Информационна среща за специализантите от прием март 2021 в дистанционна форма на обучение

Информационна среща за специализантите от Център за квалификация прием март 2021 в дистанционна форма на обучение

На 13.03.2021 г. ще се проведе задължителната за специализантите (в дистанционна форма) информационна среща с екипите, осигуряващи обучението. Срещата ще бъде онлайн във виртуална аудитория (в MS Teams).

Кратки указания за работа с MS Teams - кликнете тук

Програма на информационната среща

Образователна програма

Ръководител/и на програмата

Ден и час

Връзка

към виртуална аудитория

ПСИХОЛОГИЯ

проф. д-р Велислава Чавдарова

13.03.2021 г. от 9.30-10.00 ч.

с представители на Центъра за дистанционно обучение

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

13.03.2021 от 10.00-10.30 ч.

Информационна среща с обучаващото звено (Център за квалификация)

УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

проф. д-р Маринела Михова

доц. д-р Силвия Великова

13.03.2021 г. от 13.30-14.00 ч.

с представители на Центъра за дистанционно обучение

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

13.03.2021 г. от 14.00-14.30 ч.

Информационна среща с обучаващото звено (Център за квалификация)

СПОДЕЛИ В