Специалности в задочна форма на обучение, за които се обявява прием (01.09.2021 – 08.10.2021 г.)

СПЕЦИАЛНОСТИ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021–2022 ГОДИНА

(01.09.2021 –08.10.2021 г.)

 1. Адаптирано физическо възпитание
 2. Здравен мениджмънт
 3. Медиация и разрешаване на конфликти
 4. Международен туризъм
 5. Музеология и музейна квалификация
 6. Педагогическа психология
 7. Подготовка и редактиране на текстове
 8. Психологическо консултиране в детско-юношеската възраст
 9. Ресурсен учител
 10. Стратегическо управление
 11. Туристическа анимация
 12. Учителска правоспособност
СПОДЕЛИ В