Дебат между студенти и ученици за европейските образователни ценности

На 13 май 2021 г., в рамките на студентските прояви, включени в научния календар за 2021 г., се проведе дебат между студенти от Педагогическия колеж и ученици от 12. клас на Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ - Плевен. Сформираните два отбора дебатираха по темата „Европейските образователни ценности – вчера, днес и утре“. Ерик Илиев, Лусине Казанчян, Соня Дунева, Юлия Бонева и Диляна Гелева, ръководени от д-р Александър Кръстев, представиха и защитиха убедително своите виждания за образованието като ценност и източник на възможности за младите хора в Европа. Акценти в дебата бяха теми като: традиционните български ценности в европейското пространство; съвременните модели на възпитание и образование; ролята на семейството и училището; приобщаващото образование в контекста на европейските ценности. Достойни опоненти на студентите бяха представителите на ДСФГ „Интелект“, които показаха завидни знания по дебатираните теми и умения аргументирано да отстояват изложените тези.

Всички участници в дебата получиха сертификати и награди за достойното представяне.

СПОДЕЛИ В