Конкурс на тема „Градът на бъдещето“

Катедра „Романистика“ при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, в партньорство с Университетска агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа, започват съвместна работа в рамките на проекта "Центрове за академично качество". Във връзка с това катедра „Романистика“ обявява конкурс на тема „Градът на бъдещето“ . Той предвижда участие на български ученици и студенти, изучаващи френски език в България, както и ученици с майчин език български, изучаващи френски език в чужбина. Конкурсът включва шест отделни категории:

  • разказ
  • стихотворение
  • есе
  • рисунка
  • арт фотография
  • комикс

Предвижда се публикуване в сборник на отличените творби.


Краен срок за изпращане на творбите: 15 септември 2021 г., на имейл: villedemain@protonmail.com

Допълнителна информация за конкурса.

СПОДЕЛИ В