Проект на Национална карта на висшето образование в Република България

ДО

ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ –

ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Информираме Ви, че на портала за обществени консултации на МС е публикуван за обществено обсъждане  - Проект на Национална карта на висшето образование в Република България

 

Проектът на Национална карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ) е разработена в съответствие със Закона за висшето образование и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 година. С нея се въвеждат националните политики по отношение на развитието на профилната и териториална структура на висшето образование.

 

Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 година предвижда информацията от НКВОРБ да се използва за балансирано развитие на мрежата от висши училища според потребностите на районите и според реалните възможности, както и за допълнително развиване на системата за контролиран от държавата субсидиран прием в държавните ВУ, в съответствие с националните и регионални потребности и с прогнозите за бъдещо развитие на пазара на труда.

 

НКВОРБ е разработена в условията на действащи нормативни актове, обвързващи субсидирания от държавата прием в държавните висши училища , както и тяхното финансиране от държавния бюджет  със серия от фактори, включително отчитащи качеството на обучението, реализацията на завършилите на пазара труда, оценката за научната дейност, както и получената оценка за програмна акредитация на професионалните направления.

 

Дата на откриване:

18.6.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Образование

Срок за становища :

19.7.2021 г.

 

 

СПОДЕЛИ В