График за провеждане на държавни практикоприложни изпити – специалност "Учителска правоспособност", ДО, прием март 2020 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ,

специалност „Учителска правоспособност“, дистанционна форма, ПРИЕМ МАРТ 2020 Г.

Център за квалификация, ВТУ

Профил

Дата и начален час за изпит

(датите се определят за периода от 15.03.2021–16.04.2021 г.)

Учител по английски език

27.03.2021 г., 8:00 ч.

Учител по български език и литература

16.04.2021 г., 14:30 ч

Учител по география

16.04.2021 г., 13:00 ч.

Учител по гражданско образование

18.03.2021 г., 16:30 ч.

Учител по изобразително изкуство

05.04.2021 г, 13:00 ч.

Учител по икономика

28.03.2021 г., 10:00 ч.

Учител по информатика и информационни технологии

31.03.2021 г, 15:00 ч.

5.04.2021 г., 15:00 ч.

Учител по история

21.03.2021 г., 14:00 ч.

Учител по китайски език

15.04.2021 г., 9:00 ч

Учител по математика

07.04.2021 г., 10:00 ч.

08.04.2021 г., 10:00 ч.

Учител по немски език

5.04.2021 г., 14.30 ч. 

Учител по предприемачество

28.03.2021 г., 14:00 ч.

Учител по руски език

10.04.2021 г., 11:00 ч.

Учител по технологии и предприемачество

28.03.2021 г., 15:00 ч.

Учител по философия

15.04.2021, 14:00 ч.

Учител по японски език

15.04.2021 г., 12:00 ч


СПОДЕЛИ В