In memoriam

ГАНЧО САВОВ
(1930 – 2021)


Напусна земния си път уважаван филолог, преводач, вдъхновител на колеги и на няколко поколения студенти слависти. Достойна личност, пребродила превратностите на съдбата, човечен и отзивчив – такъв ще живее в паметта на многобройната си аудитория у нас и в чужбина Ганчо Савов. Той оставя дълбока и трайна диря с безспорния си професионализъм, с приноса си на изследовател по южнославянски литератури, с дългогодишната и многостранна преводаческа, писателска и журналистическа дейност, с посредничеството си за диалога между литератури и култури в многоликия южнославянски регион.

През месец декември 2020 година, във връзка с неговата 90-годишнина и за безспорния си цялостен творчески и преподавателски принос, г-н Ганчо Савов Савов бе удостоен със званието „Почетен преподавател на Филологическия факултет на Великотърновския университет“.

Присъствието му сред нас беше знаково и въздействащо. Светла памет на колегата и учителя Ганчо Савов!


Катедра „Славистика“
Филологически факултет

СПОДЕЛИ В