Обръщение на ректора проф. д-р Христо Бонджолов към студентите, преподавателите и служителите на Великотърновския университет

Обръщение на проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет

Обръщение на ректора проф. д-р Христо Бонджолов към студентите, преподавателите и служителите на Великотърновския университет
СПОДЕЛИ В