Акция "Рано рани" - МАГИСТЪР

АКЦИЯ „РАНО РАНИ“ ­– ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР 2024

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ съобщава на своите кандидат-магистри, че от 22 април 2024 г. предоставя възможността за ранно запазване на място в една предпочитана МАГИСТЪРСКА програма (специалност) от списъка, с гаранции от Университета за по-късно записване. От запазването на място могат да се възползват всички кандидати, които са завършили висше образование или на които им предстои завършване на висше образование през 2024 г.

Запазването на място по АКЦИЯ „РАНО РАНИ“ ­– ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР 2024 ще продължи до 31 май 2024 г.

Запазването на място в една предпочитана специалност става само ЕЛЕКТРОННО чрез подаване на заявление в платформата zm.uni-vt.bg и внасяне на такса от 70,00 лв. за участие в кандидатстудентския прием и в класирането. За определени магистърски програми, в които е предвиден входен изпит се заплаща допълнителна такса от 40,00 лв. (Приложение 1)

За да запазите място по АКЦИЯ „РАНО РАНИ“ ­– ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР 2024  е необходимо:

1. Направете регистрация в платформата zm.uni-vt.bg чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната Ви поща.

2. Потвърдете регистрацията с получения код за достъп в електронната Ви поща (ако не сте получили такъв, моля, проверете и в СПАМ). При възникнали проблеми се обадете на телефон 062/618 204 или на моб. +359 882 351 369.

3. Изберете желаната от Вас специалност в съответната форма на обучение и мястото на обучение от списъка. Имате възможност само на ЕДНО ЖЕЛАНИЕ.

4. Изпратете на имейл magistar@ts.uni-vt.bg прикачено копие на Вашата диплома за висше образование или копие на уверение, ако Ви предстои дипломиране през 2024 г., във формат PNG или JPG.

5. Ще получите потвърждение в електронната система (а не на имейла, с който сте се регистрирали) за избора на специалност и дипломата/ уверението Ви.

6. След полученото потвърждение в електронната система направете плащане на таксата за участие в кандидатстудентския прием и в класирането по банков път и изпратете отново на имейл: magistar@ts.uni-vt.bg , в рамките на един работен ден, копие на платежното нареждане във формат PNG или JPG.

Таксата се заплаща по сметката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

Банкова сметка (IBAN): BG47 UNCR 7000 3124 8596 56

BIC на банката: UNCRBGSF

Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Ако сте преминали успешно горните стъпки, ще получите потвърждение за запазеното място по АКЦИЯ „РАНО РАНИ“ ­– ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР 2024 в електронната система (а не на имейла, с който сте се регистрирали).

Университетът дава гаранции, че:

– мястото на кандидатите, които имат диплома за придобито висше образование ще се пази до 31 юли 2024 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 27 до 31 юли 2024 г. вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности, посочени в Приложение 1.

– мястото на кандидатите, на които им предстои завършване на висше образование през текущата 2024 г., ще се пази до 30 септември 2024 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 27 до 30 септември 2024 г. вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности, посочени в Приложение 1.

Ако до посочените крайни срокове кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за прием в магистърски програми (успех от диплома за завършена степен на висше образование, не по-малък от „добър“) или на изискванията за прием в определени специалности, или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса за кандидатстване не се възстановява.

Запазването на място ще продължи до 31 май 2024 г. Информацията за оставащите свободни места се обновява периодично.

Обявените бройки за запазване на място са само част от капацитета на Университета за прием на студенти за учебната 2024 – 2025 г.

За повече информация можете да се обадите и на телефон 062/618 204 или на моб. +359 882 351 369.

СПОДЕЛИ В