Класиране за стипендии с успех от държавни зрелостни изпити – летен семестър 2020/2021 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Оценка от втория държавен зрелостен изпит Успех от зимния семестър на уч. 2020/2021 г. Сума лв.
1 Донислав Валентинов Вълков Педагогика на обучението по история и география  Първи 2003011218 Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация  5,70 6.00 6.00 100.00

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Оценка от втория държавен зрелостен изпит Успех от зимния семестър на уч. 2020/2021 г. Сума лв.
1 Габриела Георгиева Недева Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005010678 Английски език 5,79 5,77 5.63 100.00
2 Габриела Николаева Иванова Начална училищна педагогика и английски език  Първи 2005011220 Английски език 5,67 5,85 5.89 100.00
3 Мариел Симеонов Иванов Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005011532 Теория и практика на професията - икономика на предприятието 5,67 5,75 5,50 100.00
4 Теди Мирославова Денчева Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2005010900 Английски език 5,72 5,68 6.00 100.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Оценка от втория държавен зрелостен изпит Успех от зимния семестър на уч. 2020/2021 г. Сума лв.
1 Светослава Ивова Минкова Педагогика на обучението по математика и информатика Първи 2009010667 Математика 5,68 5,93 5.71 100.00
2 Теодора Стоянова Тодорова Педагогика на обучението по математика и информатика Първи 2009011364 Биология и здравно образование 5,60 6,00 5.43 100.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Оценка от втория държавен зрелостен изпит Успех от зимния семестър на уч. 2020/2021 г. Сума лв.
1 Ивана Пламенова Симеонова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2002011204 Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация 5,64 6,00 5,50 100.00
2 Йоана Мариянова Евгениева Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2002011346 Философия 5,63 5,84 5,75 100.00
3 Миглена Анатолиева Атанасова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2002011946 Испански език 5,70 5,61 6,00 100.00
4 Минко Николаев Минков Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2002010865 География и икономика 5,71 5,65 4,25 100.00
5 Пресила Иванова Боянова Педагогика на обучението по български език и история Първи 2002011544 Теория и практика на професията  5.71 6,00 5.88 100.00

СПОДЕЛИ В