20 години катедра „Компютърни системи и технологии”

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“ПОКАНА


Скъпи колеги и приятели на катедра „Компютърни системи и технологии” при Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”,

Имам удоволствието да ви поканя на официална онлайн среща, организирана по повод 20-годишнината на катедрата, която ще се проведе на 11.06.2021 (петък) от 11:00 часа.

Линк към конферентната връзка в MS Teams: ТУК.


ДОЦ. Д-Р ЕМИЛИЯН ПЕТКОВ,
РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА
„КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

СПОДЕЛИ В