Професионални квалификации в специалността „Учителска правоспособност“ в дистанционна форма на обучение, за които се обявява прием (01.09.2021 – 15.10.2021 г.)

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ“  В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,

ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ

 (01.09.202115.10.2021 г.)

 1. Учител по английски език – дистанционно обучение
 2. Учител по български език и литература – дистанционно обучение
 3. Учител по география – дистанционно обучение
 4. Учител по гражданско образование – дистанционно обучение
 5. Учител по изобразително изкуство – дистанционно обучение
 6. Учител по икономика – дистанционно обучение
 7. Учител по информатика и информационни технологии –  дистанционно обучение
 8. Учител по история – дистанционно обучение
 9. Учител по китайски език – дистанционно обучение
 10. Учител по математика – дистанционно обучение
 11. Учител по немски език – дистанционно обучение
 12. Учител по предприемачество – дистанционно обучение
 13. Учител по руски език –  дистанционно обучение
 14. Учител по технологии и предприемачество – дистанционно обучение
 15. Учител по философия – дистанционно обучение
 16. Учител по френски език – дистанционно обучение
 17. Учител по японски език – дистанционно обучение
СПОДЕЛИ В