Конкурс за длъжността „Директор“ на Института за перспективни научни изследвания към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

На основание чл. 7, ал. 1 от Правилника за дейността и управлението на Института за перспективни научни изследвания Академичният съвет реши да се обяви конкурс за длъжността „Директор“ на Института за перспективни научни изследвания към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ със срок за подаване на документите 11.05.2021 г.

Документите ще се приемат в каб. 506 на Ректората.

СПОДЕЛИ В