Конкурс за длъжността „Директор“ на Института по българистика към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

На основание чл. 5, ал. 5 от Правилника за устройството и дейността на Института по българистика Академичният съвет реши да се обяви конкурс за длъжността „Директор“ на Института по българистика към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ със срок за подаване на документите 11.05.2021 г.

Документите ще се приемат в каб. 506 на Ректората.

СПОДЕЛИ В