СПЕЦИАЛНОСТИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022–2023 ГОДИНА

СПЕЦИАЛНОСТИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПЪРВИ (ЕСЕНЕН) ПРИЕМ  ЗА УЧЕБНАТА 2022–2023 ГОДИНА
(09.01.2023 – 17.02.2023 г.)

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ И СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ:

 1. Арттерапия и трудотерапия (семестриална такса – 550,00 лв.)
 2. Библиотекознание и библиография (семестриална такса – 450,00 лв.)
 3. Бизнес информационни технологии (семестриална такса – 500,00 лв.)
 4. Информационен мениджмънт (семестриална такса – 500,00 лв.)
 5. Информационна сигурност (семестриална такса – 550,00 лв.)
 6. Консултативна психология (семестриална такса – 550,00 лв.)
 7. Организационна психология (семестриална такса – 550,00 лв.)
 8. Педагогическа психология (семестриална такса – 550,00 лв.)
 9. Психология (семестриална такса – 600,00 лв.)
 10. Психология на превантивната работа в образователни и социални институции (семестриална такса – 550,00 лв.)
 11. Психология на ранното детско развитие (ранна детска и предучилищна възраст) (семестриална такса – 550,00 лв.)
 12. Семейно консултиране (семестриална такса – 500,00 лв.)
 13. Супервизия в помагащите професии (семестриална такса – 550,00 лв.)
 14. Управление на образованието (семестриална такса – 500,00 лв.)
 15. Учителска правоспособност (семестриална такса – 650,00 лв.)

ВТОРИ (ПРОЛЕТЕН) ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

От 09.01.2023 г. до 17.02.2023 г. от 8:30 до 16:00 часа в Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ:

22.02.2023 г. (след 16:00 ч.)

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

От 23.02.2023 г. до 02.03.2023 г. от 8:30 до 16:00 часа в Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В