Изпитни  сесии

редовна сесия

от – до

поправителна сесия

от – до

04.03.2021 – 29.05.2021г.

30.4.2021 – 4.05.2021 г.

31.5.2021 – 20.06.2021 г.

21.06.2021 – 04.07.2021 г.

Ликвидационна сесия

01.09.2021 – 10.09.2021 г.

СПОДЕЛИ В