График на провеждане на изпитите през лятната изпитна сесия на учебната 2020/2021 година, ОКС "бакалавър"

ГРАФИК на провеждане на семестриалните изпити през ЛЯТНА изпитна сесия на учебната 2020/2021 година, ОКС „бакалавър“ (Редовна сесия: 31.05.-20.06.2021г. / Поправителна сесия: 21.06.-27.06.2021 г.)

Информация с изискванията и началния час за провеждането на изпитите е публикувана в електронната система Е-студент

Студентите, които имат неположен изпит от предходна учебна година, е необходимо да заявят индивидуален протокол в Центъра за административно обслужване на студенти и да се свържат с титуляря по дисциплината, за да им бъде предоставен линк за изпита и/или изпитно задание.

специалност „Информационно брокерство и дигитални медии” редовно обучение

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

1

Дискретни структури (изпит)

14.06.2021г. от 09:30ч.(задачи)

16.06.2021г. от 09:30ч.(теория)

Е-обучение

25.06.2021г. от 09:30ч.

Е-обучение

Доц. д-р Валентин Пенев Бакоев

1

Комуникативни формати и информационно осигуряване (изпит)

11.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

24.06.2021г. от 12:00ч.

Е-обучение

Гл. ас. д-р Калина Йорданова Иванова

1

Организация на информационните масиви (изпит)

08.06.2021г. от 10;00ч.

Е-обучение

24.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

Доц. д-р Александър Маринов Ковачев

1

Програмиране на C++

18.06.2021г.  от 10:00ч.

Е-обучение

26.06.2021г. от 12:00ч.

Е-обучение

Доц. д-р Ивайло Петров Дончев

1

Увод в дигиталните медии (изпит)

31.0.5.2021г. от 10;00ч.

Е-обучение

21.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

Гл. ас. д-р Стела Валериева Георгиева

1

Математика( текуща оценка)

/////////////////////////

Е-обучение

22.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

Доц. д-р Милен Йорданов Христов

1

Физическо възпитание и спорт (за  Задължителни и допълнителни занимания) ( текуща оценка)

///////////////////////

Е-обучение

26.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

Димитър Николов Николов

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

2

Бази от данни

14.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

25.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

Доц. д-р Цветанка Любомирова

Георгиева-Трифонова

2

Бизнес информационни системи

31.05.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

21.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

Доц. д-р Мариана Матеева Петрова

2

Дигитално издаване (Digital Publushing)

08.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

22.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

Гл. ас. д-р Стела Валериева Георгиева

2

Интелектуална собственост и информационна среда

11.06.2021г. от 10:30ч.

Е-обучение

25.06.2021г. от 11:00ч.

Е-обучение

Проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев

2

Интернет медии и мрежи за разпространение на информация

03.06.2021г. от 13:00ч.

Е-обучение

24.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов Стефанов

2

Медийно представяне на документални потоци

////////////////

Е-обучение

23.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

Ас. д-р Стефка Николаева Чернева

2

Английски език II част

////////////////////

Е-обучение

21.06.2021г. от 12:00ч.

Е-обучение

Ваня Николова Стоянова

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

3

Дигитални библиотеки и дигитални информационни фондове( изпит)

02.06.2021г. от 14:00ч.

Е-обучение

21.06.2021г. от 14:00

Е-обучение

Ас. д-р Васил Бранков Милев

3

Инструменти за търсене на информация в отворени данни ( изпит)

04.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

22.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

Доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров

3

Информационен анализ и бизнес прогнозиране

07.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

23.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

Доц. д-р Недко Ганчев Минчев

3

Моделиране на информацията в социални мрежи ( изпит)

31.05.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

24.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

Доц. д-р Живка Василева Радева

3

Електронно банкиране ( изпит)

09.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

25.06.2021г. от 12:00ч.

Е-обучение

Гл. ас.. д-р Мирослав Димитров Петров


специалност „Софтуерно инженерство”, редовно обучение

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

1

Компютърни мрежи

15.06.2021 от 10:00

Е-обучение

26.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

проф. д-р Олег Асенов,

гл. ас. д-р Теодор Калушков

1

Линейна алгебра и аналитична геометрия

16,6.2021г. от 08:30ч.(задачи)

18.06.2021 от 08:30ч.(теория)

Е-обучение

24.06.2021 г. от 08:30ч.

Е-обучение

доц. д-р Галя  Накова, Росен Хинов

1

Микроконтролери и вградени устройства

03.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

25.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

проф. д-р Мирослав Гълъбов

гл. ас. д-р Мирослав Петров,

Невен Боянов

1

Обектно ориентирано програмиране

12.06.2021г. от 09:30 ч. 

Е-обучение

23.06.2021г. от 09:30

Е-обучение

доц. д-р Ивайло Дончев, Иван Пеев

1

Уеб програмиране с .NET

14.06.2021г. от 09;00ч.

Е-обучение

22.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

доц. д-р Златко Върбанов,

 Иван Пеев, Даниел Дамянов

1

Английски език ІІ част - ТО

//////////////////////////

Е-обучение

17.05.2021г. от 09:00

Е-обучение

Анелия  Иванова

1

Физическо възпитание - ТО

///////////////////////////

Е-обучение

//////////////////

Е-обучение

Асен Атанасов

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

2

Математически анализ II ч.

11.06.2021г. от 09:00

Писмен и устен изпит

Е-обучение

22.06.2021г. от 09:0?

Е-обучение

проф. д-р Милко Такев,

ас. Александър Андонов

2

Осигуряване на качество на софтуера

07.06.2021г от 09:00ч.

Е-обучение

22..06.2021г от 12:00

Е-обучение

доц. д-р Емилиян Петков,

Павел Христов

2

Шаблони за софтуерен дизайн I ч.

04.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

22.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

доц. д-р Златко  Върбанов,

Даниел Дамянов

2

JavaScript базирани технологии

10.06.2021г. от 14:00

Е-обучение

24.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

доц. д-р Тодор Тодоров,

Юри Стефанов Стойнов,

2

Алгоритми и структури от данни

16.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

21.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

доц. д-р Златко Върбанов,

Иван Пеев, Кристина Николова

2

Мобилни приложения за  Android - ТО

03.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

23.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

доц. д-р Златко Върбанов

Евгени Димитров

2

Специализиран английски език - ТО

////////////////////////////

Е-обучение

21.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

Анелия Иванова

2

Спорт- ТО

//////////////////////

Е-обучение

///////////////////

Е-обучение

Калояна Крумова- Цончева

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

3

Информационни системи за управление на софтуерни проекти

08.06.2021г от 09:00ч.

Е-обучение

24.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова, Калоян Здравков

3

Софтуерни архитектури

10.06.2021г. от 10;00

Е-обучение

24.06.2021г. от

Е-обучение

Доц. д-р Доника Вълчева

3

Интернет базиранa свързаност на устройства (IoT)

09.06.2021г. от 10;00

Е-обучение

22.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

проф. д-р Олег Асенов,

гл. ас. д-р Теодор Калушков

3

Методи за транслация

18.06.2021 от 10:00

Е-обучение

25.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

3

Документация на софтуер и системи за документиране

10.06.2021г. от 10;00

Е-обучение

24.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

Доц. д-р Доника Вълчева

3

Добиване на данни (data mining)

03.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

23.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова, Светлин-Десислав Мирославов Маринов

3

Абстракции и преизползваем код в клиентска среда

19.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

26.06.2021г. от 09;00

Е-обучение

гл. ас. д-р Венелин Монев,

Антон Чолаков


специалност „Педагогика на обучение по математика и информатика”, редовно обучение

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

1

Алгебра и теория на числата

04.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

23.06.2021г от 09:00

Е-обучение

проф. дмн Стефка Буюклиева

1

Алгоритми и структури от данни

15.06.2021г. от 14:00

Е-обучение

24.06.2021г. от 14:00

Е-обучение

доц. д-р Златко Върбанов

1

Бази данни

10.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

27.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Милена Стефанова

1

Компютърни архитектури

17.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

24.06.2021г. от 13:00

Е-обучение

проф. д-р Мирослав Гълъбов,

Даница Влахова

1

Синтетична геометрия

08.06.2021г. от 08:30

Е-обучение

22.06.2021 от 08:30ч.

Е-обучение

доц. д-р Галя Накова

1

Математически анализ ІІ ч. ТО

///////////////////

Е-обучение

26.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

проф. д-р Димитър Цветков,

 гл. ас. д-р Николай Горчев

1

Английски език - ТО

//////////////////////////

Е-обучение

21.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

Анелия Иванова

1

Физическо възпитание и спорт - ТО

/////////////////////

Е-обучение

26.06.2021г. от 09:00ч

Е-обучение

Даниела Анчева Пандулчева

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

2

Уеб дизайн

19.06.2021г. от 09:30ч.

Е-обучение

25.06.2021г. от 09:30ч.

Е-обучение

доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова

гл. ас. д-р Силвия Върбанова

2

Графични системи

16.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

22..06.2021г от 12:00

Е-обучение

доц. д-р Емилиян Петков,

ас. д-р Васил Милев

2

Училищен курс по информатика

09.06.2021г. от 13:00

Е-обучение

26.06.2021г. от 12:00

Е-обучение

доц. д-р Ивайло Петров Дончев

2

Теория на вероятностите и математическа статистика

13.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

26.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

проф. д-р Димитър Цветков,

гл. ас. д-р Николай Горчев

2

Обектно ориентирано програмиране С++ 

18.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

26.06.2021г. от 12:00

Е-обучение

доц. д-р Ивайло Дончев

гл. ас. д-р милена Стефанова

2

Съвременни програмни среди

09.06.2021г. от 15:00

Е-обучение

26.06.2021г. от 12:00

Е-обучение

доц. д-р Ивайло Дончев,

Християн Димитров

2

Компютърна математика(т.о.)

////////////////////////

Е-обучение

22.06.2021г. от 08:00ч.

Е-обучение

Доц. д-р Галя Накова

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

3

Методика на обучението по информационни технологии

01.06.2021г. от 14:00ч.

Е-обучение

21.06.2021г. от 14:00

Е-обучение

доц. д-р Марияна Иванова Николова,

Нели Кискинова

3

Мобилни технологии в обучението

//////////////////////

Е-обучение

25.06.2021г. от 14:00

Е-обучение

Гл. ас. д-р Теодор Калушков

3

Електронно обучение

12.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

27.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

3

Методика на обучението по математика- обща част

15.06.2021г. от 14:00

Е-обучение

24.06.2021г. от 14:00

Е-обучение

Проф. д-р Даринка Гълъбова,

ас. д-р Десислава Георгиева

3

Проектиране и разработване на интерактивни образователни игри

////////////////////////////

Е-обучение

27.06.2021г. от 08:00

Е-обучение

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

Мултимедийни образователни технологии

12.06.2021г. от 12:00

Е-обучение

27.06.2021г. от 12:00

Е-обучение

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

3

Хоспитиране по математика

//////////////////

Е-обучение

22.06.2021г. от 14:00

Е-обучение

Жоржета Йорданова Ангелова

3

Хоспитиране по информатика и информационни технологии

/////////////////////////////

Е-обучение

26.06.2021г. от 14:00

Е-обучение

доц. д-р Марияна  Николова

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

4

Дидактическо моделиране в училищния курс по математика

/////////////////////////

Е-обучение

25.06.2021г. от 13:00ч.

Е-обучение

Проф. д-р Виолета Маринова

4

Вероятностни модели в теорията на тестовете

31.05.2021г.

Е-обучение

26.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

Проф. д-р Димитър Цветков


специалност „Компютърни науки”, редовно обучение


курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

1

Геометрия

10.06.2021г. от 09:00ч.( задачи)

11.06.2021г. от 09:00(теория)

Е-обучение

24.06.2021г. от 09;00ч.

Е-обучение

доц. д-р Милен Христов

1

Дискретни структури

14.06.2021г. от 09:309 задачи)

16.06.2021г. от 09:30( теория)

Е-обучение

25.06.2021г. от 09:30ч.

Е-обучение

доц. д-р Валентин  Бакоев

1

Програмиране на С++

18.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

26.06.2021г. от 12:00ч.

Е-обучение

доц. д-р Ивайло Дончев

Мария Хрисотва, Атанас Христов

1

Математически анализ – приложен курс ІІ

03.06.2021г. от 10:00ч.(задачи)

04.06.2021г. от 10:00(теория)

Е-обучение

22.06.2021г. от 10;00ч.

Е-обучение

Доц. д-р Любомир Христов. Ас. Александър Андонов

1

Алгебра и теория на числата

07.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

21.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

Проф. дмн Стефка Буюклиева

1

Физическо възпитание - ТО

////////////////////

Е-обучение

23.06.2021г. от 14:00ч.

Е-обучение

Асен Атанасов

1

.Английски език ІІ- ТО

///////////////////////////////

Е-обучение

23.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

Маруся Хрисотва

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

2

Бази от данни

17.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

25.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Стефан Калчев

2

Компютърни мрежи

07.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

23.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

проф. д-р Олег Асенов, гл. ас. д-р Теодор Калушков, гл. ас. д-р Милена Стефанова

2

Непроцедурно програмиране

03.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

23.06.2021г. от 11:00ч.

Е-обучение

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

2

Оптимизационни методи - ТО

////////////////////////

Е-обучение

26.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

доц. д-р Любомир Христов

2

Програмиране на Java

10.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

24.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

доц. д-р Тодор  Тодоров

2

Микропроцесорни системи - ТО

////////////////////////////////

Е-обучение

24.06.2021г. от 13:00

Е-обучение

проф. д-р Мирослав Гълъбов

гл. ас. д-р Мирослав Петров

2

Специализиран английски език

/////////////////////////////////

Е-обучение

21.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

Анелия Иванова

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

3

Компютърна графика

18.06.2021г. от 10:00ч

Е-обучение

23.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

доц. д-р Емилиян Петков,

Пеньо Лебамовски

3

Мултимедиен хардуер

08.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

21.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

доц. д-р Марияна Николова,

ас. д-р Васил Милев

3

Компютърна сигурност

01.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

24.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

гл. ас. д-р Милена  Стефанова

3

Системно програмиране

14.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

25.06.2021г. 10:00ч.

Е-обучение

проф. д-р Мирослав  Гълъбов

гл. ас. д-р Мирослав Петров

3

Програмиране с DOT NET - ТО

/////////////////////////

Е-обучение

24..06.2021г. от

Е-обучение

доц. д-р Златко  Върбанов

Калоян Димитров

3

Web програмиране на PHP - ТО

///////////////////////////

Е-обучение

22.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

доц. д-р Тодор Тодоров


специалност „Информатика”, редовно обучение

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

1

Алгебра и теория на числата

04.06.2021г. от 09:00ч.

Е-обучение

23.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

Проф. дмн Стефка Буюклиева

1

Математически анализ ІІ част

02.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

21.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

Проф. д-р Димитър Цветков, Николай Колев

1

Обектно ориентирано програмиране

11.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

25.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

Доц. д-р Ивайло Дончев, Мария Пашинска

1

Софтуерни технологии

09.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

24.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

Доц. д-р Доника Вълчева

1

Английски език I част

////////////////////

Е-обучение

21.06.2021г. от 09:00

Е-обучение

Анелия Иванова

Български език и стил

/////////////////////////

Е-обучение

////////////////////////////

Е-обучение

Гл. ас. д-р Илияна  Димитрова

1

Физическо възпитание - ТО

/////////////////////

Е-обучение

/////////////////////

Е-обучение

д-р Полина Стефанова Цонкова

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

2

Бази от данни

07.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

21.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Стефан Димитров Калчев

2

Логическо програмиране

04.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

22.06.2021 г. тт 10:00

Е-обучение

проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова,

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

2

Обектно ориентирано програмиране

11.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

25.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

доц. д-р Ивайло Петров Дончев

2

Функционално програмиране

17.06.2021г. от 09:30

Е-обучение

24.06.2021г. от 13:00

Е-обучение

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

2

Математическо оптимиране - ТО

///////////////////

Е-обучение

26.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

доц. д-р Любомир Янакиев Христов

курс

Дисциплини

Редовна сесия

Зала

Поправителна сесия

Зала

Преподаватели

3

Числени методи

09.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

25.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

проф. д-р Георги Георгиев

3

Мултимедийни компютърни системи

08.06.2021г. от 10;00

Е-обучение

21.06.2021г. от 09:30ч.

Е-обучение

доц. д-р Марияна  Николова

ас. д-р Васил Милев

3

Защита на населението и околната среда - ТО

//////////////////////////

Е-обучение

//////////////////////

Е-обучение

Ст. Преп. Диана Нешкова

3

Програмни интерфейси - ТО

/////////////////////////

Е-обучение

23.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

доц. д-р Емилиян Петков

гл. ас. д-р Петя  Бялмаркова

3

 Изкуствен интелект

07.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

21.06.2021г. от 10:00

Е-обучение

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

3

Програмиране С#

15.06.2021г. от 14:00

Е-обучение

24..06.2021г. от

Е-обучение

доц. д-р Златко Върбанов

Габриела Чотова

3

Web програмиране –PHP - ТО

///////////////////////////

Е-обучение

22.06.2021г. от 10:00ч.

Е-обучение

доц. д-р Тодор Тодоров

3

Математически основи на обработката на данни

//////////////////////////////

Е-обучение

24.06.2021г. от 10;00ч.

Е-обучение

Доц. д-р Любомир Христов


СПОДЕЛИ В