Специалности в дистанционна форма на обучение, за които се обявява прием (01.09.2021– 15.10.2021 г.)

СПЕЦИАЛНОСТИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,  ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021–2022 ГОДИНА

(01.09.2021 –15.10.2021 г.)

 1. Арттерапия и трудотерапия
 2. Библиотекознание и библиография
 3. Бизнес информационни технологии
 4. Информационен мениджмънт
 5. Информационна сигурност
 6. Консултативна психология
 7. Организационна психология
 8. Педагогическа психология
 9. Психология
 10. Психология на превантивната работа в образователни и социални институции
 11. Семейно консултиране
 12. Супервизия в помагащите професии
 13. Управление на образованието
 14. Учителска правоспособност
СПОДЕЛИ В