Професионални квалификации в специалността „Учителска правоспособност“ в задочна форма на обучение, за които се обявява прием (01.09.2021 – 08.10.2021 г.)

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ“ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,

ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ

 (01.09.202108.10.2021 г.)

 1. Учител по английски език – задочно обучение
 2. Учител по български език и литература – задочно обучение
 3. Учител по география – задочно обучение
 4. Учител по гражданско образование – задочно обучение
 5. Учител по изобразително изкуство –  задочно обучение
 6. Учител по икономика – задочно обучение
 7. Учител по информатика и информационни технологии –  задочно обучение
 8. Учител по история – задочно обучение
 9. Учител по китайски език – задочно обучение
 10. Учител по математика – задочно обучение
 11. Учител по музика – задочно обучение
 12. Учител по немски език – задочно обучение
 13. Учител по предприемачество – задочно обучение
 14. Учител по руски език –  задочно обучение
 15. Учител по технологии и предприемачество – задочно обучение
 16. Учител по физическо възпитание и спорт –  задочно обучение
 17. Учител по философия – задочно обучение
 18. Учител по френски език – задочно обучение
 19. Учител по японски език – задочно обучение
СПОДЕЛИ В