Класиране за стипендии за студенти от специалности в приоритетни професионални направления – летен семестър 2020/2021 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Александър Кирилов Александров  История Четвърти 1703010009 6.00 125
2 Атанас Николаев Сърмов История Първи 2003011528 6.00 125
3 Велислава Анатолиева Великова Археология Втори 1903010582 6.00 125
4 Даниел Иванов Стоянов  Обща история. Нова и съвременна история на Европа Първи 2003015211 6.00 125
5 Доника Пенкова Иванова История Четвърти 1703010008 6.00 125
6 Донислав Валентинов Вълков Педагогика на обучението по история и география  Първи 2003011218 6.00 125
7 Йордан Александров Райков История Четвърти 1703010001 6.00 125
8 Йордан Стефанов Миновски Регионално развитие и геоикономика Четвърти 1703010024 6.00 125
9 Кристиян Красимиров Младеновски История Четвърти 1703010005 6.00 125
10 Симеон Ангелов Ангелов Археология Първи 2003010634 6.00 125
11 Ивайло Манолов Димитров Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010225 5.94 110
12 Никола Мирославов Николов История Втори 1903010874 5.94 110
13 Илия Йонков Димов История  Четвърти 1703010002 5.87 110
14 Ирен Генадиева Русева  История  Трети 1903014693 5.86 110
15 Йоанна Пламенова Пенчева География Втори 1903010670 5.86 110
16 Ива Марио Съева Педагогика на обучението по история и география  Втори 1903013499 5.83 110
17 Преслав Пламенов Пейчев Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010384 5.81 110
18 Тодор Георгиев Марков Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010620 5.81 110
19 Дария Димитрова Тошкова География Четвърти 1703010018 5.80 110
20 Ивета Минкова Мочева Регионално развитие и геоикономика Трети 1803011207 5.80 110
21 Халил Мустафов Келов География Четвърти 1703010012 5.80 110
22 Владимир Петров Веселинов История Трети 1803010882 5.79 110
23 Иван Станимиров Станков История Трети 1803010496 5.79 110
24 Калоян Динев Динев  История Трети 1803010487 5.79 110
25 Виктория Захариева Тодорова педагогика на обучението по история и география Трети 1803010471 5.75 110
26 Ивона Светозарова Куртева  Педагогика на обучението по история и география  Трети 1803010883 5.75 110
27 Мария Георгиева Жечева Педагогика на обучението по история и чужд език Първи 2003010557 5.75 110
28 Минко Атанасов Ластарджиев Педагогика на обучението по история и чужд език Първи 2003010477 5.75 110
29 Ива Иванова Георгиева  Педагогика на обучението по история и география  Втори 1903011117 5.72 110
30 Ангелина Миленова Лазарова Педагогика на обучението по история и чужд език Втори 1903011336 5.71 110
31 Виктор Драгомиров Дянков География Първи 2003011499 5.71 110
32 Драгослав Бориславов Симеонов География Първи 2003010804 5.71 110
33 Елена Николаева Николова География Първи 2003010923 5.71 110
34 Преслав Георгиев Иванов Регионално развитие и геоикономика Четвърти 1803012737 5.71 110

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Анина Ангелова Ангелова Педагогика на обучението по музика Четвърти 1805010752 6.00 125
2 Антоан Янков Димитров  Управление на образованието Първи 2005012625 6.00 125
3 Богомила Иванова Иванова  Социална педагогика  Първи 2005011873 6.00 125
4 Валентин Йончев Шишков Педагогика на обученито по физическо възпитание и спорт за деца и младежи със СОП Първи 2005012420 6.00 125
5 Виктория Руменова Алексова Социална педагогика Втори 1905011731 6.00 125
6 Ирина Руменова Атанасова Педагогика на обучението по музика Първи 2005011005 6.00 125
7 Кристиана Красимирова Николова Социална педагогика Трети 1805011947 6.00 125
8 Мария Младенова Кирова Социална педагогика Трети 1805010398 6.00 125
9 Марияна Георгиева Савидж Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020361 6.00 125
10 Марсия Чавдарова Кирилова Педагогика на обучението по музика Трети 1805010499 6.00 125
11 Надежда Пламенова Симеонова  Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2005012101 6.00 125
12 Наталия Николаева Цвяткова Социална педагогика Трети 1805011849 6.00 125
13 Недялко Венциславов Гавраилов Педагогика на обучението по музика Четвърти 1705020132 6.00 125
14 Павел Колев Алексиев  Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2005012637 6.00 125
15 Симона Светославова Стефанова Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика  Първи 2005015066 6.00 125
16 Станимир Илков Илков  Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности  Първи 2005012636 6.00 125
17 Теди Мирославова Денчева Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2005010900 6.00 125
18 Теодора Севдалинова Бориславова Педагогика на обучението по музика Трети 1805010771 6.00 125
19 Христозар Георгиев Леков Управление на образованието Първи 2005012108 6.00 125
20 Иления Георгиева Йовчева Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1705030036 5.96 110
21 Йоанна Симова Симеонова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030043 5.96 110
22 Калина Марианова Петрова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030048 5.96 110
23 Авги Лазаро Лайлакиду  Социална педагогика  Втори 1905010544 5.95 110
24 Александра Владиславова Манева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1705020120 5.95 110
25 Дария Викторова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1705020115 5.95 110
26 Ипек Синан Рушидова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805010799 5.95 110
27 Кристина Станиславова Станкова Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 1905010554 5.95 110
28 Кристина Стоянова Русинова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1705030049 5.95 110
29 Радостина Огнянова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011351 5.95 110
30 Стефани Ясенова Пенкова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905010563 5.95 110
31 Ирена Боянова Трайкова Педагогика на обучението по музика Втори 1905013008 5.94 110
32 Пламен Петров Петров Педагогика на обучението по музика Четвърти 1805013427 5.94 110
33 Кремена Ангелова Дуганова Социална педагогика Трети 1805011602 5.93 110
34 Айлин Невзатова Мехмедова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030019 5.92 110
35 Марияна Василева Василева Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1805011268 5.92 110
36 Светлана Янкова Великова  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011108 5.91 110
37 Габриела Младенова Минчева Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1705020046 5.90 110
38 Екатерина Петрова Недялкова  Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905010342 5.90 110
39 Кристина Красимирова Павлова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020343 5.90 110
40 Анна Валериева Цветкова Социална педагогика  Втори 1905011446 5.89 110
41 Анна-София Емилова Недкова Начална училищна педагодика и чужд език Първи 2005010660 5.89 110
42 Габриела Николаева Иванова Начална училищна педагогика и чужд език  Първи 2005011220 5.89 110
43 Ивет Мартинова Иванова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2005010743 5.89 110
44 Мария Евгениева Андреева Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2005011612 5.89 110
45 Невяна Славкова Славова  Предучилищна педагогика и логопедия  Първи 2005010550 5.89 110
46 Нора Николаева Дончева Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1705030042 5.88 110
47 Полина Иванова Божинова  Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1705030186 5.88 110
48 Станимира Димитрова Мартинова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005011669 5.88 110
49 Християна Мирославова Кръстева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030039 5.88 110
50 Ива Людмилова Янчева Предучилищна педагогика и логопедия Втори 1905010560 5.86 110
51 Ива Филева Филева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805010855 5.86 110
52 Ивайло Цветозаров Иванов Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2005012241 5.86 110
53 Карина Николаева Монова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005013841 5.86 110
54 Кристина Антонова Кочеманова Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2005013702 5.86 110
55 Кристина Валериева Цонева   Начална училищна педагогика и чужд език   Втори 1905010369 5.86 110
56 Мирослава Дончева Дончева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1905011178 5.86 110
57 Светослава Найденова Тодорова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905011168 5.86 110
58 Мария Христова Станчева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030037 5.85 110
59 Стефани Григорова Кънева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030040 5.85 110
60 Алина Михайливна Дерменжиева  Социална педагогика  Четвърти 1705030353 5.82 110
61 Венелина Александрова Аспарухова Социална педагогика Четвърти 1705030110 5.82 110
62 Йоана Венелинова Николова Социална педагогика Четвърти 1705030112 5.82 110
63 Валя Мариянова Минчева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905010556 5.81 110
64 Диана Милкова Димитрова  Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1705030055 5.81 110
65 Иван Тошков Тодоров Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805011500 5.81 110
66 Мария Петрова Банова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805011497 5.81 110
67 Павел Пламенов Кръстев Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905011333 5.81 110
68 Станислава Галинова Стефанова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020009 5.81 110
69 Цветалия Николаева Недялкова Начална училищна педагогика с чужд език Втори 1905012587 5.81 110
70 Венислава Петрова Нанова Социална педагогика Трети 1805010739 5.80 110
71 Антоанета Росенова Антонова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1805011581 5.79 110
72 Антония Валентинова Симеонова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011533 5.79 110
73 Габриела Ангелова Чолакова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805010913 5.79 110
74 Цветомила Велимирова Янкова  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805010753 5.79 110
75 Антонина Пламенова Иванова  Предучилищна педагогика и логопедия  Първи 2005010940 5.78 110
76 Мария Цветанова Ибова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2005011048 5.78 110
77 Михаела Стефанова Тодорова Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2005011310 5.78 110
78 Айгюл Ахмед Рашидова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1905011275 5.77 110
79 Надежда Минкова Керешка Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030026 5.77 110
80 Ралица Величкова Цветанова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1805010553 5.77 110
81 Ивайло Калоянов Илиев Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905010460 5.76 110
82 Марина Антонова Донева Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 1905011058 5.76 110
83 Марина Стефанова Маринова Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1805011785 5.76 110
84 Ралица Георгиева Минкова Педагогика на обучението по музика Втори 1905010900 5.76 110
85 Ралица Ивайлова Викторова  Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 1905011248 5.76 110
86 Роселина Росенова Христова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905011166 5.76 110
87 Стела Маринова Кирилова Начална училищна педагогика и специална училищна педагогика Трети 1805011584 5.76 110
88 Ванеса Петрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011680 5.75 110
89 Петя Христова Спирова  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011256 5.75 110
90 Роси Боянова Тодорова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005011068 5.75 110
91 Силвена Маринова Колева Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005011832 5.75 110
92 Соня Ивова Хараламбева Педагогика на обучението по физическо възпитание  Трети 1805011202 5.75 110
93 Вилимира Пламенова Райкова Предучилищна педагогика и чужд език  Трети 1805010916 5.73 110
94 Габриела Владимирова Лефтерова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011062 5.73 110
95 Зорница Димова Костова Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 1905012141 5.73 110
96 Петя Дафинова Христова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1905011067 5.73 110
97 Пламена Досева Стойкова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011327 5.73 110
98 Силвия Стоянова Петрова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030004 5.73 110
99 Аксян Алиева Мустанова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020070 5.71 110
100 Арзу Зюлкерова Байрактарова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020125 5.71 110
101 Валерия Тошкова Топалова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020071 5.71 110
102 Денислава Василева Йовчева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020048 5.71 110
103 Кристияна Бисерова Николова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805010972 5.71 110
104 Кръстина Петрова Георгиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1705030209 5.68 110
105 Светла Миладинова Минкова  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011069 5.68 110
106 Симона Руменова Ангелова Социална педагогика Втори 1905011392 5.68 110

Православен богословски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Веселина Христова Атанасова Теология Четвърти 1701010001 6.00 125
2 Ива Ивова Донкова Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Четвърти 1701010004 6.00 125
3 Катя Христова Стойчева Църковни изкуства Първи 2001011586 6.00 125
4 Йордан Попилиев Тонков Теология Втори 1901013439 5.94 110
5 Катерина Трифонова Мирчева Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Трети 1801011535 5.89 110
6 Ганчо Георгиев Георгиев Теология Първи 2001012978 5.88 110
7 Радилина Красимирова Костадинова Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Първи 2001011982 5.88 110

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Ани Колева Пендашева Софтуерно инженерство Трети 1809010657 6.00 125
2 Благовеста Анатолиева Койнарска Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт Първи 2009012262 6.00 125
3 Деница Бориславова Босева Информационно брокерство и дигитални медии Трети 1809011189 6.00 125
4 Елиз Нихатова Мехмедова Математика, информатика и информационни технологии Първи 2009012382 6.00 125
5 Кристина Василева Николова Софтуерно инженерство Трети 1809010559 6.00 125
6 Мария Петрова Димитрова Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2009014311 6.00 125
7 Мирослав Пламенов Петров Компютърни науки. Приложни компютърни науки след Бакалавър или Магистър ДН Първи 2009012387 6.00 125
8 Михаела Мирославова Димитрова  Информационно брокерство и дигитални медии Трети 1809010507 6.00 125
9 Николина Детелинова Николова Педагогика на обучението по матиматика и информатика Четвърти 1709010069 6.00 125
10 Пламен Иванов Петков Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2009012723 6.00 125
11 София Мариянова Кянкова Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2009012606 6.00 125
12 Стефан Румен Колев Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2009012719 6.00 125
13 Цветелина Мирославова Енчева Информационно брокерство и дигитални медии Трети 1809010614 6.00 125
14 Янислава Стоянова Радославова Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1709010007 5.94 110
15 Мирослав Ивайлов Стефанов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030028 5.93 110
16 Пламенна Викторова Петрова Софтуерно инженерство Втори 1909011132 5.93 110
17 Радостин Тодоров Тодоров Софтуерно инженерство Трети 1809011208 5.93 110
18 Александър Юриев Капра Компютърни науки Трети 1809010655 5.92 110
19 Йоанна Радкова Ценкова Информационно брокерство и дигитални медии Втори 1909010565 5.87 110
20 Михаела Герасимова Бенчева Софтуерно инженерство Втори 1909010393 5.87 110
21 Християн Диянов Димитров Софтуерно инженерство Втори 1909010625 5.87 110
22 Боряна Илкова Николова Софтуерно инженерство Трети 1809010529 5.86 110
23 Ивелин Евгениев Николов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030044 5.86 110
24 Мирослав Иванов Иванов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030047 5.86 110
25 Мирослава Светославова Коева Информационно брокерство и дигитални медии Първи 2009012737 5.86 110
26 Надер Ахмед Махмуд-Ясин-Ауадала Софтуерно инженерство Трети 1809011617 5.85 110
27 Иван Павлинов Илиев Компютърни науки Трети 1809010654 5.83 110
28 Цветомира Венкова Долчинкова Компютърни науки  Първи 2009011034 5.83 110
29 Биляна Миткова Преснакова Педагогика на обучението по математика и информатика  Четвърти 1709010068 5.82 110
30 Александър Сапов Казаков  Софтуерно инженерство  Първи 2009010567 5.80 110
31 Мария-Анжелика Светлан Железарова Софтуерно Инженерство Четвърти 1709030014 5.79 110
32 Славена Петрова Тихова Софтуерно инженерство Четвърти 1709030023 5.79 110
33 Тодор Владимиров Михайлов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030002 5.79 110
34 Християн Александров Гогов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030001 5.79 110
35 Ния Миленова Чамурджиева Софтуерно инженерство  Трети 1809011749 5.77 110
36 Стефан Стойков Бояджиев Софтуерно инженерство Трети 1809011456 5.77 110
37 Михаел Красимиров Николов Компютърни Науки Трети 1809010399 5.75 110
38 Калина Братанова Друмева Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 1809010456 5.73 110
39 Мартин Тихомиров Тодоров Софтуерно инженерство Втори 1909011223 5.73 110
40 Драгомир Галинов Стойчев Софтуерно инженерство Четвърти 1709030026 5.71 110
41 Мариела Силвиева Атанасова Информационно брокерство и дигитални медии Първи 2009013156 5.71 110
42 Преслава Георгиева Дацова Педагогика на обучението по математика и информатика Първи 2009010905 5.71 110
43 Светослава Ивова Минкова Педагогика на обучението по математика и информатика Първи 2009010667 5.71 110
44 Яница Красимирова Коеджикова Софтуерно инженерство Четвърти 1709030008 5.71 110
45 Паола Антонова Георгиева  Педагогика на обучението по математика и информатика  Втори 1909011691 5.69 110

Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Виктория Красимирова Колева Педагогика на обучението по изобразително изкуство Първи 2004010318 6.00 125
2 Доротея Веселинова Стефанова Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2004012187 6.00 125
3 Елпида Лазаро Лайлакиду  Изящни изкуства - Стенопис  Първи 2004012113 6.00 125
4 Кристияна Планимирова Стоянова Педагогика на обучението по изобразително изкуство  Първи 2004012160 6.00 125
5 Мария Пламенова Белчева Изящни изкуства- Стенопис Втори 1904011096 6.00 125
6 Никола Геoргиев Чобанов Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2004012189 6.00 125
7 Полина Николаева Ковачева Педагогика на обучението по изобразително изкуство Първи 2004012215 6.00 125
8 Яна Марианова Михайлова Изящни изкуства - Рисуване и интермедия Четвърти 1804012919 6.00 125
9 Лилия Красимирова Кунева Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 1904011129 5.95 110
10 Мая Емилиянова Йорданова Изящни изкуства - Графика  Втори 1904011296 5.95 110
11 Симона Станиславова Йорданова Изящни изкуства - Стенопис Трети 1804010623 5.95 110
12 Любен Ганчев Латинов Изящни изкуства - Рисуване и интермедия Четвърти 1804014477 5.94 110
13 Йоан Руменов Михов Изящни изкуства - Графика Четвърти 1704010056 5.93 110
14 Радостин Любенов Янев Графичен дизайн и визуални комуникации Трети 1804011469 5.93 110
15 Биляна Емилова Димитрова  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации  Втори 2004012928 5.90 110
16 Дарена Християнова Захариева  Изящни изкуства - Графика  Втори 1904011091 5.89 110
17 Преслава Емилова Тодорова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2004011716 5.88 110
18 Теодора Константинова Маринова Изящни изкуства - Живопис Втори 1904011189 5.88 110
19 Ангелина Емилова Неделчева Изящни изкуства - Графика Четвърти 1804012921 5.87 110
20 Екатерина - Мария Петрос Миткос Стенопис Втори 1904011531 5.86 110
21 Беатрис Елинова Балевска Изящни изкуства - Стенопис Втори 1904011165 5.85 110
22 Симона Веселинова Йорданова Изящни изкуства - Стенопис Трети 1804010624 5.85 110
23 Христина Димитрова Михова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1704010014 5.84 110
24 Биляна Генчева Генева Изящни изкуства - Скулптура Четвърти 1704010002 5.83 110
25 Михаил Красимиров Пасков Изящни изкуства - Рисуване и интермедия Четвърти 1704010012 5.82 110
26 Сиана Пламенова Хаджиандонова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 1904011095 5.82 110
27 Биляна Цветанова Веселинова Изящни изкуства - Стенопис  Четвърти 1704010054 5.81 110
28 Виктория Стойчева Неделчева Изящни изкуства - Графика Трети 1804014480 5.81 110
29 Цветослава Христова Цветкова Изящни изкуства - Стенопис Втори 1904010507 5.81 110
30 Гергана Аноилова Паскалева Изящни изкуства - 3D дизайн и триизмерна графика Първи 2004012115 5.80 110
31 Натали Ивелинова Колева Изящни изкуства- Стенопис Втори 1904011169 5.80 110
32 Христина Евгениева Георгиева Педагогика на обучението по Изобразително изкуство Първи 2004012353 5.80 110

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Дуйгу Кенан Айри Английска филология Първи 2002011670 6.00 125
2 Мария Христова Христова Английска филология Първи 2002010587 6.00 125
3 Миглена Анатолиева Атанасова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2002011946 6.00 125
4 Миляна Милиянова Малева Английска филология Четвърти 1702020168 6.00 125
5 Мирела Любомирова Върбанова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2002010674 6.00 125
6 Преслав Даниел Иванов Английска филология Първи 2002011377 6.00 125
7 Таня Стилиянова Станкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2002011232 6.00 125
8 Теодора Илиева Макендуди Транслатология с два чужди езика Първи 2002014510 6.00 125
9 Биляна Милкова Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010007 5.94 110
10 Габриела Албертова Григорян Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010152 5.94 110
11 Гергана Тодорова Зюмбилска Английска филология Четвърти 1702020002 5.94 110
12 Мирела Стефанова Стефанова Приложна лингвистика (два чужди езика)  Четвърти 1702010077 5.94 110
13 Павлина Георгиева Кръстева Английска филология Четвърти 1702020068 5.94 110
14 Анджела Наку Педагогика на обучението по български език и чужд език  Втори 1902010356 5.92 110
15 Денислава Даниелова Тодорова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902013495 5.92 110
16 Панко Иванов Монев Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 1902010492 5.92 110
17 Симона Цветелинова Стефанова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010748 5.92 110
18 Мариела Илкова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030040 5.89 110
19 Андон Николаев Иванов Педагогика на обучението по български език и история  Втори 1902011090 5.88 110
20 Вилиана Тодорова Георгиева Английска филология Четвърти 1702020131 5.88 110
21 Пресила Иванова Боянова Педагогика на обучението по български език и история Първи 2002011544 5.88 110
22 Даниел Пламенов Пеев Педагогика на обучението по български език и география Първи 2002010061 5.87 110
23 Георги Людмилов Йорданов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 1902010511 5.86 110
24 Звезделин Венциславов Василев Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902010437 5.86 110
25 Недялка Стойчева Стоичкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Втори 1902010503 5.86 110
26 Айше Мехмедова Бичкова Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 1902011463 5.85 110
27 Белослава Емилова Димова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010501 5.85 110
28 Ива Димитрова Бързева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902011890 5.85 110
29 Валентина Константинова Димова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011291 5.84 110
30 Антонина Иванова Иванова Транслатология с един чужд език Първи 2002012426 5.83 110
31 Бориса Христова Глушкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм  Четвърти 1702030041 5.83 110
32 Денислава Стоянова Атанасова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии  Четвърти 1702010014 5.83 110
33 Славея Свиленова Петрова  Приложна лингвистика с два чужди езика  и международен туризъм Четвърти 1702030042 5.83 110
34 Оля Драгомирова Нешкова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010033 5.82 110
35 Преслава Минкова Йовева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030043 5.82 110
36 Весела Георгиева Петкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Втори 1902011113 5.79 110
37 Авигея Ташева Ташева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010113 5.78 110
38 Гергана Антонова Пандова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011007 5.78 110
39 Мария Иванова Ламбова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010088 5.78 110
40 Николай Емилов Николов Приложна лингвистика (два чужди езика)  Трети 1802011290 5.78 110
41 Симеон Стефанов Хаджидимитров Германистика Втори 1902012205 5.78 110
42 Биляна Ивова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010129 5.77 110
43 Мариела Николаева Николова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010061 5.77 110
44 Александра Георгиева Койчева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд с информационни технологии. Трети 1802010503 5.76 110
45 Антония Иванова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011478 5.76 110
46 Моника Цветелинова Метева Английска филология Четвърти 1702020134 5.76 110
47 Александра Свиленова Димитрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2002010837 5.75 110
48 Ани Георгиева Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2002010764 5.75 110
49 Венера Станимирова Недялкова Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2002011332 5.75 110
50 Виктория Евгениева Генева Педагогика на обучението по български език и чужд език  Първи 2002011924 5.75 110
51 Гергана Иванова Марева Педагогика на обучението по български език и география Първи 2002011674 5.75 110
52 Ебру Сами Исмаилова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2002012735 5.75 110
53 Елиза Любенова Георгиева  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2002010792 5.75 110
54 Есил Светлинова Чернева  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Първи 2002011075 5.75 110
55 Йоана Мариянова Евгениева Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2002011346 5.75 110
56 Йоанна Нанкова Йорданова Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2002010558 5.75 110
57 Люба Стефанова Манолева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2002011533 5.75 110
58 Мартина Станимирова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2002010590 5.75 110
59 София Мирославова Маринчева Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2002011282 5.75 110
60 Таня Димитрова Петрова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2002011304 5.75 110
61 Теодор Мирославов Вълев Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2002011797 5.75 110
62 Теодора Цветкова Лалова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Първи 2002011711 5.75 110
63 Владимир Галинов Петров Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011490 5.74 110
64 Симона Петрова Парушева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1702010037 5.74 110
65 Стефан Иванов Иванов Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011546 5.74 110
66 Мелис Зекимюрен Шакир Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902010364 5.73 110
67 Моника Николаева Енчева Балканистика Трети 1802010920 5.73 110
68 Ралица Йорданова Иванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902010297 5.73 110
69 Сава-Калина Анжелова Ангелова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Втори 1902012404 5.73 110
70 Габриела Росенова Иванова Педагогика на обучението по български език и чужд език Четвърти 1702020011 5.72 110
71 Даниела Любомирова Филипова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011439 5.72 110
72 Ива Стоянова Танева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030038 5.72 110
73 Магдалена Благоева Василева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд  с информационни технологии Четвърти 1702010065 5.72 110
74 Миглена Илиева Стефанова Педагогика на обучението по български език и чужд език Четвърти 1702020066 5.72 110
75 Нанси Пламенова Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011278 5.72 110
76 Чудомир Добринов Ченков Приложна лингвистика (два чужди езика)  Четвърти 1702010039 5.72 110
77 Нора Мирославова Калчева  Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010649 5.71 110
78 Полина Станимирова Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802010535 5.71 110
79 Сибел Махмудова Ахмедова Английска филология Втори 1902010901 5.71 110
80 Таня Николаева Колева Английска филология Трети 1802010853 5.71 110
81 Теодора Евгениева Пеева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Втори 1902011727 5.71 110
82 Тина Христова Митева  Българска филология  Първи 2002010525 5.71 110
83 Шинлу Гуо Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010634 5.71 110
84 Десислава Георгиева Йорданова Английска филология Четвърти 1702020069 5.70 110
85 Петър Марев Йорданов Английска филология Четвърти 1702020071 5.70 110
86 Серафима Миленова Симеонова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 1902010791 5.69 110
87 Стилияна Жекова Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 1902011805 5.69 110
88 Ванеса Венциславова Тодорова  Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Трети 1802010404 5.68 110
89 Мартина Георгиева Милева Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802010903 5.68 110
90 Глория Цанкова Георгиева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010105 5.67 110
91 Емилиян Захариев Замфиров Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 1802011570 5.67 110
92 Ростислав Бориславов Румянов Педагогика на обучението по български език и история Втори 1902011127 5.67 110
93 Слав Йорданов Славов Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902010299 5.67 110
94 Велина Юриева Димитрова Транслатология с един чужд език  Първи 2002012427 5.66 110
95 Габриела Илиянова Илиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010137 5.66 110
96 Ивана Стефанова Станева Приложна лингвистика с български и английски език и информационни технологии. Четвърти 1702020009 5.66 110
97 Надя Венциславова Стефанова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Трети 1802010438 5.66 110
98 Радослава Георгиева Качорина Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011724 5.66 110
99 Цветомир Станиславов Думанов Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 1802010536 5.66 110
100 Венелина Красимирова Кънчева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010087 5.65 110
101 Никол Георгиева Симеонова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802011304 5.65 110
102 Станислава Пламенова Петкова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010044 5.65 110
103 Деница Георгиева Господинова Английска филология Трети 2002013045 5.64 110
104 Десислава Пламенова Георгиева Английска филология Трети 1802011468 5.64 110
105 Димана Живкова Пенева Английска Филология Втори 1902010681 5.64 110
106 Йоанна Иванова Димитрова Английска филология Втори 1902010564 5.64 110
107 Лора Дианова Драгова  Приложна лингвистика два чужди езика с бизнес комуникации  Втори 1902011295 5.64 110
108 МАРТИНА ЦВЕТАНОВА ЕВТИМОВА Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 1902011540 5.64 110
109 Нелина Ивова Запрянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 1902010352 5.64 110
110 Емили Ангелова Илиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм  Трети 1802011425 5.63 110
111 Ивелина Тодорова Тодорова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1802011732 5.63 110
112 Ивона Илианова Илиева Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Трети 1802011871 5.63 110
113 Кети Красимирова Тодорова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1802010537 5.63 110
114 Кристияна Пламенова Пенкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм  Втори 1902010365 5.62 110
115 Симона Емилова Гайдарова Българска филология Трети 1902012783 5.62 110
116 Симона Стефанова Стойкова  Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 1902010334 5.62 110
117 Антонина Стоянова Христова Приложна лингвистика с два чужди езика Четвърти 1702010094 5.61 110
118 Василена Петрова Дочева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1802011008 5.61 110
119 Даяна Ивайлова Костова Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии. Трети 1802010994 5.61 110
120 Мария Николова Риджакова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010030 5.61 110
121 Мира Ангелова Петрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002012863 5.60 110
122 Калина Пламенова Иванова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802014492 5.59 110
123 Марийка Александрова Игнатова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010013 5.59 110
124 Дефне Талиб Тепик Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1802011483 5.58 110
125 Деян Светославов Топалов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1802011954 5.58 110
126 Александра Бориславова Димитрова Английска филология Трети 1802010374 5.57 110
127 Гергана Веселинова Дачкова Английска филология Втори 1902010467 5.57 110
128 Гергана Красимирова Мангова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 1902011328 5.57 110
129 Даница Миленова Илиева Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 1902013444 5.57 110
130 Нели Евгениева Стоянова Английска филология Трети 1802011257 5.57 110
131 Ренета Мирославова Маринова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010098 5.56 110
132 Божана Иванова Никова  Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии  Четвърти 1702010134 5.55 110
133 Деница Николаева Цанева Педагогика на обучението по български език и история Втори 1902010423 5.55 110
134 Ива Георгиева Недкова Педагогика на обучението по български и чужд език Трети 1802010377 5.55 110
135 Мирослав Руменов Иванов Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Четвърти 1702020001 5.55 110
136 Моника Георгиева Йорданова Българска филология Трети 1802010603 5.54 110
137 Йоана Николаева Бастиянова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902011123 5.53 110
138 Мартина Венелинова Вачкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Трети 1802011211 5.53 110
139 Станимир Венциславов Минков Българска филология Четвърти 1902012768 5.53 110

Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Екатерина Георгиева Петрова Философия Втори 1907010755 6.00 125
2 Иван Николаев Енчев Философия Втори 1907013423 6.00 125
3 Нехсат Сезгин Хасан Философия  Първи 2007011293 6.00 125
4 Цветелина Иванова Данчева Философия Втори 1907011846 6.00 125
5 Филип Красимиров Конов Философия Първи 2007010064 5.80 110
6 Бианка Иванова Василева Философия Четвърти 1707010129 5.60 110
7 Диана Довгун Философия Първи 2007011575 5.60 110
8 Доротея Кирилова Йорданова Философия Първи 2007011960 5.60 110
9 Тарък Гьокхан Кадир Философия Първи 2007010788 5.60 110
10 Хасбиналя Мехмедова Мехмедова Философия  Трети 1807010684 5.60 110

Педагогически колеж в гр. Плевен

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Лусине  Миграновна Казанчян НУП Втори 1920011033 6.00 125
2 Атанас Димчев Дилов НУПАЕ Първи 2020011391 6.00 125
3 Ива Даниелова Георгиева  НУПАЕ Трети 1820011074 6.00 125
4 Диляна Димитрова Гелева НУПАЕ Първи 2020011172 6.00 125
5 Валентина Кирилова Неделева НУПАЕ Втори 1920011439 6.00 125
6 Геновева Павлова Ненова НУП Първи 2020012674 6.00 125
7 Соня Тодорова Дунева НУПАЕ Втори 1920011041 5.94 110
8 Радослава Иванова Тодорова НУПАЕ Първи 2020011176 5.88 110
9 Ирина Валентинова Тодорова НУП Втори 1920011035 5.88 110
10 Десислава Огнянова Пешева ПУПАЕ Втори 1920011044 5.88 110
11 Мария Георгиева Ракова ПУПАЕ Първи 2020011291 5.88 110
12 Мария Божидарова Илиева-Дунчева НУПАЕ Трети 1820011109 5.88 110
13 Василена Руменова Василева НУПАЕ Трети 1820011411 5.88 110
14 Йоанна Николаева Присадашка НУП Втори 1920011717 5.88 110
15 Елза Мирчева Петкова ПУПАЕ Първи 2020011772 5.88 110
16 Зорница Георгиева Христова НУП Трети 1920013695 5.87 110
17 Никол Василева Нешева НУПАЕ Трети 1820011793 5.81 110
18 Христина Иванова Йосифова ПУПАЕ Втори 1920011050 5.81 110
19 Преслава Николаева Кузманчовска НУП Втори 1920011402 5.81 110
20 Христина Валентинова Иванова НУПАЕ Втори 1920011228 5.75 110
21 Роза Андрианова Узунова  НУП Първи 2020011277 5.75 110
22 Петя Николаева Петкова  НУП Първи 2020011151 5.75 110
23 Виктория Владимирова Вълова ПУПАЕ Втори 1920011046 5.75 110
24 Ивелина Петьова Тоновска  НУПАЕ Втори 1920011092 5.75 110
25 Лилия Ленчова Любенова ПУПАЕ Трети 1820011118 5.75 110
26 Симона Юлиева Занчева НУПАЕ Трети 1820011800 5.75 110

Филиал на ВТУ в гр. Враца

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс ПИН Успех Сума
1 Валя Цветанова Илиева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010018 6.00 125.00
2 Аделина Цекова Веселинова  Предучилищна педагогика и чужд език  Четвърти 1721010109 5.95 110.00
3 Петра Ангелова Иванова Социална педагогика Четвърти 1721010043 5.94 110.00
4 Мариела Цветанова Пулкин Социална педагогика Трети 1821011321 5.94 110.00
5 Калоян Илков Гецковски Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 1721010255 5.94 110.00
6 Илинка Радомирова Илиева Социална педагогика Трети 1821011812 5.94 110.00
7 Диана Давидова Иванова Социална педагогика Трети 1821011595 5.94 110.00
8 Цветелина Кирилова Крумова Социална педагогика Четвърти 1721010005 5.89 110.00
9 Мария Иванова Николова социална педагогика Четвърти 1721010041 5.89 110.00
10 Мариана Иванова Решовска Социална педагогика Четвърти 1721010116 5.89 110.00
11 Ивет Божидарова Ненкова Педагогика на обучението по български език и история Първи 2021010316 5.87 110.00
12 Петя Ивайлова Симеонова-Цекова Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1821013460 5.86 110.00
13 Мая Стоянова Маринова Социална педагогика Четвърти 1821012880 5.83 110.00
14 Върбинка Методиева Иванова Социална педагогика Трети 1821011127 5.81 110.00
15 Тоника Тихиянова Иванова Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1721010244 5.81 110.00
16 Ивета Петромирова Тодорова Социална педагогика Четвърти 1721010097 5.78 110.00
17 Камелия Руменова Маринова Социална педагогика Четвърти 1721010099 5.77 110.00
18 Веселка Здравкова Иванова Социална педагогика Трети 1821011354 5.75 110.00
19 Светлана Ивайлова Петрова Социална педагогика Трети 1821011895 5.75 110.00
20 Марта Мартинова Бояджиева Педагогика на обучението по история и философия Първи 2021010993 5.75 110.00
21 Ивана Светлинова Трифонова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1821011822 5.73 110.00
22 Владислава Кирилова Христова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011620 5.73 110.00
23 Ина Пламенова Спасова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011104 5.73 110.00
24 Наташа Иванова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010056 5.71 110.00
25 Ваня Калинчева Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011327 5.71 110.00
26 Петя Венциславова Любомирова  Предучилищна педагогика и чужд език  Четвърти 1721010114 5.71 110.00
27 Марина Христова Якимова Предучилищна педагогика с чужд език Втори 1921011626 5.70 110.00
28 Глория Бисерова Генадиева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011101 5.70 110.00
29 Гергана Любенова Младенова-Димитрова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1721010083 5.68 110.00
30 Цветослава Пламенова Григорова Педагогика на обучението по български език и география  Втори 1921010840 5.68 110.00
31 Ани Ангелова Борисова-Христова Социална педагогика  Втори 1921011002 5.68 110.00
32 Лилия Петрова Чапкънска Социална педагогика Втори 1921011093 5.68 110.00
33 Беатрис Тихомирова Арсова Социална педагогика Четвърти 1721010003 5.67 110.00
34 Павлина Габриелова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2021010843 5.67 110.00
35 Гергана Стоянова Манова Педагогика на обучението по история и философия Втори 1921013492 5.67 110.00
36 Михаела Цветомирова Миткова Социална педагогика Четвърти 1721010009 5.67 110.00
37 Цветелина Димитрова Цветкова  Социална педагогика Четвърти 1721010002 5.67 110.00
38 Симона Светлинова Каменова Социална педагогика Четвърти 1721010763 5.66 110.00
39 Лиляна Тодорова Генова Социална педагогика  Четвърти 1721010014 5.66 110.00
40 Лидия Антониева Калчева  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011561 5.64 110.00
41 Цветелина Трайкова Миланова Начална училищна и специална педагогика Втори 1921011119 5.64 110.00
42 Диляна Кристинова Деновска  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1921011324 5.64 110.00
43 Евелин Викторова Томова  Предучилищна педагогика и чужд език  Втори 1921011269 5.63 110.00
44 Силвия Николаева Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010058 5.62 110.00
45 Красимира Якимова Езекиева Педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1721010093 5.62 110.00
46 Габриела Евалин Георгиева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921011194 5.62 110.00
47 Петя Александрова Лозанова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1821011143 5.62 110.00
48 Татяна Петкова Христова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010022 5.62 110.00
49 Росица Маринова Кулинска Педагогика на обучението по история и философия Втори 1921011743 5.61 110.00
50 Полина Венциславова Велчова Социална педагогика Четвърти 1721010004 5.61 110.00
51 Мария Николаева Радина-Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011454 5.59 110.00
52 Гергана Красимирова Йорданова  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921010886 5.59 110.00
53 Стенимира Петрова Стефанова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921010828 5.57 110.00
54 Илонка Пламенова Илиева Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1721010108 5.57 110.00
55 Габриела Людмилова Цветанова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1721010045 5.57 110.00
56 Весислава Ангелова Манчева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010064 5.57 110.00
57 Галя Каменова Иванова Педагогика на обучението по история и философия Трети 1821011395 5.56 110.00
58 Вера Евгениева Петрова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1821011899 5.56 110.00
59 Йоана Иванова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2021010522 5.55 110.00
60 Камелия Руменова Стоянова Предучилищна педагогика и чужд език Първи 2021013020 5.55 110.00
61 Емили Ивайлова Емилянова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921010930 5.54 110.00
62 Антоанета Венциславова Антонова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1921010847 5.54 110.00
63 Йоанна Иванова Точевска  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011765 5.54 110.00
64 Михаела Цветанова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921013051 5.54 110.00
65 Цветомира Даниелова Цветанова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011309 5.54 110.00
66 Цветомир Анатолиев Петров Социална Педагогика Втори 1921011079 5.53 110.00
67 Никол Венциславова Василева  Социална педагогика  Втори 1921011003 5.53 110.00
68 Светла Велизарова Стефанова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010063 5.52 110.00
69 Цвета Галинова Георгиева  Педагогика на обучението по история и философия Втори 1921013190 5.50 110.00
70 Ралица Найденова Младенова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2021010810 5.50 110.00
71 Теодора Димитрова Алексиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011793 5.50 110.00
72 Сузана Валериева Младенова Педагогика на обучението по история и философия  Втори 1921010837 5.50 110.00
73 Надя Велизарова Асенова Педагогика на обучението по история и философия Втори 1921011698 5.50 110.00
74 Силвия Емилова Георгиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921010863 5.50 110.00
75 Биляна Людмилова Дамянова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1821011498 5.50 110.00
76 Силвия Василева Генова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010065 5.48 110.00
77 Гергана Иванова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921011486 5.48 110.00
78 Бетина Иванова Милчева Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 1921011217 5.48 110.00

СПОДЕЛИ В